A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény. Digitális szövegtár

A szövegtár a kisebbségpolitikai rendszerváltással és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi törvény előkészítésével kapcsolatos, a korábbiakban digitálisan még nem elérhető publikációkat és fontosabb forrásokat tartalmaz. Összeállította: Dobos Balázs

 

A honlap adatbázisának/gyűjteményének elkészítésében közreműködött:

 

Szerző Cím Alcím Tanulmány címe Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Samu Mihály A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénytervezet Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1991. május Budapest 40 Letöltés
Bíró Gáspár A nemzeti és etnikai kisebbségi törvény tervezetének alapelvei A nemzeti és etnikai kisebbségi törvénykönyv tervezete (1989) 1989 Budapest 26 Letöltés
Bíró Gáspár A nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségi törvénytervezet alapelvei 1990 Budapest 10 Letöltés
Baka András A nemzetiségi törvény koncepciója 1989 Budapest 3-18. Letöltés
Bodáné Pálok Judit Acta Humana Emberi jogi közlemények A magyar kisebbségi törvény megszületésének körülményei 1993 MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének Emberi Jogok Magyar Központja Budapest 26-45. Letöltés
Bíró Gáspár Az identitásválasztás szabadsága 1995 Osiris-Századvég Budapest 290 Letöltés
Fehér István Az utolsó percben Magyarország nemzetiségei 1945-1990 1993 Kossuth Kiadó Budapest 327 Letöltés
Upor Péter Beszélő politikai és kulturális folyóirat Itthon vagyok? A kisebbségi törvény elé. I. Az előzmények 1992 Budapest 21-22. Letöltés
Upor Péter Beszélő politikai és kulturális folyóirat Itthon vagyok? A kisebbségi törvény elé. II. Tánc a törvény körül 1992 Budapest 5-7. Letöltés
Blaha – F. Havas – Révész Beszélő politikai és kulturális folyóirat Nyerőviszonyok. Roma politikatörténet 1995 Budapest 20-28. Letöltés
Herbai István Európa felé – kis kitérővel? A magyar nemzetiségi politika a rendszerváltás éveiben. 1992 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány Budapest 18 Letöltés
Európai Utas Az európai együttműködés folyóirata A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének állásfoglalása 1991 Európai Utas Alapítvány Budapest 45 Letöltés
Wolfart János Európai Utas Az európai együttműködés folyóirata A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről 1991 Európai Utas Alapítvány Budapest 50-53. Letöltés
Csobai Lászlóné, Tarján G. Gábor Hozzájárulás Tanulmányok a magyarországi románokról A Magyarországi Románok Kultúrszövetségének rövid története 1988 Állami Gorkij Könyvtár Budapest 125-144. Letöltés
Schafft, Kai Hungarian Quarterly Local minority self-governance and Hungary’s roma 1999 Society of the Hungarian Quarterly Budapest 91-217. Letöltés
Riba István Hungarian Quarterly Minority self-governments in Hungary 1999 Society of the Hungarian Quarterly Budapest 80-90. Letöltés
Stark Ferenc Javaslat a nemzetiségi törvény elveire 1988. június 15. Budapest 1-7. Letöltés
Hambuch Géza Javaslatok nemzetiségi törvény megalkotásához 1988. június 15. Budapest 1-9. Letöltés
Stark Ferenc Jelentés a Politikai Bizottságnak a nemzetiségi politika megvalósulásáról, a nemzetiségi szövetségek 1988-ban tartandó kongresszusairól (Alapanyag az előterjesztés tervezetéhez) 1988. március 28. Budapest 1-10. Letöltés
Ádám Antal Jogtudományi Közlöny A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda 1989 Budapest 15-22. Letöltés
Bodáné Pálok Judit Kisebbségek és önkormányzat Az 1993. szeptember 27–29. között Szentendrén tartott konferencia előadásai és vitája A kisebbségek jogérvényesítési lehetőségei a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján 1994 Minoritás Alapítvány Budapest 49-66. Letöltés
Győri Szabó Róbert Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság történetének tükrében (1989–1990) A kisebbségek jogérvényesítési lehetőségei a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján 1998 Osiris Budapest 1-468. Letöltés
Wolfart János Magyar Közigazgatás Belügyminisztérium szakmai-tudományos folyóirata A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló új törvény 1993 Hírlapkiadó Budapest 577-581. Letöltés
Arday Lajos–Joó Rudolf–Székely András Bertalan Magyar Tudomány Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon 1985 Budapest 817-827. Letöltés
Baka András Magyar Tudomány Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? 1990 Budapest 385-393. Letöltés
Wolfart János Megkérdezem Önt is A magyarországi cigányság és a rendszerváltás „Cserébe kompromisszumkészséget tudunk ajánlani.” 1994 Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány Budapest 33-45. Letöltés
Kaltenbach Jenő Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa Das ungarische Minderheitengesetz: Zielsetzung und Akzeptanz 1995 R. Oldenbourg Verlag – Südosteuropa-Gesellschaft München 346-351. Letöltés
Sitzler, Kathrin – Seewann, Gerhard Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa Das ungarische Minderheitengesetz: Vorbereitung, Inhalt, öffentliche Diskussion 1995 R. Oldenbourg Verlag – Südosteuropa-Gesellschaft München 352-387. Letöltés
Heuberger, Valeria Minderheitenfragen in Südosteuropa Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991 1992 R. Oldenbourg Verlag München 199-209. Letöltés
Phralipe A Phralipe Független Cigány Szervezet politikai programjából 1990 Phralipe Független Cigány Szervezet Budapest 5-7. Letöltés
Bársony János Phralipe a Phralipe (Testvériség) Független Cigány Szervezet havi folyóirata Törvénytervezet a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatáról 1990 Phralipe Független Cigány Szervezet Budapest 46-49. Letöltés
Osztojkán Béla Phralipe Verőviszonyok. Roma politikatörténet avagy: folytassa, Phralipe! 1995 Phralipe Független Cigány Szervezet Budapest 24-111. Letöltés
Tilkovszky Loránt Politika-tudomány a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolájának folyóirata Nemzetiségi lét és nemzetiségi tudat a mai Magyarországon 1986 MSZMP Politikai Főiskola Budapest 43-57. Letöltés
Göndör Péter Propagandista az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának folyóirata Nemzetiségeink, nemzetiségi politikánk 1988 70-74. Letöltés
Várfalvi Attila Társadalmi Szemle A nemzetiségek képviselete a magyar Országgyűlésben 1995 Társadalmi Szemle Alapítvány Budapest 57-66. Letöltés
Törvényjavaslat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Igazságügyi Minisztérium 1990. december 22. Budapest 1-20. Letöltés
Törvénytervezet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kerekasztala 1991. június Budapest 1-92. Letöltés
Törvénytervezet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (NEKH - Kisebbségi Kerekasztal tárgyalásain közösen elfogadott szöveg) 1991. augusztus Budapest 1-52. Letöltés
Törvénytervezet a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségekről Kisebbségi Kódex 1990 Budapest 1-24. Letöltés
Báthory János Világosság A cigányság a politika tükrében 1988 Tudástársadalom Alapítvány Budapest 613-623. Letöltés
Schlett István Világosság Nemzet és polgár. A nemzeti és etnikai kisebbségi törvény tervezeteihez 1991 Tudástársadalom Alapítvány Budapest 167-182. Letöltés