Eiler Ferenc

Eiler Ferenc
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: eiler.ferenc@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5388
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.36)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • A német és magyar kormányzatok kisebbségpolitikája
 • A német és magyar kisebbségek története
Kiemelt publikációk

Monográfia

 • Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom. (Harta, 1920-1989) Budapest: Argumentum, 2011. 221. p.
 • Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. Magyar részvétel az Európai Nemzetiségi Kongresszuson 1925-1939. Budapest: Gondolat, 2007. 396. p.

Szerkesztett mű

 • Ferenc Eiler - Dagmar Hájková et. al.: Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938. Praha: Masaykuv Ústav-MTA-ENKI, 2009. 209. p.

Tanulmány

 • Eiler Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919-1938. In: Regio, 2009/3. 179-195.
 • Ferenc Eiler: Die Grenzen eines wirksamen Minderheitenschutzes im Rahmen des Völkerbunds. In: Ralph Melville-Jiři Pešek-Claus Scharf (Hrsg.): Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht – Konzeptionen – Praxis (1938-1950) Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 2007. 111-127.
 • Eiler Ferenc: Német és magyar nemzetpolitikák a két világháború között 1920-1938. In: Bárdi Nándor-Simon Attila (Szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 89-99.
 • Ferenc Eiler-Nóra Kovács: Minority Self-Governments in Hungary. In: Kinga Gál (Ed.): Minority Governance in Europe. Budapest: ECMI, 2002. 171-197.
 • Eiler Ferenc: Németország Duna-völgyi politikája 1920-1938. In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002. 37-63. 
Projektek

Aktuális kutatások:

Lezárt kutatások:

 • A határon túli németek a magyar kormányzatok és a magyar kisebbségek politikai törekvéseiben (1918-1944)
 • Kisebbségi önkormányzati portál
Aktuális kézirat
 • Allianz mit Vorbedingungen. Zusammenarbeit der ungarischen und deutschen Minderheitenpolitiker am Europäischen Nationalitätenkongress (tanulmány)
 • Die Nationalitätenpolitik von Ungarn 1945-1989. Motivationen, Mittel und Ergebnisse (tanulmány)
 • „Német, magyar két jó barát?” Teleki Pál, Rudolf Brandsch és a kisebbségek kategorizálásának kísérlete. Motivációk és következmények (1930-1931) (tanulmány)