Intézeti hírek

TKpodcast: Az iskola nem sziget

A Társadalomtudományi Kutatóközpont első podcastjában Fekete Balázs beszélget Neumann Eszterrel és Papp Z. Attilával "Az iskola nem sziget" c. intézeti kutatás eredményeiről.

László Letenyei, András Morauszki: Who Reaps the Benefits of Permeable Borders? Mental Maps, Networks And Language Skills In The Hungarian-Slovakian Border Region

László Letenyei, András Morauszki: Who Reaps the Benefits of Permeable Borders? Mental Maps, Networks And Language Skills In The Hungarian-Slovakian Border Region

In: László Letenyei and Judit Dobák (eds.): Mental Mapping. The Science of Orientation. Shenk Verlag, Passau, 2020. 71-91. pp.

A tanulmány a szlovák-magyar határ menti térségben vizsgálja az ott lakók szomszédos országról alkotott mentális térképeit, határon átnyúló kapcsolatrendszerüket és nyelvi készségeiket. Célja egy olyan újszerű módszertan tesztelése, amely alkalmas a határ menti térségekben élők szomszédos országokkal kialakult kapcsolatának sokoldalú, akár keresztmetszeti, akár longitudinális vizsgálatára, és ezáltal többek között a határok átjárhatóságának növelését célzó projektek közvetlen társadalmi hatásainak vizsgálatára és mérésére is.

Feischmidt Margit; Zakariás Ildikó (2020): How Migration Experience Affects the Acceptance and Active Support of Refugees? Philanthropy and Paid Work of Hungarian Migrants in the German Immigrant Service

JOURNAL OF IMMIGRANT AND REFUGEE STUDIES, pp. 1-17., 17 p. (2020) https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1724353 Impakt faktor: 0,891

A tanulmány azt mutatja be, hogy Németországban élő magyarok mennyiben és hogyan vonódtak be a Németországba érkező afrikai és közel-keleti menekültek támogatásába. Azt is vizsgálja, hogy e viszony hogyan kapcsolódik össze a kutatás alanyainak saját migrációs tapasztalataival. Az elemzés egy 2017-es online felmérés adatbázisára és kvalitatív interjúkra épül.

Zakariás Ildikó; Feischmidt Margit (2020): Producing the nation through philanthropy: Legitimising coethnic and prorefugee civic action in Hungary

NATIONS AND NATIONALISM, 2020:1. pp. 1-18., 18 p. (2020). https://doi.org/10.1111/nana.12607 Impakt faktor: 1,278

A tanulmány a nemzet és a jótékonyság kapcsolatát vizsgálja, vagyis, hogy a jótékonyság gyakorlatai hogyan épülhetnek a nemzeti ideológiákra; és a jótékonykodás során hogyan termelődnek újra a nemzettel kapcsolatos elképzelések. Az elemzés az ukrajnai és romániai magyar kisebbségeket segítő magyarországi jótékonykodást, valamint a 2015 nyarán a közel-keleti menekülteket segítő magyarországi humanitárius segítségnyújtást egy közös keretben értelmezi.

Megjelent a REGIO 2019/4. száma

Megjelent a REGIO 2019/4. száma

A tartalomból: 

- Szvatopluk az imakönyvben
- A görögkatolikus egyház esete a nagyvárosokkal
- Iskolaválasztás társadalmi háttere
- A magyar nyelvű oktatás versenyképessége Romániában