Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1921. január 16. Beregszászban tanácskoztak a beregi, a máramarosi és az ugocsai magyarság küldöttei. Megjelent többe ... Bővebben Szentiványi József, Egry Ferenc, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi István, Pásztor János, Sidló Ferenc, Csernoch János, Horthy Miklós Országos Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt ruszinszkói szervezete Beregszász, Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung vármegye, Szlovenszkó, Kárpátalja, Budapest, budapesti Szabadság tér
1923. január 31. Megszűnt a Mezőkaszonyi járás. Mezőkaszony, Hetyen, Beregsom, Zápszony, Kisharangláb a Beregszászi, ... Bővebben Mezőkaszonyi járárs, Mezőkaszony, Hetyen, Beregsom, Zápszony, Kisharangláb, Beregszászi járás, Kisdobrony, Nagydobrony, Ungvári járás, Bátyu, Barkaszó, Bótrány, Szernye, Csongor, Rafajnaújfalu, Munkácsi járás
1924. február Ungváron zsidó színház kezdte meg működését. ~ A Vatikánban tett látogatást Papp Antal, a Munkácsi G ... Bővebben Papp Antal ungvári zsidó színház, Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Ungvár
1924. június 20. A kommunista párt kárpátaljai képviselőházi tagjai interpellációt nyújtottak be a terület államjogi ... Bővebben Kommunista Párt Kárpátalja
1926. június 17. A képviselőház alkotmányjogi bizottsága a közigazgatási reformtervezet vitája során elfogadta azt az ... Bővebben Csehország, Morvaország, Szilézia, Szlovenszkó, Podkarpatszka Rusz
1928. december 2. Járási képviselőtestületi és országos képviselőtestületi (tartománygyűlési) választásokat tartottak ... Bővebben CSKP, Cseh Agrárpárt, Kommunista Párt, Autonóm Földműves Szövetség, Ruszinszkói Szociáldemokrata Párt, Cseh Iparosok és Kereskedők Pártja, Köztársasági Zsidó Párt Kárpátalja, Beregszász, Ungvár, Munkác
1930. szeptember 14. Fennállásának félszázados jubileumát méltatta a Munkácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. ~ Munkácson sző ... Bővebben Munkácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Munkács, Kárpátalja
1935. április 25. Ungváron a magyar pártszövetség úgy döntött, hogy a szövetség két pártja „egymás mellett, de külön l ... Bővebben Magyar Pártszövetség Ungvár
1939. január 25. Révai Julij kárpátukrán miniszter újságírók előtt kijelentette, hogy a magyar párt nem vesz részt a ... Bővebben Révai Julij, Hokky Károly Kárpátukrán Kormány, Huszti Kormány Kárpátukrajna, Magyarország, Huszt
1939. február 15. Bródy András volt miniszterelnök elhagyta a pankráci börtönt annak köszönhetően, hogy „a kárpátukrán ... Bővebben Bródy András, Emil Hácha Pankrác, Tátra