Filep Tamás Gusztáv

Filep Tamás Gusztáv
CV letöltése

Kutató

(MTA TK KI)
Kutatási területek
 • Az utódállamokbeli magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete
 • A XX. század első fele magyar filozófiatörténete
 • Kemény Zsigmond közírói munkássága 
Kiemelt publikációk
 • Agorák kora.: Tanulmányok, esszék, cikkek. Budapest: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány; Osiris; BIP, 2014. 298 p. (Pro Minoritate Könyvek) ISBN: 978-80-8160-034-0
 • A humanista voksa: Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2007. 293 p. ISBN: 9788071499305
 • Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások: Válogatott publicisztikai írások. (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2014. 366 p. (Téka) ISBN: 978-973-26-1104-3
 • Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika: Válogatott írások (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Ister, 2001. 314 p. (Magyar Minerva) ISBN: 963 9243 18 3
 • A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. I-IV. köt. Szerkesztette: Tóth László. Társszerkesztő: Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Budapest : Ister Kiadó, 1998-2000. ISBN: 963-85870-0-8
Projektek
 • Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti forrásfeltárás és kronológiák)
Aktuális kézirat
 • A Prágai Magyar Hírlap (1920-1938) fontos politikai közleményeinek feldolgozása, dokumentálása (nem teljes repertóriumként)
 • Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. (Válogatás, összeállítás, jegyzetek, utószó)