Filep Tamás előadása a Határrevízió, nagyhatalmi érdekérvényesítés, felszabadulás. Az első bécsi döntés története és emlékezete c. konferencián

TéKa által rendezett Határrevízió, nagyhatalmi érdekérvényesítés, felszabadulás. Az első bécsi döntés története és emlékezete c. nemzetközi konferencia 

Időpont: 2018. november 28., szerda

Helyszín: Észak-Komárom, Megyeháza - nagyterem (Župná, 15.)

Regisztráció 9.30-10.00

Megnyitó, köszöntők

I. rész

Moderátor: Bencze Dávid

10.00-10.20 Romsics Ignác (EKE): 1938 – az utolsó békeév

10.20-10.40 Szarka László (MTA TTI – SJE): Az első bécsi döntés végrehajtása

10.40-11.00 Zeidler Miklós (MTA TTI): Revizionista közhangulat az első bécsi döntés előtt és után

11.00-11.20 Filep Tamás Gusztáv (MTA TK): Magyar írók, közírók az első bécsi döntés következményeiről

11.20-12.00 Vita

12.00-13.30 Ebéd a Duna Panzióban

II. rész

Moderátor: Szarka László (MTA TTI – SJE)

13.30-13.50 Bencze Dávid (EKE BTK): Az első bécsi döntés a magyar és a szlovák historiográfiában

13.50-14.10 Miklós Dániel (ELTE BTK): A csehszlovák-magyar diplomáciai viszony változása a müncheni döntés után

14.10-14.30 Uzonyi Anita (DE BTK): Az első bécsi döntés egy magyar diplomata visszaemlékezésének tükrében 

14.30-14.50 Köő Artúr (KRE BTK): ,,23 óra 59 perc”, a Trianon Múzeum kárpát-medencei kutatási programjának felvázolása – avagy mesélnek-e, s ha igen, akkor miről mesélnek a revízió szemtanúi?

14.50-15.30 Vita

15.30-16.00 Szünet

III. rész 

Moderátor: Filep Tamás Gusztáv (MTA TK)

16.00-16.20 Szuda Krisztina Eszter (ELTE BTK): Az 1938. évi őszi események megjelenítése a korabeli magyarországi vidéki sajtóban

16.20-16.40 Tóth Marcell László (SzE) – Pokornyi Gábor (Klapka György Múzeum): A Szent Jobb látogatása Komáromban 1938-ban

16.40-17.00 Bajcsi Ildikó (EKE BTK): Az első bécsi döntés következményei a csehszlovákiai magyar sarlós értelmiségre

17.00-17.20 Vita, zárszó