Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1940. június 26. Ung vármegye törvényhatósági kisgyűlésén döntést hoztak Radvánc és Gerény-telep Ungvár thj. városhoz ... Bővebben Ung vármegye, Gerény-telep, Ung, Palágy, Palágykomoróc, Nagyszelmenc, Kisszelmenc
1940. június A kárpátaljai bíróságokat a debreceni ítélőtáblához csatolták. debreceni ítélőtábla Kárpátalja, Debrecen
1941. január 4. Alispáni rendeletre Kiseszeny települést és a Luka dűlőt Tiszaásványhoz csatolták. Kiseszeny, Luka, Tiszaásvány