A Magyarságkutatás könyvtára

Szerző Szerkesztő Cím Alcím Kiadás helye Kiadó Kiadás éve Oldalszám Sorozati szám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Benda Kálmán Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706, I. Budapest Magyarságkutató Intézet 1989 455 1 Letöltés
Benda Kálmán Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706, II. Budapest Magyarságkutató Intézet 1989 411 1 Letöltés
Fejős Zoltán, Küllős Imola Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl Budapest Magyarságkutató Intézet 1990 322 2 Letöltés
Barabás Béla, Joó Rudolf A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben (A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai) Budapest Magyarságkutató Intézet 1990 178 3 Letöltés
Benda István, Orosz László A Beregszászi Magyar Gimnázium története 1864-1989 Budapest Magyarságkutató Intézet 1990 335 4 Letöltés
Barabás Béla, Diószegi László, Enyedi Sándor, Sebők László, R. Süle Andrea Diószegi László, R. Süle Andrea Hetven év A romániai magyarság története 1919-1989 Budapest Magyarságkutató Intézet 1990 169 5 Letöltés
Tőkés István Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán A romániai magyar református egyház élete 1945-1989 Budapest Magyarságkutató Intézet 1990 466 6 Letöltés
Hofer Tamás Népi kultúra és nemzettudat Tanulmánygyűjtemény Budapest Magyarságkutató Intézet 1991 220 7 Letöltés
Romsics Ignác Bethlen István Politikai életrajz Budapest Magyarságkutató Intézet 1991 382 8 Letöltés
Enyedi Sándor Öt év a kétszázból A Kolozsvári Magyar Színház története 1944–1949 Budapest Magyarságkutató Intézet 1991 222 8 Letöltés
Diószegi István Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán Üllő és kalapács Nemzetiségi politika Európában a XIX. században Budapest Magyarságkutató Intézet 1991 93 9 Letöltés
Kontra Miklós Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről Budapest Magyarságkutató Intézet 1991 166 11 Letöltés
Liszka József Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából Budapest Teleki László Alapítvány 1992 166 12 Letöltés
Pávai István Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje Budapest Teleki László Alapítvány 1993 434 13 Letöltés
Gráfik Imre Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből Budapest Teleki László Alapítvány 1994 188 14 Letöltés
Vázsonyi Endre Kontra Miklós Túl a kecegárdán Calumet-vidéki amerikai magyar szótár Budapest Teleki László Alapítvány 1995 245 15 Letöltés
Bán D. András, Diószegi László, Fejős Zoltán, Romsics Ignác, Vinnai Győző Magyarok kisebbségben és szórványban A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1944 Budapest Teleki László Alapítvány 1995 754 16 Letöltés
Georg Brunner Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában Budapest Magyarságkutató Intézet 1995 105 17 Letöltés
Diószegi László, Fejős Zoltán A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 50 éve Adatok, emlékezések Budapest Teleki László Alapítvány 1995 479 18 Letöltés
Nanovfszky György A finnugorok világa A II. Finnugor Világkongresszus tiszteletére Moszkva-Budapest Teleki László Alapítvány 1996 214 19 Letöltés
Diószegi László Magyarságkutatás 1995-1996 Budapest Teleki László Alapítvány 1996 323 20 Letöltés
Kuncz Egon Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán Magyarok Ausztráliában Budapest Magyarságkutató Intézet 1997 264 21 Letöltés
Imreh István Erdélyi eleink emlékezete (1550-1850) Budapest Teleki László Alapítvány, Polis Könyvkiadó 1999 375 22 Letöltés
Pozsony Ferenc Juhász Gyula, Diószegi László, Fejős Zoltán Csángósors Budapest Magyarságkutató Intézet 1999 301 23 Letöltés
Bárdi Nándor, Éger György Útkeresés és integráció : válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989-1999 Budapest Teleki László Alapítvány 2000 837 24 Letöltés
Nanovfszky György Nyelvrokonaink Budapest Teleki László Alapítvány 2000 581 25 Letöltés
Kontra Miklós, Hattyár Helga Magyarok és nyelvtörvények Budapest Teleki László Alapítvány 2002 149 26 Letöltés
Juhász Gyula, Diószegi László, Vincze Gábor Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860-1989) Kolozsvár, Budapest Teleki László Alapítvány, Erdélyi Múzeum Egyesület 2004 401 27 Letöltés
Pusztay János Nyelvével hal a nemzet Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban Budapest Teleki László Alapítvány 2006 317 28 Letöltés
Diószegi László A moldvai csángók Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák Budapest Teleki László Alapítvány 2006 264 29 Letöltés
Diószegi László Moldvai csángók és a változó világ Szombathely-Budapest Teleki László Alapítvány, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ 2009 244 30 Letöltés