Kacsó Sándor, a közíró – Kettős könyvbemutató Filep Tamás Gusztáv, intézetünk munkatársának részvételével

Kacsó Sándor, a közíró –  Kettős könyvbemutató Filep Tamás Gusztáv, intézetünk munkatársának részvételével

2019. június 17-én a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal, a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó és a Magyar Nemzeti Levéltár a neves erdélyi író, szerkesztő, közíró, Kacsó Sándor (1901–1984) írásait tartalmazó két kötetet mutat be közös rendezvényén.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött: REGISZTRÁCIÓ

Időpont: 2019. június 17. 14:00 óra

Helyszín: Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Lovagterme
Az esemény a Facebook-on: https://www.facebook.com/events/308568433408975/

A bemutatásra kerülő kötetek:

Kacsó Sándor: Lélekvesztőn 

A műfajilag sokszínű kötet darabjai a második bécsi döntés nyomán Dél-Erdélyben rekedt magyar értelmiségi helytálló elszántságát, kételyeit, csalódásait idézik fel a brassói helyszínű regényben, a nagyenyedi fogantatású novellákban és a zsilvásárhelyi (Târgu Jiu) lágerversekben egyaránt.

„Barakkjainkra szürke köd szitál,
S emészt meg lassan lelket és erőt;
S a Páringon túl Erdélyünk zihál,
Mint aki nem kap elég levegőt,
S én nem mehetek, hogy segítsem őt.”

Lágerének (Tg. Jiu, 1944. november 28.)  [Részlet]


Kacsó Sándor: Válogatott írások

Kacsó Sándor publicisztikájából sem életében, sem halála után nem jelent meg válogatás – a könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni. Helyet kaptak benne az író emlékezetes, vitát kiváltó, mozgósító erejű cikkei, előadásszövegei és az 1937-es Vásárhelyi Találkozón elmondott, sokat hivatkozott beszéde.

„Papot s magyart megpróbáló időket élünk. Jólesik az nekünk nagyon, belső melegség önt el valamennyiünket, hogy így mondhatjuk ezt Márton Áronnal kapcsolatban. Nemcsak így mondhatjuk, hanem így is érezzük. S így is látjuk. Együtt benne a papot s magyart. A megpróbált papot és a megpróbált magyart.”

Áron püspök. Havi Szemle, 1943. 7. sz. [Részlet]