Csata Zsombor

Csata Zsombor
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek

etnicitás és gazdaság, etnikai vállalkozások, a diverzitás és a jólét viszonya, a nyelvhasználat gazdaságszociológiai vonatkozásai multietnikus környezetben

Kiemelt publikációk
 • Liu, A. H., Shair-Rosenfield, S., Vance, L. R., & Csata, Z. (2017). Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 0891243217741428.
 • Csata, Zs. (2017) Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai metszetben. Erdélyi Tásadalom, 15(1). 81-104.
 • Csata, Zs. – Marácz, L. K. 2016. Prospects on Hungarian as a Regional Official Language and Szeklerland’s Territorial Autonomy in Romania. International Journal on Minority and Group Rights, 23(4), 530-559.
 • Csata Zs. 2016. Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, Vol. 9 83-94.
 • Csata Zs. 2016.  Reflections on the Economic Aspects of Multilingualism in Transylvania. Belvedere Meridionale, Vol. 28 no 2. 51-65.
 • Csata Zs. 2015. Ethnicity and Economy. A Research Agenda for Transylvania. Transylvanian Society, Vol. 13. no. 3. 9-16.
 • Csata Zs. 2012. The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in Rural Transylvania. Studia Sociologia, 2012/1. 101-124.
 • Csata Zs. – Deák A. 2010. Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében. (Economic ethnocentrism, ethnic consumption among the Hungarians in Transylvania) Közgazdász Fórum, 2010/3, 31-50. 
Projektek
 • „The Institutionalization of Ethnic Economy among Hungarians in Romania and Slovakia” – research project financed by the National Research, Development and Innovation Office, FK 125276
 • Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei az erdélyi és a felvidéki magyarok körében”, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt, FK 125276
 • „Diversity and welfare in Transylvania”, Bolyai Research Scholarship, BO/00604/17/9
 • „A diverzitás és a jólét összefüggései Erdélyben”, Bolyai Kutatási Ösztöndíj, BO/00604/17/9
 •  „Vegyes nyelvű családok európai hálózata”, COST projektjavaslat, OC-2018-1-22565
 • „European Network on Mixed Language Families”, project proposal for COST
 • Proposal Reference: OC-2018-1-22565
Aktuális kézirat
 • Liu, A. H., Shair-Rosenfield, S., Vance, L. R., Csata, Z. (2017). Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 0891243217741428.
 • Csata, Z. (2017) Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai metszetben. Erdélyi Tásadalom, 15(1). 81-104.