Pályázati felhívás fiatal kutatói munkakör betöltésére

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére a Kisebbségkutató Intézetébe

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében

 • a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése,

 • részvétel az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,

 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

Kutatási téma: Kisebbségi és nemzetiségi oktatástörténet

Az elmúlt időszakban egyre több elemzés született a külhoni magyar, illetve a hazai nemzetiségi oktatásról is, de hiányzik egy egységes keretben való feltárásuk és elemzésük, a párhuzamos értelmezések lehetősége, valamint a rendelkezésre álló oktatásstatisztikai adatok kisebbségi szempontú elemzése. A kisebbségi oktatás vizsgálata területén szétválnak a szociológiai, illetve a történeti szempontú megközelítések. Kutatási témánk ezek meghaladására tesz kísérletet, ezért olyan munkatársat keresünk, aki járatos az oktatásstatisztikai adatok idősoros elemzésében, valamint ezek kisebbségtörténeti és nemzetiségtörténeti események kontextusában való értelmezésére is fogékony annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk a kisebbségi csoportok újra termelődésében fontos szerepet játszó alrendszer szerepéről és működéséről.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség: társadalomtudományi vagy történettudományi végzettség;

 • magas szintű angol nyelvtudás;

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;

 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • magas szintű statisztikai ismerettel rendelkezők,

 • kutatói tapasztalattal rendelkezők,

 • angolon kívül más idegen nyelv ismeretével bírók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy 2-5 oldalas kutatási tervet valamely hazai vagy szomszédos országbeli kisebbségi, nemzetiségi csoport oktatásának vizsgálata céljából.

 • a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;

 • egy maximum 1 oldalas motivációs levelet;

 • a legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációjának vagy tudományos dolgozatának (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;

 • a végzettséget igazoló okirat másolatát;

 • a nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. június 21.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Demeter Andrea részére a kisebbsegkutato@tk.mta.hu e- mail címre.

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/KI/2019.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. július 19.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2019. július 1 és július 15 közötti munkanapok valamelyike.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.

A munkakör 2019. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és akadémiai finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

Demeter Andrea (e-mail: kisebbsegkutato@tk.mta.hu; tel: 224-6790)