Az idõk mérlegén - Tanulmányok Márton Áron püspökrõl

 

A kötet a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum  által 2012 augusztusában szervezett konferencián elhangzott elõadásokat publikálja. 15 tudományos, szakszerûen jegyzetelt dolgozat szerepel a könyvben. Ezek egy része az utóbbi évtízed Márton Áronnal kapcsolatos egyháztörténeti kutatásairól számol be. A könyv második része  a Márton Áron kultusz építését vizsgálja. Az elsõ rész kulcsírása Denisa Bodeanué, aki a püspök megfigyelési dossziéját ismerteti vázlatosan. A recepciós tanulmányok közül mindenképp Kovács Gergely írását kell kiemelni, amely a történész és a történeti tényfeltárás szerepét mutatja be a szenté avatási folyamatban.

 

"Márton Áron politikai kiállása két, egymástól szétválaszthatatlan síkon mutatkozik meg: az egyik az erdélyiség nevében megfogalmazott kisebbségvédelem Bukarest vagy akár Budapest központosító és kirekesztõ törekvései ellen, a másik egy racionálisan motivált, rendkívül következetes szembenállás a diktatúrával és az önkényuralommal."

Stefano Bottoni
 

  << TARTALOMJEGYZÉK  

  << A KÖTET SZERZÕI 

  << A TANULMÁNYOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA