Dobos Balázs

Dobos Balázs
CV letöltése

Intézeti tudományos titkár

Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: dobos.balazs@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5474
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.36)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Etnicitás és politika, a kisebbségek közéleti részvétele és képviselete, döntéshozatali folyamatok a kisebbségpolitikában
 • Személyi elvű kisebbségi autonómiák Európában
 • A magyarországi kisebbségek legújabbkori története, az 1993-as és a 2011-es nemzetiségi törvény, kisebbségi önkormányzatiság, kisebbségi önkormányzati választások, kisebbségi jogok Magyarországon
 • Roma politikai pártok Magyarországon

 

Kiemelt publikációk
 • Dobos Balázs: The Elections to Nonterritorial Autonomies of Central and South Eastern Europe. Nationalities Papers, 1-18 (2019). DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2019.1
 • Dobos Balázs: Minority Governance Of Whom, By Whom, to Whom? Non-Territorial Autonomies in Central and South East Europe. JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 60:1 pp. 31-54. , 24 p. (2019)
 • Dobos Balázs: With or without you: Integrating migrants into the minority protection regime in Hungary. MIGRATION LETTERS 13:(2) pp. 242-257. (2016)
 • Dobos Balázs: Between Importing and Exporting Minority Rights: The Minority Self-Governments in Hungary. In: Salat Levente, Constantin Sergiu, Osipov Alexander, Székely István Gergő (szerk.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Cluj-Napoca: The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2014. pp. 275-298. (ISBN:978-606-8377-30-8)
 • Dobos Balázs: The Role of Elections in Minority Contexts: The Hungarian Case. In: Nimni Ephraim, Osipov Alexander, Smith David J (szerk.): The Challenge of Non-Territorial Autonomy: Theory and Practice. Oxford: Peter Lang Academic Publishers, 2013. pp. 163-180. (ISBN:978-3-0343-1714-6)
 • Dobos Balázs: Roma political parties in Hungary after 1989. In: Dácz Enikő (szerk.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, 2013. pp. 279-291. (Andrássy Studien zur Europaforschung; 8.) (ISBN:978-3-8487-0779-9)
 • Dobos Balázs: A kisebbség joga: Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988-2006). Budapest: Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2011. 269 p. (ISBN:978-963-446-642-0)
 • Dobos Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. ETHNOPOLITICS 6:(3) pp. 451-469. (2007). DOI: https://doi.org/10.1080/17449050701487488
Projektek

Futó kutatási projektek:

- A kisebbségi önkormányzatiság eredményessége Közép- és Délkelet-Európában (MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2019-2022, ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj, 2019-2020)

- ENTAN - European Non-Territorial Autonomy Network (COST Action 18114, 2018-2021)

Lezárult kutatási projektek:

- A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (NKFIH PD, 2015-2019). Választási adatbázis.

- Etnopolitikai mobilizáció és roma pártok Magyarországon és Kelet-Közép-Európában (MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2012-2015)

- A közép-európai kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító vizsgálata