Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. december 21. Beiktatták hivatalába T. G. Masarykot, a Csehszlovák Köztársaság első elnökét. ® 1920. május 27. Bővebben T. G. Masaryk Csehszlovák Köztársaság
1920. március 19. Ungváron megalakult az Orosz Néppárt. Elnök: Volosin Avgusztin. Alelnökök: Zseltvay János, Brascsajk ... Bővebben Volosin Avgusztin, Zseltvay János, Brascsajko Julij Orosz Néppárt Ungvár
1920. július 12. Munkácson Gagatko Andrij és I. Curkanovics megalakította Kárpátorosz Munkapártot, amely az autonómia ... Bővebben Gagatko Andrij, I. Curkanovics, Nicsaj Vladimir Kárpátorosz Munkáspárt Munkács, Szepes, Sáros, Zemplén, Podkarpatszka Rusz
1920. október 12. Munkácson értekezletre jöttek össze azok a magyar szülők, akik gyermekeiket magyar gimnáziumba szere ... Bővebben Munkács, Kárpátalja, Szlovenszkó
1920. október 19. J. Pesek tanügyi referens értekezletet tartott, melyen kijelentette: nem lesz állami magyar tannyelv ... Bővebben J. Pesek Ungvári Ruszin Gimnázium Ungvár
1920. október 21. Ehrenfeld Péter alkormányzó értekezletre hívta össze a római katolikus egyháztanácsot, a sajtó és a ... Bővebben Ehrenfeld Péter Ungvári Magyar Gimnázium Ungvár
1920. november 18. Egry Ferenc kisgazdapárti elnök nyílt levélben fordult a Bereg megyei kisgazdákhoz, melyben többek k ... Bővebben Egry Ferenc Ungvári Gazdapárt, Ungvári Keresztényszocialista Párt, Ungvári Jogpárt Bereg megye, Ungvár
1920. december 7. „A szlovenszkói és ruszinszkói magyar polgári pártok” közös értekezletet tartottak Ótátrafüreden, s ... Bővebben Korláth Endre, Egry Ferenc Szlovenszkó, Rusinszkó, Ótátrafüred, Kárpátalja
1921. április 2. A Ruszinszkói Magyar Hírlap tudósítója felkereste G. Zhatkovych-ot, hogy megkérdezze: önként mondott ... Bővebben G. Zhatkovych Podkarpatszka Rusz
1921. április 22. Prágában közös értekezletet tartottak a ruszinszkói pártok: a Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetsé ... Bővebben Kaminszki József, Demkó Mihály, Földesi Gyula, Volosin Avgusztin, Brascsajko Mihajlo, Tóth András, Balog Juro, Simon Mózes, Puza Jevhen, Korláth Endre, Kerekes István, Paulik János, Kerekes István Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség, Podkarpatszka Ruszi Földműves Pár, Podkarpatszka Ruszi Parasztpárt, Nemzetközi Szocialista Párt, Podkarpatszka Ruszi Független Szocialista Párt, Magyar Pártszövetség Prága
1921. június 30. A Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye lelkészi közgyűlését tartották Nagyszőlősön. Elhangzott, ... Bővebben Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye Máramaros, Ugocsa, Nagyszőlős, Podkarpatszka Rusz, Bereg, Ung
1921. július az iskolaügyi referátus elrendelte, hogy az 1921/22. tanévtől az ungvári reálgimnázium I. osztályába ... Bővebben Doszifej szerb püspök Podkarpatszka Rusz, Kárpátalja, Prága
1922. május 25. Ungváron helyi és interurbán hívásokat is bonyolító nyilvános telefonállomás (távbeszélő) nyílt. ~ N ... Bővebben Papp Antal ungvári telefonállomás Ungvár, Nagyberezna, USA
1926. december 12. A Magyar Nemzeti Párt érsekújvári értekezletén azt vizsgálták, milyen eredményre jutottak a párt tör ... Bővebben Szentiványi József Magyar Nemzeti Párt, Köztársasági Földműves (Agrár) Párt
1933. augusztus 24. A Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Magyar Ellenzéki Pártok vezetősége Pozsonyban tartott ért ... Bővebben Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Magyar Ellenzéki Pártok Szlovenszkó, Ruszinszkó, Pozsony
1938. július 1. Az Egyesült Magyar Párt és a Szepesi Németek Pártja törvényhozói és tartománygyűlési képviselői Pozs ... Bővebben Milan Hodža Egyesült Magyar Párt, Szepesi Németek Pártja Pozsony, Szlovákia, Kárpátalja
1939. április 14. Teleki Pál miniszterelnök szűk körű értekezleten felszólította Pataky Tibor államtitkárt, hogy az au ... Bővebben Teleki Pál, Pataky Tibor, Vladár Béla, Bethlen István, Ilniczky Sándor, Fenczik István, R. Vozáry Aladár, Kaminszki József Kárpátalja
1939. július 17. Budapesten Teleki Pál miniszterelnök Kárpátalja ügyében tartott értekezletet, melyen Perényi Zsigmon ... Bővebben Teleki Pál, Perényi Zsigmond Budapest, Kárpátalja
1944. október 19. Vincze András kormányzói biztos ezen a napon hívta össze Ungváron az utolsó értekezletet. Vincze András Ungvár