Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály

    

Feischmidt Margit

osztályvezetõ

 

 Az Intézet alapítása óta a magyarországi antropológiai és kultúratudományi kutatások egyik legfontosabb mûhelye, amely sajátos módszertani és elméleti karakterét akkor nyerte el, amikor a kisebbségszociológiai- és migráció tárgyú kutatások egyik hazai központjává vált. Az osztály tagjainak kutatásai az interetnikus viszonyok, a transznacionális és társadalmi mobilitás kérdései, a nemzetépítés és nacionalizmus 21. századi formái körül szervezõdnek. A társadalmi integráció folyamatait intézményes (például az oktatás, a munkaerõpiac, civil és hitéleti intézmények) keretek és interperszonális viszonyokban egyaránt vizsgáljuk. Ugyanakkor elemezzük azokat a társadalmi konfliktusokat, anomáliakat, amelyek etnikus keretben jelennek meg, különös hangsúlyt fektetve a társadalom strukturális és szimbolikus folyamatainak az etnikai viszonyokkal való összefüggésére.

 

Fõbb kutatási területek

  • a kisebbségi oktatás sajátosságai hazai és nemzetközi kontextusokban;
  • a migráns és transznacionális közösségek szervezõdése;
  • a nemzetpolitikák, az örökségesítés, az állampolgárság, a rasszizmus és xenofóbia jellegzetességei;
  • a magyarországi roma, a kisebbségi magyar, a magyar diaszpóra és a magyarországi migráns közösségek intézményesülése;
  • etnikai és nemzeti identitás a társadalmi diskurzusokban és gyakorlatokban.

  

 Az osztály munkatársai

 

 

 

Feischmidt Margit
kulturális antropológus, tudományos fõmunkatárs

osztályvezetõ
E-mail: feischmidt.margit@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Ilyés Zoltán
geográfus, egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs
E-mail: ilyes.zoltan@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Kovács Nóra
kulturális antropológus, tudományos munkatárs
E-mail: kovacs.nora@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Kováts András
szociológus, tudományos segédmunkatárs
E-mail: kovats.andras@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Morauszki András
szociológus, tudományos segédmunkatárs
E-mail: morauszki.andras@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Zakariás Ildikó
szociológus,  tudományos segédmunkatárs
E-mail: zakarias.ildiko@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)