A magyar kisebbségek politikai integrációjának lehetőségei és korlátai a két világháború között

   2019. október 15. 9:00 - 2019. október 15. 18:00

A TK Kisebbségkutató Intézet és a BTK Történettudományi Intézet közös konferenciája

PROGRAM

8.30 – 9.00       Regisztráció

9.00 – 9.20      Megnyitó: Papp Z. Attila (TK KI, igazgató) – Molnár Antal (BTK TTI, igazgató)

I. szekció

Nemzetközi jogi keretek vs. etnopolitikai doktrinák

9.20 – 9.40      Zeidler Miklós (BTK Történettudományi Intézet)

Az integráció lehetőségének nemzetközi jogi garanciái – elmélet és gyakorlat

9.40 – 10.00    Szarka László (BTK Történettudományi Intézet)

Kisebbségpolitikai doktrínák és gyakorlatok a két világháború közti közép-európai nemzetállamokban

II. szekció

Magyar kisebbségek politikai integrációs törekvései

10.00 – 10.20  Bárdi Nándor (TK Kisebbségkutató Intézet)

A kisebbségi magyar érdekképviselet politikai integrációja és önkormányzati pozícióik

10.20 – 10.40  Egry Gábor (Politikatörténeti Intézet)

A magyar kisebbségek integrációja a közigazgatásban

10.40 – 11.00 Vita

11.00 – 11.20 Kávészünet

III. szekció

Egyéni, egyesületi integrációs stratégiák

11.20 – 11.40  Filep Tamás Gusztáv (TK Kisebbségkutató Intézet)

Kisebbségvédelmi gyakorlatok a függetlenségi és szabadelvű hagyományok nyomán (Jakabffy Elemér, Petrogalli Oszkár, Várady Imre)

11.40 – 12.00  Kulcsár Beáta (ELTE BTK)

Integrációs kísérletek és egyéni adaptációs stratégiák egy nagyváradi szállodatulajdonos esetében

12.00 – 12.20 Vita

12.20 – 13.40 Ebédszünet

IV. szekció

Gazdasági integráció

13.40 – 14.00  Demeter Gábor (BTK Történettudományi Intézet)

A magyarok lakta régiók gazdasági fejlettsége és fejlődési sajátosságai a különféle történeti narratívák tükrében, 1910–1930

(Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia)

14.00 – 14.20  Gaucsík István (Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet)

Akadályok és lehetőségek. A magyar szövetkezetek integrációja Csehszlovákiában

14.20 – 14.40  Hunyadi Attila Gábor (BabeșBolyai Tudományegyetem)

A magyar és a német szövetkezetek szerepe a romániai szövetkezeti mozgalomban

14.40 – 15.00 Vita

15.00 – 15.20 Kávészünet

V. szekció

Egyéb kisebbségek integrációs stratégiái

15.20 – 15.40  Eiler Ferenc (TK Kisebbségkutató Intézet)

Német kisebbségek politikai stratégiái Közép- és Délkelet-Európában

15.40 – 16.00  Fedinec Csilla (TK Kisebbségkutató Intézet)

Avgusztin Volosin politikai nézetei

16.00 – 16.20  Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)

Zsidó etnikai önszerveződések útkeresése az utódállamokban: integrációs kötődések, disszimilációs folyamatok

16.20 – 16.40  Simon Attila (Fórum Kisebbségkutató Intézet; Selye János Egyetem)

A szudétanémet és a szlovákiai magyar pártok érdekérvényesítési stratégiái – különbségek és hasonlóságok

16.40 – 17.00 Vita

 

17.00 – 18.00   KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Moderátor: Ablonczy Balázs (BTK Történettudományi Intézet)

Résztvevők:

Szarka László (BTK Történettudományi Intézet)

Bárdi Nándor (TK Kisebbségkutató Intézet)

Egry Gábor (Politikatörténeti Intézet)

Trencsényi Balázs (Közép-európai Egyetem – CEU)

Időpont: 2019. október 15., kedd

Helyszín: MTA HTK (K épület 0.11-12.) 

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.