Feischmidt Margit

Feischmidt Margit
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos tanácsadó (MTA TK KI)
Kutatási területek
 • Etnicitás, interetnikus kapcsolatok
 • Nacionalizmus, nemzeti kultúra és kulturális emlékezet
 • Multikulturalizmus, elismerés, identitáspolitika
 • Szélsőjobboldali radikalizmus, interetnikus konfliktusok
 • Romák és magyar kisebbségi közösségek Közép-Kelet-Európában
Kiemelt publikációk
 • ‘Rocking the nation’: the popular culture of neo-nationalism. Nations and Nationalism, Volume 23, Issue 2 April 2017, 309–326. (társszerző: Pulay Gergő)
 • Understanding the rise of the far right from a local perspective: Structural and cultural conditions of ethno-traditionalist inclusion and racial exclusion in rural Hungary. Identities. Global Studies in Culture and Power. Volume 24, 2017 - Issue 3, 313-331, (Társszerző: Szombati Kristóf)
 • Mainstreaming the Extreme: Intersecting Challenges from the Far Right in Europe. Intersections. East European Journal on Society and Politics 2015 (1) 1, 3-17. Co-author: Peter Hervik
 • Dampened Voices: A Comparative Look at Roma Adolescents’Discourses on Being ‘Othered’ at School In: Schiff Claire, Szalai Júlia (ed.) Migrant, Roma and Post-colonial Youth in Education across Europe: Being ‘visibly different’. London: Palgrave, 2014. pp. 120-135.
 • Nemzet a mindennapokban: Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. Társszerzők : Glózer Rita, Ilyés Zoltán, Kasznár Veronika Katalin, Zakariás Ildikó
 • "Csak másban": Romareprezentáció a magyar médiában. Budapest; Pécs: Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2013. Társszerkesztők-: Bogdán Mária, Guld Ádám
 • Etnicitás. Különbségteremtő társadalom (Ethnicity. Social Distinctions and cultural difference in the society) Editor. Budapest: Gondolat. 2010.
 • Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. 2006. Princeton University Press. Co-authors: Rogers Brubaker, Jon Fox and Liana Grancea. Magyar nyelvű kiadás: Nacionalista politika és mindennapi etnicitás egy erdélyi városban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. Román kiadás: Politica naţionalistă şi etnicitate cotidiană într-un oraş transilvănean. Cluj: Kriterion, 2011. 
 • Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA. Kisebbségkutató Intézet. Budapest, 2005. Társszerkesztő: Pál Nyiri
Projektek
Aktuális kézirat
 • Nationalismus und die Darstellung der »Anderen« Die diskursive Konstruktion von Rassismus in der ungarischen Provinz. Tanulmány 20 o. Megjelenés előtt
 • Refugee Protection, Solidarity and Civil Society in Europe (társzerkesztők: Ludger Pries és Celine Cantat), szerkesztett kötet
 • Politics of care and compassion. Civic help for refugees and its political implications in Hungary – a mixed method approach. Társszerző: Zakariás Ildikó. Tanulmány, 20 o.
 • The Hungarian Fundamental Law and New Nationalism (Társszerkesztő: Majtényi Balázs), szerkesztett kötet
 • Memory-politics and path dependency: Trianon as mytho-moteur of Hungarian neo-nationalism. Tanulmány kézirat 20 o.
 • Szolidaritás és társadalmi reflexió. Az azonosulás és a felelősség diskurzusai a menekültek önkéntes segítőinek elbeszéléseiben. Tanulmány kézirat 20 o.