Hírek

Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása (1938-1939)

Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása (1938-1939)

Megjelent Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában című munkája, Kalligram, Pozsony, 2019. 264 p.

Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény után valósult meg Szlovákia és Kárpátalja Prága által közel húsz éven át elutasított autonómiája, s ekkor választották meg a két autonóm tartomány törvényhozását, a szlovák országgyűlést és a kárpátukrán szojmot. A kötet a két választás történetét és azon belül is elsősorban a nemzetiségi vonatkozásokat dolgozta fel.