Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. május 8. A csehszlovák megszállás alatt levő Ungváron az eperjesi, az ungvári és a huszti ruszin tanácsok Avg ... Bővebben Avgusztin Volosin, Besykid Anton, Volosin Avgusztin, Sztripszkij Miron, Brascsajko Mihajlo, T. G. Masaryk Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács (?????????? ?????? ??????? ????) Ungvár, Eperjes, Huszt, Csehszlovákia, Prága
1919. szeptember 10. A Saint-Germain-en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében a régió (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vár ... Bővebben Masaryk Saint-Germain-en-Laye, Ung vármegye, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros vármegye, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Kárpátalja
1920. július 15. Ungváron megalakult a Ruszin Földműves Párt. Elnök: Tóth András. Titkár: Brascsajko Julij. Kitűzött ... Bővebben Tóth András, Brascsajko Julij Ruszin Földműves Párt, Podkarpatszkij Bank Ungvár, Poprád, Tisza
1920. július végére a román katonaság kivonult Nagybocskóról. Nagybocskó
1921. január 16. Beregszászban tanácskoztak a beregi, a máramarosi és az ugocsai magyarság küldöttei. Megjelent többe ... Bővebben Szentiványi József, Egry Ferenc, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi István, Pásztor János, Sidló Ferenc, Csernoch János, Horthy Miklós Országos Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt ruszinszkói szervezete Beregszász, Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung vármegye, Szlovenszkó, Kárpátalja, Budapest, budapesti Szabadság tér
1921. február 14. A szlovenszkói és a kárpátaljai magyar pártok Pöstyénben tartották gyűlésüket, melyen ez utóbbiak ké ... Bővebben Korláth Endre, Körmendy-Ékes Lajos, Szilassy Béla Szlovenszkói és Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága Szlovenszkó, Kárpátalja, Pöstyén
1921. május 8-tól a Határszéli Újság lett a kárpátaljai keresztényszocialista párt hivatalos lapja (előtte a Kárpáti H ... Bővebben Keresztényszocialista Párt Kárpátalja
1922. január 16. E. Beneš miniszterelnök expozéja Kárpátalja viszonyairól az alkotmányjogi bizottság ülésén: „itt nem ... Bővebben E. Benes, Kaminszki József Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség, Földműves Autonóm Párt Kárpátalja, Csehszlovák Köztársaság
1923. április 16. Ungváron méltatták Novák Endre főorvos kórházi szolgálatának évfordulóját. Ez alkalomból a városi kó ... Bővebben Novák Endre, Nuszer Lajos Munkácsi Orvos Szövetség Ungvár, Budapest, Munkács
1926. május 19. Fasiszta csoportosulás tartott gyűlést Ungváron. Ungvár
1927. február 27. A Központi Orosz Nemzeti Tanács nagyszőlősi gyűlésén Gagatko Andrij kijelentette: Kárpátaljához kell ... Bővebben Gagatko Andrij Központi Orosz Nemzeti Tanács Kelet-Szlovenszkó, Kassa, Beregszász
1927. november 7. Munkácson a kommunisták méltatták a szovjet fennállásának 10. évfordulóját. A szónok az ungvári Fehé ... Bővebben Fehér Herman Munkács
1938. június 19. Az Egyesült Magyar Párt Beregszászba hirdetett gyűlését a hatóság betiltotta. Egyesült Magyar Párt Beregszász
1944. április 30-a és május 2-a között Belügyminiszteri rendelet nem tartható semmiféle gyűlés, összejövetel, ünnepség, ... Bővebben Belügyminisztérium