Turán Tamás

Turán Tamás
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
  • Talmudi és rabbinikus irodalom- vallás- és eszmetörténet; a 19-20. századi magyarországi rabbinikus kultúra története
  • Héber kézirat- és könyvtörténet
  • A magyarországi judaisztika története és a judaisztika története általában 
Kiemelt publikációk
  • A héber interpunkció története – bevezető fejezetek (The History of Hebrew Punctuation: Introductory Chapters; héber cím: Pirke mavo le-toldot ha-pisszuk ha-ivri), Tarbiz 71: pp. 449-530. (2003)
  • Képfogyatkozás: Vázlat az ikonofóbia történetéről a rabbinikus hagyományban (Waning Images: A Short History of Iconophobia in the Rabbinic Tradition), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.
  • Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages; héber cím: Kol makom se-natnu hakhamim enehem, o mita o oni - le-toldot ha-maszorot al mabbatam ha-harszani veha-kotel sel ha-hakhamim, dimmujehen u-lesonotehen), Sidra 23: pp. 137-205. (2008)
  • Two Peoples, Seventy Nations. Parallels of National Destiny in Hungarian Intellectual History and Ancient Jewish Thought, In: Hatos Pál, Novák Attila (szerk.), Between Minority and Majority: Hungarian and Jewish / Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries, Budapest: Balassi Intézet, 2013. pp. 44-73.
Projektek
  • Medieval Hebrew Manuscript Fragments in Hungarian Public Collections (research project sponsored by OTKA)
Aktuális kézirat
  • A magyarországi zsidó tudomány története (Academic Jewish Scholarship in Hungary) (konferencia-kötet, bevezetés)
  • Goldziher mint tudós és zsidó (Goldziher as Scholar and Jew)