Migráns szervezetek Magyarországon

Szervezet neve Ország Régió Székhely Irányítószám Típus Cél szerinti besorolás Cél leírása Országos nyilvántartásba vételi azonosító Nyilvántartásba vétel éve
Magyarországon Tanuló Benini Diákok Egyesülete Benin Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1455 / 1990 1990
Magyarországon Tanuló Bolíviai Diákok Szövetsége Bolívia Latin-Amerika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1484 / 1990 1990
Magyar-Chilei Baráti Társaság Chile Latin-Amerika Budapest 1025 Társadalmi szervezet Nincs adat A tagság érdekeinek képviselete magyar, chilei és egyéb hatóságok előtt. A magyar, chilei és egyéb hatóságoktól származó, a tagságot érintő információk közzététele. A magyar és chilei nép hagyományai- nak ápolása, a két nép közötti kapcsolatfelvétel megteremtése és elmélyítése. A kulturális hagyományok ápolása. 19883 / 2003 2006
Magyarországon Tanuló Costa-Ricai Diákok Egyesülete Costa-Rica Latin-Amerika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1462 / 1990 1990
MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ Egyiptom Közel-kelet Budapest 1185 Társadalmi szervezet egyéb A Magyarországon élő koptok segítése. A keresztény tanítások terjesztése kopt ortodox gondolkodás szerint az igaz keresztény hitnek megfelelően. Összekötni a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházat az anyaországi egyházzal. Befogadni, segíteni mindenkit, aki szeretne csatlakozni a kopt ortodox egyházhoz. 60326 / 2005 2005
Szent Márk Kopt Ortodox Alapítvány Egyiptom Közel-kelet Budapest 1185 Alapitvány kulturális tevékenység A Magyar Köztársaság területén élő keresztény arab és kopt származásúak beilleszkedésének elősegítése és a keresztény arab és kopt, valamint a magyar társadalom más tagjai közötti jó kapcsolat erősítése a közös kulturális, oktatási, szociális és egyéb tevékenységi formákon keresztül. 60160 / 2002 2002
Magyarországon Élő Ecuadoriak Egyesülete Equador Latin-Amerika Budapest 1023 Társadalmi szervezet Nincs adat Kulturális tevékenységek folytatása és kulturális programok végrehajtása, az Ecuadorral kapcsolatos ismeretek gyűjtése és megosztása, kulturális és sportprogramok szervezése a Magyarországon élő ecuadoriak gyermekei és mindazok gyermekei számára, akik fontosnak tartják az ecuadori közösséghez való közeledést. 20709 / 2004 2004
Magyarországon Tanuló Equadori Diákok Egyesülete Equador Latin-Amerika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1473 / 1990 1990
Magyar-etióp Baráti Társaság Etiópia Afrika Budapest nincs adat nincs adat Nincs adat A Magyar-Etióp Baráti Társaság azzal a céllal jött létre, hogy Magyarország és Etiópia közötti társadalmi, kulturális, tudományos és sport kapcsolatainak ápolása, a baráti kapcsolatok tovább fejlesztése, Magyarországon élő Etiópok gyerekeikkel és családjukkal együtt egy közös baráti társaság szervezés által egymáshoz közelebb kerüljenek, megerősítve baráti kapcsolatukat, megismertetssék az etióp kultúrát és hagyományt magyar barátaikna, segítséget és lehetőséget nyújtása a beilleszkedéshez, ugyanezek elősegítése az Etiópiában lévő Magyar családok, ott dolgozók és tanulók vonatkozásában.. A másik legfontosabb célja a társaságnak az, hogy a két ország közötti kapcsolatot továbbfejlesztési tevékenységekben az itt élő etiópok által közvetített kultúrát, és hagyományt átadása az itt született gyermekeiknek, házastársaiknak és az Etióp kultúra iránt érdeklödő Magyar barátaiknak. Ugyanúgy a Magyarországon élő Etiópok megismernek a Magyar hagyományt, kultúrát és történelmet Magyar barátik által a megszervezett különböző rendezvények és kulturális összejövetelek alkalmából. nincs adat nincs adat
Magyarországon Tanuló Etióp Diákok Egyesülete Etiópia Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1470 / 1990 1990
Magyarországi Indiaiak Egyesülete India Dél-Ázsia Budapest 1121 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az indiai kultúra támogatása és népszerűsítése, az indiai közösség jólétének elősegítése, a tagok egyesítése a barátság és a kölcsönös megértés szellemében, a indiai közösség ügyeiben nyílt tanácskozási fórum létrehozása. 19337 / 2002 2003
Iraki Emberi Jogok Egyesülete Irak Közel-kelet Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 7519 / 1992 1992
Magyarországon Élő Irakiak Kulturális Egyesülete Irak Közel-kelet Budapest 1112 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az irako nap kultúrájának bemutatása, népszerűsítése. 20879 / 2004 2004
Izraeli Kulturális Intézet Alapítvány Izrael Közel-kelet Budapest 1056 Alapitvány kulturális tevékenység Az alapítvány célja a Magyarországon élők számára gazdag és tartalmas programokat kínálni, amelyek oktatnak, inspirálnak és szórakoztatnak, amelyek az izraeli és a zsidó kultúrával való kapcsolatot erősítik, a tanulás örömét és a különböző álláspontokban rejlő erő és a kulturális párbeszédet közvetítik 2123 / 2009 2009
Alapítvány a Japán Nyelvű Oktatásért Japán Kelet-Ázsia Budapest 1125 Alapitvány Nincs adat A japán nyelvű iskola és iskolán kívüli képzés támogatása és fejlesztése Magyarországon 13399 / 1996 1996
Komacu Csikó Alapítvány Japán Kelet-Ázsia Budapest 1088 Alapitvány kutatási tevékenység Az Elte BTK Japán Szakának továbbfejlesztése, a japán kutatás, valamint a japán szakos képzés támogatása. 4657 / 1991 1991
Magyarországi Kameruniak Kulturális Egyesülete Kamerun Afrika Budapest 1025 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az afrikai, és ezen belül a kameruni kultúra magyarországi bevezetése és megismertetése, az Afrikából, de máshonnan is Magyarországra érkező menekültek belföldön történő társadalmi beilleszkedésének és munkába állásának elősegítése, a magyar kultúra, társadalom és törvények megismertetése a Magyarországra érkező kameruniakkal. A magyar nyelv oktatása a kameruni- és más menekültek számára. Segítségadás a menekültügyi eljárásban tolmácsolással. Az egyesület tagjai számára, de kívülállók számára kulturális- ezen belül zenei események szervezése. 884 / 2009 2009
Magyar-Kazah Kereskedelmi és Ipari Egyesület Kazahsztán Közép-Ázsia Budapest 1091 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 13860 / 1996 1996
HC Nemzetközi Televíziós Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1077 Alapitvány kulturális tevékenység A magyar társadalom és a magyarországi nemzeti kisebbségek, különösen a Magyarországon élő kínai közösség, harmonikus együttélése érdekében közösségi módon működtetett médiumok létrejöttének és működtetésének támogatása.  Támogatni kívánja az internet alapú tájékoztatást. Támogatni kívánja a műsorcserét a média működés technikai feltételeinek javításával.  1223 / 2011 2011
A Kereskedelem, a Tudomány és a Technika Fejlődésének Előmozdítására Alakult Kínai-Magyar Baráti Társaság Kína Kelet-Ázsia Budapest 1141 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 13337 / 1996 1996
A Kínai és a Magyar Gazdaság és Kereskedelem Fejlődését Elősegítő Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1088 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A kínai és a magar gazdaság és kereskedelem elősegítése. 1458 / 2007 2007
A Kínai Kung-Fu Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1101 Társadalmi szervezet sporttevékenység nincs adat 13566 / 1996 1996
Agape Oktatási Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1064 Alapitvány oktatási tevékenység Különösen a Magyarországon működő kínai keresztény egyházak és gyülekezetek hívei körében az egyházi oktatás támogatása annak érdekében, hogy a hívők mélyebben megismerjék a Bibliát és a keresztényi értékeket. Gyülekezeti, közösségi programok szervezése és támogatása, amelyeken keresztül az emberek megismerhetik a kereszténység alappilléreit, elveit, tanításait, illetve erőt és hitet ad a hívőknek. A Magyarországon élő kínai közösség harmonizálása, a keresztény hívők összekovácsolása. 2155 / 2010 2010
Enfu Kínai Keresztyén Karizmatikus Egyház Kína Kelet-Ázsia Budapest 1064 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1043 / 2011 2011
Észak-kelet Kínai Kultúrát Ápoló és Önsegélyező Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1131 Társadalmi szervezet Nincs adat Észak-kelet Kínára jellemző sajátos kulturális értékek megőrzése, ápolása, a rokonokkal való rendszeres kapcsolattartás elősegítése. A különböző irodalmi és egyéb kulturális kiadványok tagok közötti terjesztése, oktatási, kulturális programok szervezése, lebonyolí- tása. A célok elérését a tagjai számára személy szerint is elősegí- ti. 19680 / 2003 2003
Európában Befektető Kínaiakat Támogató Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1107 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A működési területén a kínai vállalkozók társadalmi, gazdasági kapcsolatépítésének elősegítése; különös tekintettel új technológiák, munkahelyteremtő és térségfejlesztő programokban való részvétel, logisztikai szolgáltatások alkalmazhatóságára. 84283 / 2005 2005
Európai Kínai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység nincs adat 17209 / 2000 2000
Európai Kínai Kereskedők Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység A Kínában és Európában élő kínaiak közötti információáramlás fejlesztése. 2616 / 2007 2007
Európai Kínai Kulturális Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1039 Alapitvány nemzetközi tevékenység Később csatlakozó szervezeteire támaszkodva: kulturális tevékenység, népművészet, ezen belül a kínai kultúra megismerése, a magyar-kínai kulturális és baráti kapcsolatok elősegítése, oktatási és művészeti tevékenység támogatása és segítése, a kínai és a magyar nyelvoktatásban való kiemelkedő segítségnyújtás - a kommunikáció és az emberi kapcsolatok kialakítása érdekében; művészeti és kulturális jellegű oktatások segítése és támogatás. Nemzetközi-tevékenység; nemzetközi kulturális, baráti és humán-, valamint művészeti vonatkozású cserekapcsolatok kialakítása, erősítése; művészeti, tanulmányi és kutatói ösztöndíjak; érdekképviseleti jogi-, társadalmi-, és kulturális területeken 752 / 2007 2007
Európai- Kínai Művészek Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1116 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 11875 / 1995 1995
Európai Kínaiak Békét és Egységet Előmozdító Társasága Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység nincs adat 17210 / 2000 2007
Európai Logisztikai Szolgáltatást Nyújtó Kínaiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1107 nincs adat szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A működési területén a kínai vállalkozók társadalmi, gazdasági kapcsolatépítésének elősegítése; különös tekintettel új technológiák, munkahelyteremtő és térségfejlesztő programokban való részvétel, logisztikai szolgáltatások alkalmazhatóságára. 84281 / 2005 2005
Európai-Kínai Kulturális Csere- és Együttműködési Központ Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1107 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység elősegíteni a kínai, az európai és a magyar kulturális cserekapcsolatokat, amely mentes minden fajta politikai irányultságtól, az önkéntesség, az autonómia, a demokratikus alapelvek, a kölcsönös segítségnyújtás és a kölcsönös előnyök elveire épül. 2311 / 2011 2011
Fujianiak Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1085 Társadalmi szervezet egyéb A Magyarországon élő, Fujian tartományból származó kínai állampolgárok szakmai, erkölcsi és anyagi segítése, érdekeik képviselete, beilleszkedésük támogatása. 86253 / 2005 2005
Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1077 Társadalmi szervezet Nincs adat A kínai hagyományos orvoslás magyarországi meghonosítása, elterjesztése, a gyógyító-megelőző kultúra ápolása és népszerűsítése, hagyományainak, értékeinek ápolása. E cél érdekében az egyesület tudományos programokat szervez, tanácskozásokat rendez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, előadásokat tart és kiadványokat jelentet meg. 20935 / 2004 2004
Heilongjiang Kínai Orvostudományi Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1077 Alapitvány oktatási tevékenység Az alapítvány tartós közérdekű célja az, hogy szervezési munkával, adomány gyűjtéssel és a Heilongjiang Kínai Hagyományos Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemmel szorosan együttműködve - orvos képző felsőoktatási intézmény alapításának szakmai előkészítésével lehetővé tegye, hogy az alapítvány által lefektetett alapokra támaszkodva, a megfelelő személyi, tárgyi, technikai és jogi feltételek elérésekor a jövőben megvalósulhasson majd Magyarországon a hagyományos kínai orvoslás felsőoktatása, a hagyományos kínai orvoslás orvosainak felsőfokú képzése és továbbképzése, a hagyományos kínai orvoslás tudományának és gyakorlatának meghonosítása és megerősítése Magyarországon.? 84679 / 2005 2006
Keresztény Kínaiak Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1107 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 14720 / 1997 2000
Kína Békés Egyesítését Előmozdító Magyarországi Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1096 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Kína békés újraegyesítését és egységének megteremtését előmozdító tudományos, kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, konferenciák, előadások, kiállítások szervezése, publikációk megjelentetése, ezen tevékenységek támogatása. 3898 / 2007 2007
Kínai Fu Qing Városi Kereskedők Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1082 Társadalmi szervezet Nincs adat A Fu Qing városból származó kereskedők összefogása, a Fu Qing Városról tévesen kialakult vélemények megváltoztatása, Fu Qing város és Fujian tartomány népszerűsítése Magyarországon, Au Qing városból származó kereskedők közös érdekeinek feltérképezése és érdekképviselete, nemzetközi kapcsolatok, esetleg magyarországi testvérvárosok megtalálása. 20066 / 2003 2003
Kínai Fujiani Kereskedők Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1108 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység a Fujian tartományból Magyarországra érkezett és Magyarországon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők magyarországi tartózkodásával és tevékenységével kapcsolatos megbeszélések, tanácskozások szervezése és lebonyolítása, a Magyarországon tevékenységet folytató kereskedők közötti információcsere megkönnyítése, az információhoz jutás elősegítése, érdekeik képviselete. 2505 / 2008 2008
Kínai Kereskedők Ganzi Klaszter Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1122 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A magyar törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a Budapesten, 38599/3. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, 1087 Könyves Kálmán krt. 76-1., szám alatt található ingatlan területén működő kereskedők teljes körű érdekvédelme és egységes fellépésének biztosítása harmadik személyek, intézmények, hatóságok és hivatalok felé. 1963 / 2010 2011
Kínai Kultúra és Művészet Magyarországi Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1106 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 13363 / 1996 1996
Kínai Kulturális és Művészeti Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Alapitvány kulturális tevékenység A kinai és a magyar nép hagyományai és kulturája jobb megismerésének támogatása. 15943 / 1998 1998
Kínai Kulturális Örökség Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1039 Alapitvány kulturális tevékenység A kínai kulturális örökség megőrzésének és a hagyományőrzés elősegítése a Magyarországon élő kínaiak körében. Az ötezer éves folyamatos történelemmel rendelkező Kína sokrétű kultúrájának megismertetésének elősegítése az eziránt nyitott magyar emberekkel.  Magyar kultúra megismertetésének elősegítése a kínai emberekkel.  A kínai nyelvet tanuló magyar diákok és a magyar nyelet tanuló kínai diákok nyelvtanulásának elősegítése. A kínai táncművészet és a hangszeres zeneoktatás iránt érdeklődő tanulók ezirányú tanulmányainak elősegítése. A magyar-kínai művészeti és kulturális jellegű oktatásokkal foglalkozó magyarországi intézmények munkájának segítése. Kínával valamint Magyarországgal kapcsolatos kulturális és tudományos kutatások elősegítése. 1387 / 2010 2010
Kínai Természetes Egészségvédelem Európában Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Alapitvány egészségügyi tevékenység A hagyományos és modern kinai gyógyászaton alapuló egészségvédelmi szokások meghonositása. 15959 / 1998 1998
Kínai Vállalkozók Európai Befektetői Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1162 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A működési területén a kínai vállalkozók társadalmi, gazdasági kapcsolatépítésének elősegítése; különös tekintettel új technológiák, munkahelyteremtő és térségfejlesztő programokban való részvétel, logisztikai szolgáltatások alkalmazhatóságára. 84282 / 2005 2005
Kínaiak Nemzetközi Keresztény Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1108 Társadalmi szervezet egyéb nincs adat 11470 / 1994 1994
Kínai-Magyar Népi Kölcsönös Baráti Társaság Kína Kelet-Ázsia Budapest 1196 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység a kínai és magyar nép közötti kölcsönös megértés és barátság elősegítése. 15863 / 1998 1998
Közép-Európai Kínai Orvosi és Gyógyszerészeti Közhasznú Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1106 Társadalmi szervezet egészségügyi tevékenység A kínai hagyományos orvoslás közép-európai meghonosítása és elterjesztése, a megelőző-gyógyító egészség kultúra népszerűsítése, hagyományainak, értékeinek ápolása. E cél érdekében az egyesület tudományos és ismeretterjesztő programokat szervez, tanácskozásokat rendez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, előadásokat tart és kiadványokat jelentet meg. 87299 / 2006 2006
Magyar - Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1152 Társadalmi szervezet sporttevékenység Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, támogatása, továbbá a közös érdekek védelme. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, egészségmegőrzés. 339 / 2011 2011
Magyar - Kínai Társadalmi Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budapest 1064 Alapitvány egyéb A magyar- kínai társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elősegítése tudományos, gazdasági és kulturális területeken. A kínai- magyar kétoldalú, országos és helyi társadalmi csoportok, állami- és közigazgatási szervezetek, valamint gazdasági társaságok együttműködésének kiszélesítéséhez való hozzájárulás. 1228 / 2011 2011
Magyar - Kínai Tudományos, Technológiai és Oktatási Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1152 Társadalmi szervezet oktatási tevékenység kínai állampolgárok Magyarországon való érvényesülésének segítése a tudomány , a technika és az oktatás területén 592 / 2009 2009
Magyar, Kínai Gazdasági Együttműködést Támogató Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1084 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység A magyar és kínai gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlődésének támogatása, valamint a Magyarország és a Kínai Népköztársaság közötti baráti kapcsolatok, kulturális és gazdasági megértés elmélyítése és elősegítése. 678 / 2007 2007
Magyar-Kinai Oktatási és Kulturális Alapítvány Kína Kelet-Ázsia Budaörs 2040 Alapitvány Nincs adat A magyar és kinai nép oktatási-kulturá- lis kapcsolatainak ápolása. A közép és felsőoktatás technikai bázisának kiala- kítáasa. A két nép tanárcseréje és a fiatalok cseréje Kinában folytatandó tanulmányokkal, ugyszintén kinai diákok magyarországi tanulásával, szakmai és gyógyászati turizmus. támogatása az Oktatási Központnak. 63193 / 1995 1995
Magyarország és Kína Általános Európai Kereskedelmi Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1101 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A magyar és kínai kereskedelmi vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése, tagjai általános érdekképviselete. 2766 / 2010 2010
Magyarországi Észak Kelet Kínai Kereskedők Társasága Kína Kelet-Ázsia Budapest 1071 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység nincs adat 15775 / 1998 1998
Magyarországi Fiatal Kínaiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1141 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 12770 / 1995 1995
Magyarországi Fujiani Kínai Ipari, Kereskedelmi és Vállalkozói Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1105 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A tagjainak általános érdekképviselete, magyarországi gazdasági és társadalmi közegébe beilleszkedésének elősegítése. Külföldi társszervekkel kapcsolattartás. Tagjainak tájékoztatása, tevékenység a magyar jogi környezetről, a törvényes működés feltételeiről. Gazdasági, jogi tájékoztató előadások, rendezvények szervezése. Tagjai nyelvtanulásának, továbbképzésének elősegítése, munkavállalással kapcsolatos szabályok megismertetése, ezzel kapcsolatos tájékoztatások. A Magyarországon működő kereskedők és dolgozók közötti együttműködés, baráti kapcsolatok elősegítése, a magyarországi kínai egyesületek tevékenységének összefogása, együttműködés elősegítése, kialakítása. Ismeretterjesztők, bemutatók a magyarországi k 424 / 2008 2008
Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Kína Kelet-Ázsia Budapest 1102 Társadalmi szervezet egyéb Keresztény hitelvek és tanítások gyakorlása. 391 / 2006 2006
Magyarországi Kínai Befektetők és Kereskedők Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1026 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység Egyesület tagjainak általános érdekképviselete. 21023 / 2004 2005
Magyarországi Kínai Buddhista Társaság Kína Kelet-Ázsia Budapest 1153 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 13852 / 1996 1997
Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház Kína Kelet-Ázsia Budapest 1164 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 19286 / 2002 2003
Magyarországi Kínai Ipari és Kereskedelmi Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1146 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység nincs adat 11883 / 1995 1995
Magyarországi Kínai Nők Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A Magyarországon élő kínai származású nők összefogása, érdekképviselete, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 12189 / 1995 1995
Magyarországi Kínai Nőszövetség Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1087 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A tevékenységi területén élő kínaiak közötti kapcsolatok megtartása, kuturális hagyományok védelme, érdekképviselet. 1796 / 2008 2008
Magyarországi Kínai Református Egyház Kína Kelet-Ázsia Budapest 1107 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 18767 / 2001 2001
Magyarországi Kínai Társadalmi Szervezetek Szövetsége Kína Kelet-Ázsia Budapest 1101 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 15689 / 1998 1998
Magyarországi Kínaiak a Szebb Magyar-Kínai Jövőért Kereskedelmi Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1134 Társadalmi szervezet kutatási tevékenység a magyar törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően Magyarországon kereskedelmi, befektetési, informatikai, műszaki és kulturális vonatkozású eszmecseréket, tapasztalatcseréket és kutatásokat végez, tanulmányutakat szervez és bonyolít, Kína és Magyarország eltérő kereskedelmi környezetének feltárására és megismerésére vonatkozóan mikro és makrogazdasági elemzéseket végez, Kína és Magyarország közötti kereskedelmi, beruházási kapcsolatok fejlesztését elősegíti a két ország gazdasági együttműködése érdekében. 1310 / 2009 2009
Magyarországi Kínaiak Békét és Egységet Előmozdító Társasága Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Összekapcsolni azokat a személyeket és szervezeteket, akik helyeslik Kína egységét és előmozdítják azokat a cserekapcsolatokat, amelyek segítik az ország békés egyesítését, előreviszik a tajvani szoros két oldalán élő népek megértését és egymás iránti bizalmát. 2068 / 2007 2007
Magyarországi Kínaiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1139 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 10328 / 1993 1993
Magyarországi Kínaiak Kulturális Társasága Egyesület Kína Kelet-Ázsia Budapest 1087 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az egyesület tagjai között kapcsolatok kiépítése és ápolása, rendszeres összejövetelek, kulturális programok, céglátogatások szervezése. A tagok közötti tapasztalat- és információcsere elősegítése, a kínai-magyar kapcsolatok kiépítése és elmélyítése, végül a hasonló célokat maguk elé tűző szervezetekkel való kapcsolattartás. 97 / 2010 2010
Magyarországi Ruianiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1078 Társadalmi szervezet egészségügyi tevékenység A Magyarországon élő ruiani származásúak tömörítése, - védeni törvényes jogaikat és érdekeiket,- segítséget nyújtani a magyarországi törvények betartásában, a magyar nép szokásainak tiszteletben tartásában. 3271 / 2009 nincs adat
Magyarországi Shaanxi Baráti Egyesület Kína Kelet-Ázsia Szeged 6721 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországon élő és a kínai Shaanxi tartományból származó kínaiak és a magyarok között a kulturális, sport és ehhez kapcsolódó hagyományok megismertetése, kapcsolatok ápolása, kiszélesítése. 86072 / 2005 2005
Magyarországon Élő Henani Kínaiak Szülőföldi Szervezete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1109 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 16621 / 1999 1999
Magyarországon élő Kínai Nyelvet beszélő Idegenvezetők Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1195 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység Összefogni a Magyarországon élő, dolgozó kínai nyelvet beszélő idegenvezetőket. 2186 / 2010 2010
Magyarországon Élő Kínaiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1152 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 15318 / 1997 1998
Magyarországon Élő Qingtianiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1122 Társadalmi szervezet egyéb a magyar törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a Magyarországon élő Qingtian tartománybéli kínaiak könnyebb beilleszkedése, a magyar nemzetbe való integrálódás megkönnyítése érdekében a tájékozódás és a magyar életviszonyok, a mindennapi életben tapasztalható helyzetek megoldásának és megismerésének segítésére kétnyelvű tanácsadói- segítői, szociális, jogi- segítségnyújtó hálózat felállítása és működtetése. 2237 / 2010 2010
Magyarországon Élő Qingtianiak Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1122 Társadalmi szervezet egyéb a magyar törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a Magyarországon élő Qingtian tartománybéli kínaiak könnyebb beilleszkedése, a magyar nemzetbe való integrálódás megkönnyítése érdekében a tájékozódás és a magyar életviszonyok, a mindennapi életben tapasztalható helyzetek megoldásának és megismerésének segítésére kétnyelvű tanácsadói- segítői, szociális, jogi- segítségnyújtó hálózat felállítása és működtetése. 2237 / 2010 2010
Magyarországon Élő Shanghai Kereskedők Vezető Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1087 Társadalmi szervezet Nincs adat Közéleti tevékenység szervezése, végzése. 19786 / 2003 2003
Wenzhou-i Kínaiak Magyarországi Kereskedelmi Szakmai Egyesülete Kína Kelet-Ázsia Budapest 1135 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység Az egyesület alapvető célja, hogy a Magyarországon élő Wenzhou-ik szakmai érdekeit egységesen képviselje, fejlessze és erősítse a kínai kereskedők közötti szakmai információcserét. Célja továbbá, hogy elősegítse a Wenzhou-i kereskedők szakmai alapokon történő együttműködését, javítsa a kínai kereskedelmi munka szakmai minőségét. Az egyesület kulturális missziót is betölt és őrzi a hagyományokat. 1221 / 2006 2006
Magyarországon Tanuló Kongói Diákok Egyesülete Kongó Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1483 / 1990 1990
Alapítvány a Koreai-Magyar Kulturális és Otatási Együttműködésért Korea Kelet-Ázsia Telki 2089 Alapitvány kulturális tevékenység Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti kulturális és oktatási kapcsolatok megőrzése, fenntartása, fejlesztése érdekében a két ország művészetének, művészeti hagyományainak bemutatása, művészet-oktatási rendszerük megismertetése, valamint folyamatos és kölcsönös tapasztalatcsere, akét országban élő művészek közötti együttműködés elősegítése. 2546 / 2008 2008
Koreaiak Magyarországi és Középeurópai Keresztény Gyülekezete Korea Kelet-Ázsia Budapest 1068 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 9530 / 1993 1993
Kurd Emberi Jogok Szervezete Kurdisztán Közel-kelet Budapest 1148 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 7825 / 1992 1992
Kurdisztáni Információs és Kulturális Egyesület Kurdisztán Közel-kelet Budapest 1071 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 14810 / 1997 1997
Magyarországon Élő Kurdok Egyesülete (MÉKE) Kurdisztán Közel-kelet Budapest 1143 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországon élő kurdok egymás közötti, továbbá a Kurdisztánban élő kurd néppel való kapcsolat erősítése csereprogramok lebonyolításával, nemzetközi programokba való bekapcsolódással, A Magyarországon élő kurdok problémáinak feltárása és azok megoldása a magyar, illetve amennyiben lehetséges a kurdisztáni hivatalos szervek közreműködésével, illetve ügyintézésben, munkakeresésben, továbbtanulásban történő segítségnyújtás a Magyarországon tartózkodó és letelepedő kurd nemzetiségű személyek számára, 3358 / 2007 2007
LIBANONI-MAGYAR Baráti Társaság Libanon Közel-kelet Nyíregyháza 4400 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 72699 / 2000 2000
Magyarországi Libanoniak Közösségének Egyesülete Libanon Közel-kelet Budapest 1106 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az anyaország hagyományainak megőrzése, kultúrájának megóvása és ápolása. A magyar és a libanoni kultúrák közötti kapcsolatok megerősítése. A magyar és a libanoni kulturális események kölcsönös bemutatása és ismertetése. Az anyanyelv ápolása és művelése. Az egyesület tagjai közötti társadalmi és közösségi kapcsolatok megerősítése, valamint a tagoknak a magyar társadalomba való integrálódásuknak az elősegítése. 3905 / 2007 2007
Magyarországon Tanuló Libanoni Diákok Egyesülete Libanon Közel-kelet Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1471 / 1990 1990
Magyarországi Líbiaiak Egyesülete Líbia Közel-kelet Budapest 1143 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az anyaország hagyományainak megőrzése, kultúrájának megóvása és ápolása. A magyar és líbiai kultúrák közötti kapcsolatok megerősítése. A magyar és líbiai kulturális események köcsönös bemutatása és ismertetése. Az anyanyelv ápolása és művelése. 1663 / 2011 2011
Marokkói-Magyar Kulturális Egyesület Marokkó Közel-kelet Tatabánya 2800 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Kulturális és kereskedelmi együttműködés elősegítése Magyarország és Marokkó között, az Alapszabály II. fejezetében részletezett módon. 3676 / 2007 2007
DODOLAND Magyar Mauritiusi Közhasznú Egyesület Mauritius Afrika Balatonalmádi 8220 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Mauritius és magyarország közötti kulturális, tudományos együttműködés kezdeményezése és koordinálása.Kulturális, oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység 2437 / 2009 2009
Magyarországon Élő Mongolok Közhasznú Egyesülete Mongólia Kelet-Ázsia Budapest 1022 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 18287 / 2001 2001
Mongol Kultúra Egyesület Mongólia Kelet-Ázsia Budapest 1085 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A mongol kulturális hagyományok ápolása 2924 / 2008 2008
Magyarországon Tanuló Mozambiki Diákok Egyesülete Mozambik Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1454 / 1990 1990
"Máre" Együtt a Magyarországi Feketékért Egyesület Multi Afrika Budapest 1052 Társadalmi szervezet jogvédö tevékenység a Magyarországon élő, elsősorban, de nem kizárólagosan az afro-karibi térségből származó etnikai kisebbség tagjai beilleszkedésének támogatása, kultúrájuk és nemzeti identitásuk megóvásával. 1111 / 2006 2006
Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet Multi Afrika Budapest 1239 Alapitvány oktatási tevékenység Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. 65934 / 2002 2002
Afrikai Kulturális és Fejlesztési Alapítvány Multi Afrika Budapest 1118 Alapítvány szociális tevékenység Az afrikai kultúra megismertetése Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az afrikai kultúra bemutatása és oktatása Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az Afrikával kapcsolatos ismeretek terjesztése Magyarországon. 1989 / 2010 2010
Afro-House Kulturális Egyesület Multi Afrika Budapest 1077 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 13281 / 1996 1996
BAOBAB Afrikai Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület Multi Afrika Budapest 1123 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az afrikai emberek érdekvédelme, az afrikai kultúra ősi kultúra és hagyomány terjesztése. Az afrikai kultúrával foglalkozó személyek tevékenységének koordinálása Magyarországon. 87647 / 2006 2006
Ebony Afrikai Kulturális, Művészeti és Emberi Jogi Egyesület Multi Afrika Budapest 1124 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a legszéle- sebb értelemben vett Afro és a diaszporában élő afrikai közösségek kultúrájának bemutatását, tárgyalását, kutatását és oktatását. A magyar-afrikai kapcsolatok fejlesztése; a Magyarországon élő vagy átmenetileg itt tartozkodó afrikai személyek érdekképviselete, anyagi vagy természetbeni támogatás nyújtása a részükre. 19634 / 2003 2003
Fekete Művészek Kulturális Egyesület Multi Afrika Budapest 1102 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 14647 / 1997 1997
Magyar Afrika Platform Szövetség Multi Afrika Budapest 1034 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység A Szövetség célja, hogy az Afrikában a fejlesztés, kutatás, nemzetközi kapcsolatok bővítésén a humanitárius segélyezés területén tevékenykedő hazai székhelyű, és később az európai szervezeteket összefogja, és ezen szervezetek mind székhelyük szerinti, mind afrikai országba irányuló fenti tevékenységét és hasonló törekvéseiket segítse, koordinálja, a nemzetközi szervezeti és hazai kormányzati, és más szervezeti szinteken elősegítse. 210 / 2008 2008
Magyarországi Afrikai Művészetért és Kultúráért Egyesület Multi Afrika Budapest 1085 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 16503 / 1999 1999
Mahatma Gandi Egyesület Multi Afrika Budapest 1092 Társadalmi szervezet Nincs adat Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 8628 / 1992 1992
Migráns Segítség Magyarország Egyesület Multi Afrika Budapest 1122 Társadalmi szervezet jogvédő tevékenység Előmozdítsa a migránsok, bevándorlók, menekültek emberijogainak tiszteletben tartását; segítse a hátrányos helyzetű réteg társadalmi esélyegyenlőségének előmozdítását; támogassa beilleszkedésüket a többségi társadalomba; elősegítse felhasználható ismeretek megszerzését. 3552 / 2009 2009
Multikultúra Egyesület Multi Afrika Budapest 1082 Társadalmi szervezet Nincs adat A hazánkban élő nem magyar anyanyelvű és/vagy nemzetiségű személyek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása. 18918 / 2002 2009
Music Mayday Magyarország Alapítvány Multi Afrika Budapest 1097 Alapitvány nemzetközi tevékenység Fiatalok kreatív és művészeti önkifejezési formáinak fejlesztése, olyan kortárs művészeti programjaik fejlesztése és támogatása, amelyben megmutathatják tehetségüket helyi, regionális és nemzetközi szinteken. Kultúrismereti, multikulturális ismeretterjesztő, oktatási programok szervezése, az afrikai fejlődő országok fiataljai művészeti tevékenységének segítése. 1956 / 2007 2007
Több Kultúrájú Családok Egyesülete Multi globális Debrecen 4031 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 49905/2002 2002
AHLUL-BAYT Alapítvány Multi Iszlám Budapest 1101 Alapitvány egyéb A Magyarországon élő iszlám közösség vallási kultúrájának ápolása, a vallási gyakorlat elősegitése. 14735 / 1997 1997
Az Ahmadiyya Muslim Jamaat Organisation Magyar Szövetsége Multi Iszlám Budapest 1114 Társadalmi szervezet Nincs adat Az iszlám hit, erkölcsiség és kultúra Magyarországon történő terjesztése, valamint a Magyarországon élő emberek számárs lehetőség biztosítása, hogy vallási meggyőződésüknek megfelelő társadalmi szervezethez tartozhassanak. Képviseleti jogosultság!!! Dr. Abdul Ghaffar elnök Tariq Mahmud alelnökkel, vagy dr. Basharat Ahmad Shah Syed főtitkárral együtt jogosult a képviseletre. 20759 / 2004 2004
Dialógus Platform Egyesület Multi Iszlám Budapest 1061 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység lehetőség teremtése fórumok biztosításával a kapcsolatépítésre és folyamatos párbeszéd kialakítására és fenntartására különböző kultúrák között. 2078 / 2006 2011
Iszlám Egyház Multi Iszlám Budapest 1114 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 19559 / 2003 2003
Jótékonysági Béke Alapítvány Relief Peace Foundation Multi Iszlám Budapest 1114 Alapitvány szociális tevékenység Gondoskodás a Magyarországon élő, erre rászoruló muszlimokról - szociális helyzetük javításával-, szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk, egészségügyi ellátásuk támogatásával. 13540 / 1996 1996
Magyarországi Iszlám Kulturális Egyesület Multi Iszlám Budapest 1164 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Magyarországon az iszlám kultúra jobb megismerésének elősegítése. 88015 / 2006 2006
Ázsiai Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete Multi Kelet-Ázsia Budapest 1137 Társadalmi szervezet Nincs adat Magyarországon, az Ázsia Centerben, és egyéb kereskedelmi területeken tevékenykedő, több ázsiai országból érkező kereskedők összefogása, közvetítés a magyar kormány, a magyar civil világ, és a kereskedők között. 20246 / 2003 2004
Európa-Ázsia Kulturális Csere és Együttműködés Egyesület Multi Kelet-Ázsia Budapest 1095 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység A tagok által megismert európai és magyar kulturális ismeretek terjesztése Ázsia országai felé, valamint a Távol-Keleti kultúrák bemutatása és megismertetése Magyarországon és az Európai Unióban. 1407 / 2011 2011
Magyarországon Élő Ázsiai Vállalkozók Egyesülete Multi Kelet-Ázsia Budapest 1125 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység A Magyarországon élő ázsiai válalkozók magyar társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. Nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, szélesebb alapokra helyezése, beleértve az oktatás, kultúra területeit, gazdasági kapcsolatok kiszélesítését. 1672 / 2011 2011
Arab Kulturális Egyesület Multi Közel-kelet Pécs 7624 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 23866 / 2000 2000
Arab Kulturális Klub Multi Közel-kelet Budapest 1112 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 2334 / 1990 1990
Art en ciel Multikulturális Egyesület Frankofóniáért és Európáért Multi Közel-kelet Szeged 6722 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A nemzetközi művészeti, kulturális és filozófiai együttműködés kiépítése Magyarország és Frankofónia (francia nyelvet beszélő államok szövetsége) között, különös figyelemmel Szeged város és európai városok viszonylatában. 214 / 2008 2008
Magyarországi Arab Közösség Egyesülete Multi Közel-kelet Budapest 1062 Társadalmi szervezet Nincs adat A Magyar Köztársaságban élő arabok összekapcsolása. A Magyar Köztársaságban lévő arabokat kapcsolja össze, az arab-magyar kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a társadalmi, kulturális, gazdasági és tudományos kapcsolatokra, a céljához kapcsolódó konferenciák és kiállítások szervezése, az arab és a magyar nyelv tanulásának elősegítése, az anyaország kultúrájának bemutatása, a magyarországi arabok problémáinak megismerése és az ezek megoldásában való segítségnyújtás. 19072 / 2002 2009
Magyarországi Arab Üzletemberek és Vállalkozók Egyesülete Multi Közel-kelet Isaszeg 2117 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Az egyesület működési területén (Alapsz.I/3. pont) vállalkozói és üzeltemberi kapcsolatának megszervezése és erősítése. Kapcsolatok létesítése egyéb gazdálkodó szervezetekkel. Együttműködés kialakítása egyéb arab társadalmi szervezetekkel. 87565 / 2006 2011
Nur Alapítvány az arab-magyar kultúráért Multi Közel-kelet Budapest 1183 Alapitvány Nincs adat A Magyarországon élő arab származású gyermekek saját kultúrájuk szerinti oktatása, kulturális hagyományainak megismertetése, ápolása. 20865 / 2004 2004
Argentin-Uruguayi Egyesület Multi Latin-Amerika Budapest 1083 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Társadalmi és kulturális rendezvények útján egyesíteni és összetartani a Magyarországon élő argentinokat és uruguayiakat, azok családtagjait, valamint a különböző okokból ezen országhoz kötődő magyar barátainkat. Ezen célt sportprogramok, versenyek szervezésével, valamint a különböző nemzheti ünnepek és főbb kulturális események köré szerveződő társadalmi programok keretében kívánja megvalósítani. Elősegíteni a magyar társadalom számára a La Plata Medence országai kultúrájának, hagyományainak, országképeinek mélyebb megismerését, megértését előadások, ismeretterjesztő összejövetelek szervezésével. Az egyesület - lehetőségeihez mérten - hozzá kíván járulni az Argentína, Uruguay és Magyarország közötti sokoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez. Az Argentínával és Uruguay-jal kapcsolatos ismeretek gyűjtése és megosztása minden érdeklődővel, e téren olyan tevékenység folytatása, amely egyaránt szolgálja a befogadók szellemi, kulturális és egyéb személyes gyarapodását és a három ország javát. Olyan tevékenység folytatása, amely hozzájárul a spanyol nyelv további gazdagításához irodalmi estek szervezésével. Támogatni és lehetőség szerint segíteni a Magyarországon élő argentinokat és uruguayiakat. Elősegíteni a kapcsolat felvételét és együttműködés kialakítását elsősorban Magyarországon, de más országon területén működő, hasonló szervezetekkel is, amelyekkel közös programok létrehozására törekszik. A tapasztalatok, hagyományok és szokások átadásával biztosítani, hogy a jelenlegi és a jövőbeni új nemzedékek továbbvigyék az egyesület tevékenységét. Az egyesület hosszútávú célja ifjúsági tagozat működtetése. Olyan vonzó tevékenységet folyatni, hogy a Magyarországon élő valamennyi argentin, uruguayi, azok családtagjai és magar barátaik csatlakozzanak az egyesülethez. 384 / 2007 2008
Inti Raymi Nap (Ünnep) Egyesület Multi Latin-Amerika Budapest 1025 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység a Magyarországon élő latin-amerikaiak kultúrájának ápolása, az Andok-beli országok és Magyarország közötti kapcsolatok erősítése. 608 / 2010 2010
Magyarországi Bahá'í Közösség Multi Közel-kelet Budapest 1053 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 9406 / 2003 2003
Magyarországon Tanuló Nicaraguai Diákok Egyesülete Nicaragua Latin-Amerika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1456 / 1990 1990
Magyarországon Élő Igbo Tagok Érdekvédelmi és Képviseleti Egyesülete Magyarországon Élő Igbo Tagok Érdekvédelmi és Képviseleti Egyesülete Afrika Budapest,XI., 1119 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység nincs adat 17510 / 2000 2001
Magyarországon Tanuló Nigériai Diákok Egyesülete Magyarországon Tanuló Nigériai Diákok Egyesülete Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1476 / 1990 1990
Nigériai Egyesület Nigériai Egyesület Afrika Budapest 1102 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 17649 / 2000 2002
Sahara Alapítvány Nyugat-Szahara Afrika Budapest 1082 Alapitvány Nincs adat Az alapítvány széleskörű és sokoldalú támogatást kíván adni a szaharai országok és az európai normák közeledésének megteremtéséhez. Ennek érdekében szorgalmazza a magyar és szaharai nép közötti barátság kialakítását és elmélyítését, támogatja a szaharai népek életkörülményeinek javítását, tanulmányi, szociális és kulturális programokat, egészségügyi és élelmezési tárgyú tanácskozásokat szervez, információs bázisokat hoz létre. 15882 / 1998 1998
"ISZTOKI" Orosz-Magyar Egyesület Oroszország Európa Budapest 1067 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az orosz-magyar baráti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A két nép közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése az állampolgárok és családok közötti baráti kapcsolatok útján. 84898 / 2005 2005
ALFAVIT Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány Oroszország Európa Budapest 1062 Alapitvány oktatási tevékenység Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, az orosz nyelv tanítása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a Magyarországon letelepedett orosz anyanyelvűek részére, a Magyarországra az orosz nyelvterületről érkező letelepedtek beilleszkedésének elősegítése. 1041 / 2007 2007
NOSZTALGIA Oroszul Beszélő Nőkért Egyesület Oroszország Európa Budapest 1066 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A hazájuktól távol élő, oroszul beszélő nők Magyarországon törté- nő beilleszkedésének, az egymás közötti kapcsolat felvételének elő- segítése és ápolása. Az anyanyelv és a hagyományok ápolása, közös- ségi kulturális és sportprogramok szervezése, kapcsolatok létesíté- se hasonló kül- és belföldi társadalmi szervezettel. Az egyesület alapvetően kulturális céllal alakult meg. 19015 / 2002 2002
Orosz Egyházi Kultúráért Alapítvány Oroszország Európa Budapest 1062 Alapitvány Nincs adat Az Orosz Ortodox egyház kultúrális értékeinek megőrzése és ápolása, új orosz templom létrehozása a meglévő templom sírkápolna éss temető felújítása és fenntartása, az egyházi zene és kórusok fejlessztése, papnövendékek támogatása. 16170 / 1998 1998
Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete Oroszország Európa Kaposvár 7400 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországra orosz nyelvterületről érkező letelepedettek, vagy letelepedni szándékozók beilleszkedésének segítése. A befogadó ország, történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismertetése. Az orosz kultúra jelentős eredményeinek terjesztésben, megismertetésében való részvétele megyei és regionális szinten. A kétnyelvű orosz-magyar nyelvismeret, beszédkézség fenntartása, fejlesztése gyermek-, ifjú- és felnőtt korúaknak, minden érdeklődő számára. Tevőleges részvétel a magyarországi kül- és belföldi turizmus elősegítésében, orosz nyelvterületen való népszerűsítésében. Az orosz-magyar viszonylatú vállalkozói tevékenység fejlesztésének, a rendelkezésre álló saját eszközökkel történő segítése. A világháborúk során elhunyt katonák sírhelyeinek kegyeleti gondozásában való részvétel. Az eltűnt személyek (sírhelyek) felkutatásának segítése. Szociális tevékenység végzése a tagság körében. Fordítói tolmácsolási feladatok ellátása a testvérvárosi kapcsolatok vagy más felmerülő igények során. Kapcsolatok tartása a Magyar Köztársaság területén hasonló céllal működő szervezetekkel. 84778 / 2005 2005
Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) Oroszország Európa Budapest 1052 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 3132 / 1990 1990
Orosz Stúdiószínház Egyesület Oroszország Európa Budapest 1119 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység -Az orosz művészet, irodalom, kultúra, ápolása, bemutatása, terjesztése. -Az orosz színházi hagyományok ápolása, az orosz színházi kultúra terjesztése. -Színházi, koncert, opera- és táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása -Hivatásos és amatőr művészcsoportok vagy társulatok zenekarok, együttesek előadói tevékenységének segítése, támogatása. -Színészek, rendezők, zenészek, írók, felolvasók vagy előadók, szobrászok, festők, karikatúristák, grafikusok, színpadi díszlet- és jelmeztervezők részére bemutatkozási lehetőség biztosítása. -Az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó mozgóképek, filmek, videók vetítése. -Szakmai információs tevékenység. 19839 / 2003 2003
Orosz Üzletasszonyok Klubja Egyesület Oroszország Európa Budapest 1088 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországon élő, a volt Szovjetunió tagállamaiból származó, főleg az üzleti és tudományos élet területén tevékenykedő nők részére érdekvédelmi tevékenység ellátása, részükre közéleti szerepvállalásukhoz háttér biztosítása, az egyesület tagjai által hasznosnak és előmozdítandónak vélt társadalmi célok szolgálata, ( karitatív tevékenység szervezése) valamint az egyesület tagjai szabadideje szervezett eltöltésének a szervezése klubszerű keretek biztosításával 2785 / 2009 2009
Pécsi Magyar-Orosz Társaság Oroszország Európa Pécs 7624 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység a magyar és orosz nyelvterületen élő népek kapcsolatainak ápolása, erősítése és fejlesztése. A két nép közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése az állampolgárok és családok közötti közvetlen baráti kapcsolatok útján. Az orosz kultúra és nyelv megismertetése, az orosz hagyományok ápolása, a rendezvények, megemlékezések és cserelátogatások szervezésével. Az orosz nyelv népszerűsítése és alkalmak teremtése a nyelvgyakorlásra. 23424 / 1997 1997
"HAJASZTAN" Örmény Kulturális Egyesület Örményország Közel-kelet Győr 9023 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Győrben, illetve a régióban élő örmények közösségé kovácsolása, az örmény nyelv, kultúra megőrzése, hagyományainak ápolása, s az értékek közvetítése a jövendő generációk számára. 46232 / 2003 2003
Ararát Kulturális Egyesület Örményország Közel-kelet Dorog 2510 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az örmény kultúra hagyományainak ápolása, örmény kiadványok megjelentetése, az örmény nyelv oktatása, továbbá kapcsolattartás az örménységgel, az Alapszabály I. fejezetének 6. pontjában felsorolt tevékenység útján. 1714 / 2006 2006
ARMÉNIA Magyar-Örmény Egyesület Örményország Közel-kelet Budapest 1071 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 9472 / 1993 1993
Arménia Népe Kulturális Egyesület Örményország Közel-kelet Budapest 1111 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 8599 / 1992 1992
Az Örmény Kultúráért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet Örményország Közel-kelet Veszprém 8200 Alapitvány Nincs adat Az örmény kultúra ápolása. Az örmény hagyományok megismerése, ápolása határainkon belül és kívül. Az Örmény egyház megsegítése határainkon kívül és belül. Örmény tárgyú könyvek és kiadványok megjelentetése. 79862 / 1995 1995
Magyarországi Örmény Apostoli Egyház Örményország Közel-kelet Érd 2030 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 16063 / 1998 1998
Örmény Ifjúsági Egyesület Örményország Közel-kelet Veszprém 8200 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 486 / 2006 2006
Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület Örményország Közel-kelet Budapest 1052 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Figyelemmel kísérni a magyarországi örmény nemzetiség, kulturális helyzetének alakulását Magyarországon, erről a szükséges tájékoztatást rendszeresen továbbítani az érdeklődő szervezetek, személyek részére (tájékozódás-tájékoztatás). Összefogni az örmény civilszervezetek, kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységét, elősegíteni és összehangolni a magyarországi örménység társadalmi-kulturális törekvéseit és közreműködni az örmény nemzetség tagjainak (tovább) képzésében, előtérbe részesítve, az erről szóló információk eljuttatása a magyarországi örményekhez, illetve örmény nyelv és kultúra terjesztése, oktatása érdeklődő nem örmények részére is (tájékoztatás, informálás). Támogatni a Magyarország és Örményország közötti általánoskulturális és kereskedelmi kapcsolatok illetve az ezzel kapcsolatos információáramlás fejlesztését, a két ország közötti kommunikációs lehetőségek szélesítését, a turizmus fejlesztését, mindezzel kapcsolatos tanácsadás szervezését (kultúrdiplomáciai kapcsolatok az anyaországgal). 84114 / 2005 2005
A Magyarországon Élő Palesztinok Kulturális Egyesülete Palesztina Közel-kelet Budapest 1075 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 18055 / 2001 2001
Magyarországon Élő Palesztinok Közössége Palesztina Közel-kelet Budapest 1173 Társadalmi szervezet egyéb Az anyaország megismerése történelem, kultúra, gazdaság, társadalom tekintetében. Szorosabb kapcsolat kiépítése a magyar és a palesztin nép között. Azon dolgozni, hogy az itt élő palesztinok minden segítséget megkapjanak, problémájukra megoldást találjanak a követséggel illetve más magyarországi szervekkel együttműködve. 32 / 2011 2011
Magyarországon Tanuló Palesztin Diákok Egyesülete Palesztina Közel-kelet Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1459 / 1990 1990
Magyarországon Tanuló Perui Diákok Egyesülete Peru Latin-Amerika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1472 / 1990 1990
Magyar-Perui Baráti Társaság Peru Latin-Amerika Budapest 1086 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Peru állam és népe kulturális, oktatási, művészeti, történelmi, gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése Magyarország egész területén, illetve a magyar nép értékei bemutatkozásának elősegítése Peruban. 1694 / 2008 2008
Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete Szerbia Európa Baja 6500 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Baja város és körzetében a szerb vallási és kulturális hagyományok ápolása az Alapszabály II. pontja szerint. 28553 / 2003 2003
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület Szerbia Európa Deszk 6772 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 37973 / 1991 1991
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Szerbia Európa Szentendre 2000 Társadalmi szervezet egyéb nincs adat 61397 / 1991 1991
DÉLVIDÉKÉRT ALAPÍTVÁNY Szerbia Európa Budapest 1134 Alapitvány kulturális tevékenység Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen a délvidéki magyarság körében: a határon túl élő magyar nemzeti közösségek magyarság körében: a határon túl élő magyar nemzeti közösségek nemzeti, kulturális és szellemi életének, tevékenységének segítését, ezzel is hatékony részt vállalva identitásuk megőrzésében. A magyar nemzeti tudat és összetartozás-tudat ápolását és kiteljesítését, egyéni és csoportos cserelátogatások, tanulmányutak szervezését, támogatását. A Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészek kölcsönös megismertetését egymással, a keresztény értékek megőrzését, az EU-n kívüli országok társadalmainak oktatási, kulturális és szociális támogatására kiírt pályázatok elkészítésében való közreműködést, segítségnyújtást, a határon túl élő magyar nemzeti k 3826 / 2007 2007
Mohácsi Szerb Olvasókör Egyesület Szerbia Európa Mohács 7700 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A szerb nyelv és irodalom, a néphagyományok, a kultúra ápolása, Mohács Város és körzetében évszázadok óta élő szerbek identitásának megőrzése. 23904 / 2000 2000
Pécs-Baranyai Szerb Egyesület Szerbia Európa Pécs 7621 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A szerb kisebbség kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, a Baranyában elő szerb nemzetiség képviselete, a Baranya megyében elszórtan, kis falvakban élő szerbek egyfajta központjának kialakítása, mely nem csupán a képviseletüket, hanem összefogásukat is célul tűzi ki, mely célt, támogatás megadásával, közös rendezvények szervezésével, személyes kapcsolatok kialakításával, meglévő kapcsolatok ápolásával valósítja meg. Állapot 23660 / 1998 1998
Szegedi Helyi Szerb Közösség Szerbia Európa Szeged 6720 Társadalmi szervezet egyéb nincs adat 38275 / 1992 1992
Szerb Alapítvány Szerbia Európa Budapest 1082 Alapitvány kulturális tevékenység A szerb nemzetiségű gyermekek nevelésének, oktatásának, a szerb nyelvű óvodák, iskolák, önképzőkörök támogatása, a szerb kisebbség kulturális, művészeti és szabadidős rendezvényeinek szervezése, a szerb történelem és nemzeti hagyományok megismertetése, népszerűsítése, a szerb műemlékek állagmegóvásának anyagi támogatása. 16787 / 1999 1999
Szerb Iskoláért Alapítvány Szerbia Európa Budapest 1074 Alapitvány Nincs adat A magyarországi szerb kultúra és nemzetiségi tudat ápolása, gondozása. 12739 / 1995 1995
Szerb Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület Szerbia Európa Budapest 1065 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az Egyesület összefogja azoknak az egyéneknek és közösségeknek a tevékenységét, amelyek a szerb közösség azonosságtudatának megtartására és elmélyítésére, a kisebbségi jogok gyakorlására, anyanyelvének használatára valamint fejlesztésére ösztönzi, kultúrája megőrzését, fellendítését, haladó hagyományai ápolását segíti. Az Egyesület összefogja a Magyarország területén élő szerbeket és a szerb közösség magyar barátait. 691 / 2011 2011
SZŐREGI SZERB ORTODOX KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY Szerbia Európa Szeged-Szőreg 6771 Alapitvány kulturális tevékenység A szőregi szerb közösség összetartása, kultúrájának ápolása, vagyonának megóvása, létesítményei fenntartása, karbantartása, műemlékeinek védelme és a kulturális turizmus támogatása. 1217 / 2011 2011
Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület Szerbia Európa Budapest 1074 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 10822 / 1994 1994
ZORA Szerb Egyesület Szerbia Európa Budapest 1065 Társadalmi szervezet egyéb A budapesti szerbek társadalmi, közművelődési, nyelvi és nemzeti indentitásuk megőrzését és megerősítését tűzi célul, az alábbiak szerint: A Budapesti szerbek egyéni és közösségi, társadalmi közművelődési valamint az ezzel összefüggő más érdekeinek képviselete és védelme az Alkotmány és az Európai Unió Alkotmánya által biztosított kisebbségi jogok értelmében. A budapesti szerbek közösségi és társadalmi tudatának, indentitásuk, önazonosságuk fenntartása és ápolása Alkotmányunk és a Kisebbségi törvénnyel összhangban. A budapesti szerbek több évszázados felekezeti és gazdasági hagyományainak, nyelvi, történelmi, kultúrtörténeti, etnikai, művelődési néprajzi és más örökségeinek és hagyományainak fenntartása, megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése. 21110 / 2004 2004
Magyar - Szíriai Baráti Egyesület Szervezet Szíria Közel-kelet Budapest 1047 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A magyar és a szír nép történelmének, kultúrájának, hagyományainak és mindennapi életének kölcsönös megismertetése. 19093 / 2002 2002
Magyarországi Szíriai Mérnökök és Közgazdászok Egyesülete Szíria Közel-kelet Budapest 1111 Társadalmi szervezet Nincs adat Magyarországon élő és dolgozó szíriai mérnökök és közgazdászok összefogása, és társasági életük szervezése. Magyarországon Szíriának és a szíriai embereknek előnyös bemutatása, és az ország megismertetése. Szíriában Magyarország és a magyar emberek előnyös bemutatása. A két ország kultúrájának kölcsönös megismertetése, a két nép között kulturális és gazdasági kapcsolatok kialakítása, elősegítése. A két ország mérnöki és közgazdasági területen működő intézményeinek együttműködése és tapasztalatcseréjének biztosítása. 20790 / 2004 2004
Magyarországon Élő Szíriai Orvosok Egyesülete Szíria Közel-kelet Budapest 1119 Társadalmi szervezet Nincs adat A Magyarországon élő szír orvosok egymást közötti kapcsolatának erősítése,Szíria tudományos, orvosi, társadalmi életének bemutatása, a Szíria és Magyarország közötti kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a barátság mélyítése, tudományos, elsődlegesen orvosi fórumok, illetve konferenciák szervezése, Magyarországon és Szíriában működő, hasonló célú egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, illetve együttműködés, a két országban elért magas színvonalú orvosi eredmények, tapasztalatok megosztásának, cseréjének segítése, támogatása. 20322 / 2004 2004
Magyarországon Élő Szíriaiak Egyesülete Szíria Közel-kelet Budapest 1054 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az anyaország kulturális, gazdasági és társadalmi életének bemutatása; a két ország közötti kapcsolatok ápolása, a barátság mélyítése. A Magyarországon élő szíriaiak egymás közötti, és anyaországukkal való kapcsolatának erősítése; más arab és egyéb külföldi egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, illetve együttműködés. 15713 / 1998 1998
Magyarországon Tanuló Szíriai Diákok Egyesülete Szíria Közel-kelet Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1485 / 1990 1990
Magyar-Szír Baráti és Kapcsolatfejlesztési Egyesület Szíria Közel-kelet Budapest 1132 Társadalmi szervezet nemzetközi tevékenység Magyarország és Szíria között a baráti, kulturális, sport és turisztikai kapcsolatok fejlődésének elősegítése. 261 / 2010 2010
Szíriai Kulturális Klub Szíria Közel-kelet Budapest 1047 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországon élő szíriaiak mindennapi életének kölcsönös megismertetése, a barátság elmélyítése, és a kulturális kapcsolatok ápolása, illetve bővítése. 2431 / 2007 2007
Magyarországon Tanuló Szudáni Diákok Egyesülete Szudán Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1458 / 1990 1990
Szudániak Emberi Jogi Szervezete Magyarországon Szudán Afrika Budapest 1039 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 12472 / 1995 1995
Magyarországon Tanuló Tanzániai Diákok Egyesülete Tanzánia Afrika Budapest 1113 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 1474 / 1990 1994
Élő Anatólia Kulturális Alapítvány Törökország Közel-kelet Budapest 1078 Alapitvány kulturális tevékenység a) a Magyarországon élő iszlám vallású népesség hitéletének támogatása, vallásgyakorlása feltételeinek biztosítása, illetve elősegítése; b) az iszlám kultúra ápolása, a magyarországi muszlim népesség bármely szintű, ingyenes szolgáltatást nyújtó képzésének, oktatásának anyagi és szellemi támogatásával; C) az anyaországi kultúrával fennálló kapcsolat megőrzésének, illetve kialakításának elősegítése anyagi és szellemi támogatás nyújtással. 560 / 2010 2010
Magyar-Török Nők Társasága /Idegen név: Macar-Türk Kadmlar Dernegi Törökország Közel-kelet Budapest 1016 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 18282 / 2001 2001
Magyar-Török Szövetség Törökország Közel-kelet Budapest 1026 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 18138 / 2001 2001
PRIZMA Oktatási és Kulturális Alapítvány Törökország Közel-kelet Budapest 1105 Alapitvány oktatási tevékenység Magyarországon élő magyar és nem magyar nemzetiségű diákok több nyelven folyó oktatásának támogatása iskola alapításával, illetve részvétel ilyen iskola fenntartásában. Magániskolai oktatás támogatása az oktatás és nevelés minden szintjén (óvoda, általános, középfokú és felsőfokú oktatás, felnőttoktatás). 87646 / 2006 2006
Török és Magyar Diákok Egyesülete Törökország Közel-kelet Budapest 1064 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 15491 / 1998 1998
Török Iránytű Európába Egyesület Törökország Közel-kelet Budapest 1142 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az európai uniós és euro-atlanti gondolat népszerűsítése. Törökország fejlődésének előmozdítása az integráció és stabilitás érdekében. 3132 / 2009 2009
Török-Magyar Üzletemberek Egyesülete Törökország Közel-kelet Budapest 1107 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység Török- és Magyarország érdekében a hosszútávú alapokon nyugvó kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása, fejlesztése, az egyenlőségen és kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelem további ösztönzése, nevelése. 15256 / 1997 1997
Török-Magyar Vállalkozók Gazdasági és Kulturális Egyesület Törökország Közel-kelet Budapest 1133 Társadalmi szervezet szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység nincs adat 15548 / 1998 1998
Magyarországon Élő Tunéziaiak Egyesülete Tunézia Közel-kelet Budapest 1073 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A Magyarországon élő tunéziai állampolgárok magyar társadalomba történő beilleszkedésének elősegítése. A tunéziai kultúra magyarországi ápolása, népszerűsítése és terjesztése. A magyar kultúra bemutatása és népszerűsítése Tunéziában. Sportesemények szervezése. 2991 / 2009 2009
Ugandai-Magyar Baráti Társaság Uganda Afrika Gödöllő 2100 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Kultúrális tevékenység, hagyományőrzés nemzetiségi kultúrális baráti és csere- kapcsolatok elősegítése. 66532 / 2004 2004
A kárpátaljai népi faépítészeti remekművek megőrzéséért Nemzetközi Alapítvány Ukrajna Európa Budapest 1081 Alapitvány egyéb A kárpátaljai faűemlékek - remekművek megőrzését az utókor részére biztosítani. 19687 / 2003 2003
Kárpátaljai Szövetség Ukrajna Európa Budapest 1052 Társadalmi szervezet Nincs adat A Szövetség célja az, hogy folyamatosan tájékoztassa az ország lakosságát, a hazai és a nemzetközi szervezeteket a kárpátaljai magyarság életének eseményeiről, ébren tartsa az érdeklődést a kisebbségben élő kárpátaljai magyarság sorsa iránt. A Szövetség céljainak megfelelően elő kívánja segíteni, hogy a kárpátaljai magyar közösség megtalálja boldogulását szülőföldjén, hogy jobban érezze az anyaország és a Szövetség mindenoldalú támogatását gondjai megoldásában, hogy az élő kapcsolatrendszer birtokában növekedjen tájékozottsága lehetőségeiről, kedvezően formálódjon hite és elképzelése jövőjét illetően. Állapot 636 / 1989 1989
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület Ukrajna Európa Budapest 1126 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 6133 / 1991 1991
AFSC Magyarország Alapítvány USA Észak-Amerika Budapest 1093 Alapitvány szociális tevékenység Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a Roma fiatalok is- kolai sikerességéhez és hogy hozzájáruljon a komplex politikai, gazasági és szociális kérdések regionális megértéséhez az alábbia- kon keresztül: -Iskolai előadások a Roma nyelvről, kultúráról és történelemről -Tutoriális és egyéni képzési programok az iskola befejezése u- tán. -Egy tananyag és tankönyvmodell kidolgozása Roma témában. -Konferenciák és műhelyek szervezése szervezetek és magánsze- mélyek számára, akik ezen a területen tevékenykednek. -Támogatás olyan helyi Roma szervezetek számára, amelyek a Roma fiatalok iskolai teljesítményének javítását segítik elő. -Minden más alkalmas módon. Az alapítvány tevékenységét önálló jogi személyként végzi, de ennek során együttműködik az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphia- ban (Pennsylvania) működő American Friends Service Committee-vel. 19144 / 2002 2002
Remény Magyarországnak Alapítvány USA Észak-Amerika Budapest 1031 Alapitvány szociális tevékenység Az alapítvány célja, hogy szociális, oktatási és humanitárius szolgáltatásokon keresztül a Magyarországon élők életszínvonalát javítsa. 86367 / 2005 2005
Sarokkő Alapítvány USA Észak-Amerika Budapest 1221 Alapitvány Nincs adat Vallásos meggyőződésből humanitárius segítség nyújtása, erősítve a magyar és amerikai lakóhelyi közösségek, kisközösségek közötti kapcsolatokat. 12637 / 1995 1995
Duna-Mekong Kulturális-, Oktatás és Sporttevékenységet Támogató Közhasznú Egyesület Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1161 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység Az egyesület céljának tekinti a magyar és vietnami hagyományok megőrzését. Az egyesület tagjai a magyar-vietnami barátokat kívánja egyesíteni azon célból, hogy az egyesület keretében a tagok fokozott hatékonysággal léphessenek fel, hogy az egyesület tudjon megfelelő feltételeket teremteni a magyar-vietnami baráti társaságnak is teret adó kulturális, oktatási, sport, zenei, közösségi, vallási rendezvények lebonyolítására. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel az állami kötelező oktatáson kívül eső és alapvetően magyar és vietnami fiatalkorúakat érintő kulturális, oktatás és sport fejlődéséért, a magyar és vietnami hagyományoknak ezen korosztályba tartozó iskolás korúakkal történő megismertetése érdekében, valamint a kötelező oktatáson kívül eső idegen, kiemelten vietnami nyelv ismeret terjesztése. A magyar vietnami kapcsolatok ápolása. 84321 / 2005 2005
Együtt Mindenkiért Magyarországon Élő Vietnámiak Egyesülete Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1161 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység A vietnámi kultúra - így különösen a nyelv, a gasztronómia, az öltözködési, illetve viseleti szokások és a gyógyászattal összefüggő hagyományos ismeretek - Magyarországon történő megismertetésében és ápolásában történő közreműködés. A vietnámi és magyar állampolgárok közötti kapcsolatok kiépítésének, a kultúrák egymás mellett élésének, azok harmonikus fejlődésének elősegítése 615 / 2009 2009
KROPOT Vietnami-magyar Sport és Zenei Műkedvelőkör Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1084 Társadalmi szervezet kulturális tevékenység nincs adat 16703 / 1999 1999
Magyar Vietnámi Kapcsolatért Közhasznú Alapítvány Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1221 Alapitvány kulturális tevékenység A magyar-vietnámi baráti és kulturális akpcsolatok fejlesztése, ápolása. 3004 / 2009 2009
Magyarországi Vietnámiak Baráti Köre Egyesület Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1108 Társadalmi szervezet Nincs adat nincs adat 17734 / 2000 2000
Magyarországon élő vietnámi vállalkozók Egyesülete Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1183 Társadalmi szervezet egyéb A Magyarországon élő vietnami vállalkozók magyar társadalomba és Magyarország gazdasági folyamataiba történő beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében információcsere folyamatos biztosítása és a vállalkozók érdekeinek képviselete. Összegyűjtse és megossza a tagokkal kereskedelmi tapasztalataikat, információikat. Elősegítse a tagok közötti együttműködés megerősödését. Lehetőség szerint segítse a tagokat a vállakozásukkal kap- csolatban kialakult nehéz helyzetekben, a tagok közötti vitákban. Az egyesület egyik fő célja, hogy az egyesület és a tagok működése kapcsán elősegítse a Magyarország és Vietnam közötti kereskedelmi kapcsolat fenntartását és feljődését. Az egyesület művelődési, kulturális, tudományos, sport és más területeken keresztül növelje a barátságot, kölcsönös megértést a magyar és vietnami népek között. Az egyesület működése során elősegítse a vietnamiak közötti összefogást, egymás segítését, a nemzeti kultúra illetve hagyományok megőrzését. Segítséget nyújtson azoknak a magyar és vietnami embereknek, akik akár Magyarországon, akár Vietnamban a katasztrófa következtében segítségnyújtás nélkül megszokott életüket folytatni nem tudják. 19813 / 2003 2003
Magyar-Vietnami Kultúráért Kulturális Alapítvány Vietnám Kelet-Ázsia Budapest 1188 Alapitvány Nincs adat A magyar kultúra népszerűsítése, a Magyarország-kép alakítása Vietnamban. A vietnami kultúra népszerűsítése, a Vietnam-kép alakítása Magyarországon és Európában. 1242 / 2009 2009
New Roz Alapítvány Szíria (kurdok) nincs adat Budapest nincs adat Alapítvány kulturális tevékenység nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Szudániak Egyesülete Szudán nincs adat Budapest nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországi Indiai Közösség BSH India nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Mongol Diákok Egyesülete Mongólia nincs adat Budapest nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországi Japánnyelv Oktatók Társasága nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Egyiptomiak Egyesülete Egyiptom nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyar- Etióp Barátság és Együttműködési Alapítvány nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Igbo Egyesület nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Brazil Kulturális Központ nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Tanzániai Unió Tanzánia nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Tolsztoj Társaság Oroszország nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Aktív Üzletemberek Egyesülete Törökország nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Regionális Magyar - Orosz Gyermek és Ifjúsági Kulturális Egyesület Oroszország nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarország Népei Kulturális és Nemzeti Örökségének Egyesülete Ukrajna nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Vietnamiak Szövetsége nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Korean Student Organisation nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Israeli Student Organisation in Hungary nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nigerian Students Association of Semmelweis (NSAS) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Semmelweis Iranian student assosiation (SISA) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországi Muszlimok Egyháza nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Orosz-Magyar Egyesület (Szeged) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Orosz Koordinációs Bizottság nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Orosz-magyar Egyesület (Győr) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Nigériai Szakemberek Egyesülete nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Nigériaiak Edo Egyesülete nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nigériai Diákok Egyesülete a Pécsi Tudományegyetemen nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nigériai Diákok Egyesülete a Szegedi Tudományegyetemen nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nigériai Diákok Egyesülete a Debreceni Egyetemen nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
TIKVA Hungary (Izraeli) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyar Vietnámi Női Szövetség nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Európa Kapuja Kína nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországi Kínai Vállalkozók Egyesülete nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyar-Kínai Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Alapítvány nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Barrio Latino Cafe és Latin-Amerikai Kulturális Központ nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
KRUG Művészeti Egyesület nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
World Federation of Overseas Korean Traders Associations nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Korean Cultural Center nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Ibero-Amerikai Közösség Magyarországon (baráti kör) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Határontúli Magyarok Információs Központja Alapítvány nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
C&J Produgoes Culturais nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Magyarországon Élő Orosz Honfitársak Koordinációs Bizottság nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Paksi Orosz Klub Egyesület nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat