Bogdán Péter

Bogdán Péter
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek

roma sajtótörténet, roma médiaábrázolás, roma oktatási modellek és stratégiák a pedagógiai szaksajtóban, reform- és alternatív oktatási modellek, roma történelem, roma polgárjogi mozgalom, idegennyelvtanítási  módszerek, eszperantológia

Kiemelt publikációk
 • BOGDÁN Péter, A „kulturális másság” antológiája, In: Iskolakultúra, 2006, 1., 103-111/ Peter BOGDAN, An anthology of the „cultural otherness”, In: Iskolakultúra, 2006, 1., 103-111
 • BOGDÁN Péter, Roma Mentor Projekt, In: Taní-tani, 2009, 51., 32-35/ Peter BOGDAN, Roma Mentor Project, in: Taní-tani, 2009, 51., 32-35
 • BOGDÁN Péter, HORVÁTH Krisztina, Gondolatok a harminc történetről…, In: ARANYOSI Fanni, ARANYOSINÉ R. Szeréna, BOGDÁN Péter, BORECZKY Ágnes, GAZSI Judit,  HORVÁTH Krisztina, NOSZKAI Gábor, Sorsok és Remények, Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány, Budaörs, 2011, 48-54
 • Peter BOGDAN, Krisztina HORVATH, Thoughts about thirty stories…, In: Fanni ARANYOSI, Szerena ARANYOSINÉ R., Peter BOGDAN, Agnes BORECZKY, Judit GAZSI, Krisztina HORVATH, Gabor NOSZKAI, Destinies and Hopes, Public Utility Foundation of Learning Center of Budaörs, 2011, 48-54
 • BOGDÁN Péter, HORVÁTH Krisztina, Családinterjúk, In: ARANYOSI Fanni,     ARANYOSINÉ R. Szeréna, BOGDÁN Péter, BORECZKY Ágnes, GAZSI Judit, HORVÁTH Krisztina, NOSZKAI Gábor, Sorsok és Remények, Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány, Budaörs, 2011, 74-254
 • Peter BOGDAN, Krisztina HORVATH, Interviews with families, In: Fanni ARANYOSI, Szerena ARANYOSINÉ R., Peter BOGDAN, Agnes BORECZKY, Judit GAZSI, Krisztina HORVATH, Gabor NOSZKAI, Destinies and Hopes, Public Utility Foundation of Learning Center of Budaörs, 2011, 74-254
 • BOGDÁN Péter, Cigánygyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978-1982), In: Iskolakultúra, 2011, 6-7., 61-70
 • Peter BOGDAN,  Gipsy children in the light of the Public Education journal (1978-1982), In: Iskolakultúra, 2011, 6-7., 61-70
 • BOGDÁN Péter, Innovatív törekvések a roma oktatásban Magyarországon, In:BODONYI Edit – GYÖRGYINÉ KONCZ Judit, Modern alternatív iskolák, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, 93-112 p. (ISBN:978-963-312-098-9)
 • Peter BOGDAN, Innovative efforts in the Roma education in Hungary, In: Edit BODONYI – Judit GYÖRGYINÉ KONCZ, Modern alternative schools, ELTE Eötvös Publisher, Budapest, 2012, 93-112 p. (ISBN:978-963-312-098-9)
 • MÉSZÁROS György – BOGDÁN Péter – CSEREKLYE Erzsébet, Társadalmi sokféleség, interkulturalitás, „Az ifjúságsegítés rangjáért” sorozat, 8. kötet, Kecskemét, 2012 (ISBN 978-615-5192-12-8)
 • György MESZAROS – Peter BOGDAN – Erzsébet CSEREKLYE, Social diversity and interculturality, „For the dignity of the youth working” book serie, 8. volume, Kecskemét, 2012(ISBN 978-615-5192-12-8)
 • BOGDÁN Péter, MONITOR Live – Egy kritikai műhely állásfoglalása és javaslatai a romák tankönyvi megjelenéséről, In: Új Pedagógiai Szemle, 2014., 9-10, 84 – 88.
 • Peter BOGDAN, MONITOR Live – Standpoints and proposals of a critical workshop concerning the textbook appearance of the Roma community, In: Új Pedagógiai Szemle, 2014., 9-10, 84 – 88.