Az elfeledett aktivisták

Alcím: Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák KöztársaságbanAz elfeledett aktivisták
Szerző(k): Simon Attila
Kiadás helye: Somorja
Kiadó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Kiadás éve: 2013
ISBN: 978-80-89249-66-4
Oldalszám: 219
Sorozat címe: 19
Sorozat száma: Nostra tempora
Megjelent Simon Attila új könyve

 Tartalom

 

Bevezetés 

1. Az államfordulat és a „szlovenszkóivá lett” magyarok

   1.1. Keleti Svájc, vagy csehszlovák nemzetállam (1918–1920) 

   1.2. A szlovákiai magyar politika első megnyilvánulásai

2. A magyar aktivizmus kezdetei (1920–1925)

  2.1. Kitekintés: A szudétanémet aktivizmus

  2.2. A földreform mint az aktivizmus ösztönzője. A köztársasági magyarok mozgalma 

  2.3. Az Országos Parasztpárt 

3. Aktivista színezetű kísérletek a húszas évek második felében 

  3.1. Szent-Ivány nemzeti reálpolitikája

  3.2. Az MNP aktivizmusának utóélete I.: Zay Károly és A Nap

  3.3. Az MNP aktivizmusának utóélete II.: A Mohácsy-féle kisgazdapárt 

  3.4. Pártalapítási kísérletek a húszas és a harmincas évek fordulóján

4. A baloldali alternatíva 

  4.1. A magyar szociáldemokrácia útja az önállóságtól a beolvadásig 

  4.2. A magyar szekció helyzete az Országos Szociáldemokrata Pártban 

5. A trianoni határok és a lojalitás kérdése az aktivisták kommunikációjában 

6. Az aktivizmus sajtója

  6.1. Az aktivista sajtó a húszas években 

  6.2. Dzurányi László és a Magyar Ujság 

7. A magyar aktivizmus zsákutcája 

  7.1. A magyar aktivizmus kései fellángolása az 1935-ös választások idején 

  7.2. A neoaktivizmus

  7.3. A magyar aktivizmus csődje 1938-ban 

8. Aktivista sorsok az első bécsi döntés után – vázlatok egy esettanulmányhoz

9. Összegzés

10. Források és szakirodalom

  10.1. Levéltári források

  10.2. Publikált források

  10.3. Korabeli sajtó

  10.4. Korabeli kiadványok, emlékiratok, statisztikák, kézikönyvek

  10.5. Szakirodalom

Személynévmutató

Zhrnutie 

Zusammenfassung