Magyar Kisebbség 2012/3-4 - Kisebbségi érdekérvényesítési és társadalomépítési modellek

 

 << TARTALOMJEGYZÉK  

 

„A tény, hogy az újra és újra felmerülõ problémák, kihívások kezelésére bejáratott, legitim intézményi struktúrák állnak rendelkezésre [Dél-Tirolban], tényleges stabilitást és biztonságérzetet szavatol ama kisebbség számára, melyet ezen intézmények védeni hivatottak. A szavatolt jogok, és ezeknek a többség részérõl való tiszteletben tartása, valamint az autonóm jogosítványok hathatós kihasználásából eredõ gazdasági prosperitás járulékos hasznokkal is jár. Egyrészt konszolidálja azt a többdimenziós problémahalmazt, ami a befogadó állam és annak kisebbségei, az anyaország, illetve az autonóm entitáson belül helyi kisebbséggé vált államalkotó többség közt oszcillál. Emellett pedig alkalmas arra, hogy kedvezõtlen demográfiai folyamatokat szüntessen meg vagy fordítson a visszájára.”

(Dabis Attila: Dél-Tirol autonómia-statútuma)
 

A Magyar Kisebbség korábbi számainak letöltése teljes szöveggel:

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php