Sebők László: Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

Sebők László:

Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

A Magyarországtól 1920  után Jugoszláviához került területre a számos magyar meg-nevezés közül a Muravidék lett a hazai gyakorlatban az általánosan használatos. A szlovének és más délszlávok egyébként a Prekmurje (Murántúl) nevet használják.

Vas és Zala megye délnyugati részétől 174 település került át: a Muraszombati járás, valamint az Alsólendvai járás csaknem összes és négy további járás néhány települése.

Muravidéken ma kb. 80 ezren élnek – ugyanúgy, mint 1880-ban, bár a múlt század második felében a népesség száma többször 90 ezer fő felett volt. Etnikailag a domináns szlovén és a jelentősen megfogyatkozott magyar nemzetiség mellett kevés német, horvát, szerb, cigány és zsidó etnikum is található. Más közép-európai adatbázisoktól eltérően itt a szlovák, ruszin és román etnikumok szerepeltetését nem láttuk indokoltnak, mert számuk összesen 20 fő alatti volt 1910-ben a térségben.

Az utolsó településenkénti bontású etnikai adatokat is publikáló szlovéniai népszámlálás 1991-ben volt, ezért csak 13 népszámlálás részletes adatsorait tudtam feldolgozni.

Az adatbázis tartalmazza a mai apró településekre vonatkozó 1910-es és 1941-es külterületi adatokból átszámolt adatsorokat is – az összehasonlíthatóság miatt.

Ismertetők, magyarázatok, források 

Muravidék közigazgatási térképe 2011 

Muravidék etnikumai 1880-1991 

Muravidék felekezetei 1870-1991 

Občinák adatsoraihoz megjegyzések 

Občinák adatsorai 

 

Az adatbázis szerkezete

 

Az adatbázisban a települések az 1991-es községek (občinák) szerint csoportosítva a szlovén névalakok ABC-sorrendjében szerepelnek három csoportban: Lendvai község 41, Muraszombati község 137 és a Ljutomeri község 4 települése.

 

A népszámlálási adatsorok minden településnél időrendi sorrendben szerepelnek: egyik  adatállományban az anyanyelvi és nemzetiségi, a másikban a felekezeti adatsorok.

 

A tartalmi mezők sorrendje a következő:

 

Szlovén név:              a település mai vagy utolsó neve;

Szlovén név egyéb:   a település egyéb jelentősen más vagy régebbi neve;

Občina 2002:             a mai községnév [részletezve az Ismertetőben;

Év:                             a népszámlálás éve;

Adattípus:                 Anyanyelv, Nemzetiség;

MT (mai területen): ha nincsen jel, akkor önálló településről van szó, "#" jel esetén a mai településterületre vonatkozó 1910-es vagy 1941-es adatsort jelez – egykori külterületre vonatkozót vagy az anyatelepülés mai területére vonatkozót. (Azaz az anyatelepülésből levontam a fióktelepülések adatait.)

Magyar név:                         a település mai vagy utolsó neve;

Magyar név egyéb:   a település egyéb jelentősen más vagy régebbi neve;

Terület:                                 országrész, megye, bánság, p. (pokrajina), körzet stb. neve;

Járás, opština:          egykori magyar járásnév, egykori srez (s.), későbbi opština (o.), majd 1991 után občina neve;

TT (település típus): Nk., Kk. – egykori magyar településtípusok; Grad = város 1991-ben.

 

Lakos, etnikumok, felekezetek nevei; (felsorolásuk és magyarázatok az Ismertetőben)

 

KT (kétnyelvű ter.): Az 1963. évi alkotmány alapján létrehozott kétnyelvű területhez tartozó településeket X-el jelöltem az 1991-es nemzetiségi adatsornál.

Megjegyzés:              Lábjegyzet – mindig az 1991-es nemzetiségi adatsornál.

 

 

Jó böngészést, jó munkát!

 

 

Muravidék településeinek etnikai statisztikája, 1880-1991. Alapadatbázis 

Muravidék településeinek felekezeti statisztikája, 1870-1991. Alapadatbázis