Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1920. július Munkács kormánybiztosává nevezték ki Toronszky Endrét. Toronszky Endre Munkács
1920. augusztus 28. E napon kelt minisztertanácsi rendelettel egész Podkarpatszka Rusz területén statárium lépett életbe ... Bővebben Eperjessy József, Tárczy Károly, Havas Emil, Rácz Pál, Kováts Miklós Ruszinszkói Újságírók Szindikátusa Podkarpatszka Rusz
1920. október Huszton és környékén több ízben került sor összetűzésre a görög katolikusok és a skizmatikusok közöt ... Bővebben Huszt, Oroszország
1921. július 17. Beregrákoson megalakult Podkarpatszka Rusz Földműves Autonóm Pártja. Elnök: Mocskos Iván. ~ Megalaku ... Bővebben Mocskos István, Kaminszki József Podkarpatszka Rusz Földműves Autonóm Pártja, Ruszinszkói Méhészeti Egyesület Ungvár és Vidéke Méhészköre Beregrákos, Ungvár, Podkarpatszka Rusz, Visk, Tisza
1924. november Gebé Péter munkácsi görög katolikus püspök memorandumot terjesztett a kormány elé, melyben kérte, ho ... Bővebben Gebé Péter Munkács
1925. június 8. Nagyszőlősön felavatták Alekszandr Duchnovics szobrát. Alekszandr Duchnovics Nagyszőlős
1934. július 14. A kassai rádió közvetítette az ungvári Zádor Dezső első nyilvános zongorahangversenyét. Zádor Dezső Kassai Rádió Kassa, Ungvár
1934. szeptember 1. Ettől a naptól a kassai rádió naponta 1 órás magyar és ruszin nyelvű adást sugároz Kárpátaljáról. ~ ... Bővebben Bertók Béla, Szüllő Géza, Bródy András, Szvoboda Ferenc Kassai Rádió, Kárpátaljai Magyar Színházi Szövetkezet, Kurtyák-párt, Szatmári egyházmegye Kassa, Kárpátalja, Ungvár, Genf, Csehszlovákia, Szatmár, Szlovenszkó
1935. július A Proszvita Kultúregyesület alapszabályának módosítását kérte arra vonatkozóan, hogy abban az egyes ... Bővebben Proszvita Kultúregyesület, Belügyminisztérium Podkarpatszka Rusz, Ungvár, Kárpátalja
1944. április 15-16. A Kárpáti Magyar Hírlap felhívta a figyelmet: „Ne hallgassunk külföldi rádiót, még zenét se.” Bővebben
1944. május 11. Klement Gottwald a moszkvai rádió hullámhosszán arról biztosította Csehország, Morvaország, Szlováki ... Bővebben Klement Gottwald Moszkva, Csehország, Morvaország, Szlovákia, Kárpátukrajna, Szovjetunió, Berlin, Budapest, Csehszlovák Köztársaság