MOZAIK2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

 

A kutatás célja, hogy átfogó képet s friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi s kulturális erõforrásairól, életmódjáról és értékrendszerérõl, valamint szocio-demográfiai karakterérõl. További fontos cél, hogy az egyes régiókról – a vizsgálati dimenziók mentén – összehasonlító adatokkal rendelkezzünk mind az egyes országok, mind Magyarország, mind az Európai Unió országainak vonatkozásában, illetve a Mozaik2001 adatainak tükrében.

A szerzõk, kutatók fontosnak tartják, hogy a szomszédos országok magyarlakta régióit (tömbmagyarság, szórvány magyarság) érintõ hosszú távú oktatáspolitikai, külpolitikai kezdeményezések várható hatásairól és megítélésérõl, valamint az egyes országok Európai Uniós integrációjáról, a területen élõ magyarság EU-hoz és az anyaországhoz való viszonyáról minél pontosabb információval rendelkezzünk.

Reményeik szerint a Mozaik2011 a kutatásba bevont régiók polgárai, döntéshozói, szervezetei, kutatómûhelyei részére is hasznosítható adatokkal szolgál.

A Mozaik2011-kutatás mind módszertani (empirikus szociológia), mind tartalmi (vizsgálati dimenziók), mind pedig szakmai együttmûködés (magyarországi és határon túli kutatómûhelyek együttmûködése) szempontjából szerves folytatását képezi a maga nemében teljesen unikális Mozaik2001 elnevezésû kutatásnak.

A 2001. évi adatfelvétel 2011-ben való megismétlése és kibõvítése átfogó tudományos alapot jelent mind a szakma, mind a politikai döntéshozatal számára. Tudományos hasznossága felbecsülhetetlen, hiszen a 2011. évi felvétel a 2001. évi empirikus társadalomtudományi alapkutatás szerves folytatása. Ahogy a Mozaik2001, úgy a jelenlegi vizsgálat is hivatkozási alappá, mintává válhat, illetve friss adatokkal szolgálhat a régiókat és a vizsgálati témákat érintõen.

A Mozaik2011 c. kutatásból ez idáig a kvalitatív – fókuszcsoportos – szakasz valósult meg.
A kutatás a Magyarországot körülölelõ összes állam magyar identitású, illetve nemzetiségû fiataljait vizsgálta, így kiterjedt azokra a szomszédos országokra is, ahol jóval kisebb arányban élnek magyar fiatalok.