Fedinec Csilla

Fedinec Csilla
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: fedinec.csilla@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5467
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.31)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Kárpátalja története a 20. században
 • Ukrajna politikatörténete
 • Kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában
Kiemelt publikációk
 • Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.) Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf, 2013. (Hungaria Judaica; 30.)
 • Fedinec Csilla Ukraine's Place in Europe and Two Decades of Hungarian-Ukrainian Relations. FOREIGN POLICY REVIEW 9:(1) pp. 69-95. (2013)
 • Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája Pozsony: Kalligram Kiadó, 2013.
 • Vehes Mikola, Molnár D István, Molnár József, Osztapec Jurij, Oficinszkij Román, Tokar Marian, Fedinec Csilla, Csernicskó István Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010. Uzhgorod: Vydavnyctvo Goverla, 2011.
 • Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László (szerk.) Minority Hungarian communities in the twentieth century. Boulder: Atlantic Research and Publications, 2011. (East European monographs; 774.)
 • М Вегеш, Ч Фединець (szerk.) Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура: (україномовний варіант українсько-угорського видання). Uzhgorod: Lira, 2010.
 • Fedinec Csilla, Vehes Mikola (szerk.) Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010
 • Fedinec Csilla, Szereda Viktória (szerk.) Ukrajna színeváltozása 1991–2008: politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. Pozsony: Kalligram, 2009. (Regio Könyvek)
 • Fedinec Csilla (szerk.) Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008.
 • Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2008.
 • Ablonczy Balázs, Fedinec Csilla (szerk.) Folyamatok a változásban.: A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2005
 • Czoch Gábor, Fedinec Csilla (szerk.) Az emlékezet konstrukciói: Példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2006.
 • Fedinec Csilla (szerk.) Kárpátalja 1938–1941: Magyar és ukrán történeti közelítés. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2004. (Regio Könyvek)
 • Fedinec Csilla Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok. Dunaszerdahely; Somorja: Lilium Aurum - Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2004. (Fontes historiae Hungarorum; 2.)
 • Bárdi Nándor, Fedinec Csilla (szerk.) Etnopolitika: A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003.
 • Fedinec Csilla A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Dunaszerdahely; Somorja: Lilium Aurum - Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2002. (Nostra Tempora; 7.)
 • Fedinec Csilla Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 160 p. (Officina Hungarica; VIII..)
Projektek

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti források és kronológiák), OTKA 2014-16

A választási szabályozás fejlődése és a pártrendszerek működése Kelet-Közép-Európában, TK Inkubátor 2013-15

Aktuális kézirat

Kárpáti Ukrajna: hosszú viták a legrövidebb életű államról. Esettanulmányok a konfliktusok meghatározó narratíváiról