Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1939. május 16. Kossey János ungi alispán felhívása: a koldulás a vármegye területén „nagy mértékben elszaporodott”. ... Bővebben Kossey János Ung, Ung vármegye