Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai

 << TARTALOMJEGYZÉK 

E tanulmány közlésével emlékezünk meg Máté Mihályról, a napokban elhunyt cigánykutatóról, romológusról, néprajzkutatóról.

Máté Mihály: Házalókereskedõ cigányok. Colárik a Dél-Dunántúlon

Máté Mihály (1954-2013), elõbb a szülõfalujában, Kocsolán tanító, majd 1981-tõl rendõr Dombóváron. Az 1980-as évek elejétõl került kapcsolatba elõször a Dombóváron élõ, majd rajtuk keresztül a kaposvári, budapesti és oroszlányi colári közösségekkel. A PTE BTK Romológia és Nevelésszociológiai szakán szerzett diplomát. Az Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program keretében folytatott tanulmányokat.

 << MÁTÉ MIHÁLY TANULMÁNYA 

 

Nagy Pál: „A C betû a hátunk megett van”. Cigány-magyar együttélés és az „érpataki modell”

 << NAGY PÁL TANULMÁNYA