Romakutatások Osztálya

Projektek      Események        Kortörténeti jegyzetek     Sajtószoba     Könyvtár      Képek-videók

 

Kállai Ernő

osztályvezetõ

 

  Az Akadémiai Kisebbségkutató Műhely 1998-as, majd a Kisebbségkutató Intézet 2001-es megalakulása óta a kutatóintézet egyik legfontosabb kutatási területe a romákkal kapcsolatos társadalmi folyamatok vizsgálata. A kutatási osztály tagjai a roma közösségekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseket vizsgálják nemzetközi beágyazottságban. A jelenlegi társadalmi helyzetet a társadalomtörténeti tudásanyagba ágyazva - egyben azt is egyre szélesebb körben feltárva – vizsgáljuk. Kiemelten fontos kutatási területnek tekintjük az oktatással kapcsolatos kérdéseket, a többségi társadalom és a romák modern identitáskonstrukcióit, az interetnikus viszonyokat és a modernizáció kérdéskörét.

Az osztály alapvető célkitűzése egy széleskörű együttműködés kialakítása hazai és nemzetközi kutatókkal, valamint hasonló profilú intézményekkel. Ennek keretében első kezdeményezésünk a Magyar Tudományos Akadémia különböző kutatóintézeteiben dolgozó, roma identitással rendelkező tudományos kutatók összefogása a 2015-ben megalakult Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport és a hozzá kapcsolódó műhelymunka keretében.

 

Fõbb kutatási területek:

  • A magyarországi romák társadalomtörténete és a jelenlegi társadalmi folyamatok
  • A romakutatások új megközelítései  
  • A magyarországi romák médiareprezentációja és az identitás kérdései
  • Autonómia törekvések: nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, pártok és a roma polgárjogi mozgalom
  • A roma közösségek kulturális öröksége és a modernizáció
  • Roma identitáskonstrukciók Magyarországon
  • Oktatási kérdések a roma közösségek vonatkozásában
  • Interetnikus kapcsolatok a többségi társadalom viszonyrendszerében

 

Az osztály munkatársai   

Kállai Ernõ
jogász, tudományos munkatárs

osztályvezetõ
E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

   
 

Bogdán Péter
tudományos segédmunkatárs
E-mail: bogdan.peter@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

   
 

Papp Z. Attila
szociológus, tudományos főmunkatárs
E-mail: pappz.attila@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)