Hírek

Első generációs értelmiségiek pályája kérdőív

A ’Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei’ című kutatás keretében egy kérdőív segítségével azoknak az életpályáját vizsgáljuk, akik úgy szereztek felsőfokú végzettséget, hogy a szüleiknek nem volt diplomája. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy milyen tényezők járultak hozzá felfelé mobilitásukhoz, másrészt, hogy milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetőek meg e sikeres életutakban.

Kéziratvita 2019. október 17-én

Tóth Norbert: Kétoldalú szerződésekben ismétlődő szabályok mint a nem kétoldalú szokásjogi norma azonosításának lehetséges bizonyítékai – különös figyelemmel a kétoldalú kisebbségvédelmi szerződésekre

Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat nyert Dobos Balázs

A 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját nyerte el Dobos Balázs, intézetünk tudományos főmunkatársa. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján támogatott kutatás címe: "A kisebbségi önkormányzatiság eredményessége Közép- és Délkelet-Európában."