Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. december 23. Az e napi újabb Vix-jegyzék: kiürítendő a Duna–Ipoly–Ung vonal az Uzsoki hágóig. December 28-án a Ká ... Bővebben Károlyi Mihály DunaIpolyUng vonal, Uzsoki hágó
1919. március 4. Berinkey Dénes miniszterelnök és Szabó Oreszt ruszin miniszter rendelete nyomán Ruszka Krajnában tar ... Bővebben Berinkey Dénes, Szabó Oresz Ruszka Krajna kormánytanácsa Ruszka Krajna, Munkács
1919. szeptember 11. A munkácsi gimnáziumban megszűnt a magyar nyelvű tanítás. Munkácsi Gimnázium Munkács
1919. október 3. A belügyminisztérium rendeletben közölte, hogy Podkarpatszka Ruszban a legfőbb hatalom a katonai par ... Bővebben J. Breicha Podkarpatszka Rusz
1919. 19. Hennoque, a katonai és J. Breicha, a polgári igazgatás vezetője közös rendeletet adtak ki a magas ár ... Bővebben Hennoque, J. Breicha Kárpátalja
1920. február 15. A magyar lakosság memorandumban fordult T. G. Masaryk köztársasági elnökhöz és G. Zhatkovych direktó ... Bővebben T. G. Masaryk, G. Zhatkovych Ungvári Főgimnázium Ungvár
1920. május 9. Ungváron sor került a Proszvita Egyesület alakuló ülésére. Elnök (1939-ig): Brascsajko Julij. Bővebben Brascsajko Julij Proszvita Egyesület Ungvár
1920. augusztus 5. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „a központi hatóságok későn küldik szét a rendeleteket az első fok ... Bővebben
1920. október 21. Ehrenfeld Péter alkormányzó értekezletre hívta össze a római katolikus egyháztanácsot, a sajtó és a ... Bővebben Ehrenfeld Péter Ungvári Magyar Gimnázium Ungvár
1920. október Huszton és környékén több ízben került sor összetűzésre a görög katolikusok és a skizmatikusok közöt ... Bővebben Huszt, Oroszország
1920. december 14. Munkácson ülésezett a Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség. Határozatban mondtak köszönetet a Kam ... Bővebben Kaminszki József, Demkó Mihály Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség Munkács, Nagyszőlős, Huszt, Técső
1920. december 17. 651. számmal kormányrendeletet fogadtak el a mezőkaszonyi járásbíróság megszüntetéséről, az ungvári, ... Bővebben Mezőkaszonyi Járásbíróság, Ungvári Járásbíróság, Munkácsi Járásbíróság, Beregszászi Járásbíróság, Nagyszőlősi Járásbíróság, Beregszászi Járásbíróság, Ungvári Járásbíróság Mezőkaszony, Munkács, Ungvár, Beregszász, Nagyszőlős, Técső
1920. december 30. A 697. sz. kormányrendelet Szlovenszkó és Kárpátalja területére is kiterjesztette az esküdtbíróságok ... Bővebben Szlovenszkó, Kárpátalja
1921. február 14. A szlovenszkói és a kárpátaljai magyar pártok Pöstyénben tartották gyűlésüket, melyen ez utóbbiak ké ... Bővebben Korláth Endre, Körmendy-Ékes Lajos, Szilassy Béla Szlovenszkói és Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága Szlovenszkó, Kárpátalja, Pöstyén
1922. január 5. E. Beneš miniszterelnök Pozsonyban az államtudományi társaság ülésén beszámolt podkarpatszka ruszi t ... Bővebben E. Benes, Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége Pozsony, Podkarpatszka Rusz, Szlovenszkó, Ungvár
1922. április 22. A kormányzóság elrendelte „a Podkarpatszka Rusz területén lakó összes nép községi illetőségének és á ... Bővebben Sztripszky Endre, Bacsinszki Edmund Podkarpatszka Rusz, Ungvár
1922. szeptember 11. Ungváron meghalt Blanár Ödön ny. gimnáziumi tanár. Blanár Ödön Ungvár
1923. március 22. Munkácson kongresszust tartottak az ellenzéki ruszin pártok (az Egyesült Ruszin Pártok Szövetsége, i ... Bővebben Gagatko, Mocskos, Kaminszki József, Beszkid, Szabó Eumén, Bacsinszki Edmund, V. Antalovszkij Egyesült Ruszin Pártok Szövetsége, Ruszin Földműves Szövetség, Kaminszki-párt, Autonóm Földműves Párt, Mocskos-párt, Orosz Dolgozók Pártja, Gagatko-párt, Ruszin Nemzeti Párt, Beszkid-párt, Ruszin Nemzetvédelmi Tanács, Duchnovics Irodalmi Társaság Munkács
1925. október 16. Feloszlatták a prágai nemzetgyűlést és kiírták az új parlamenti választásokat. - 1925. november 15. ... Bővebben Lelley Jenő Keresztényszocialista Párt, Magyar Nemzeti Párt Prága
1926. február-március Kárpátaljaszerte tiltakoztak a munkásfizetések magas adója miatt. Kárpátalja
1926. június 1. Küldöttség jelent meg Zseltvay János ungi zsupánnál és átnyújtotta a következő memorandumot (részlet ... Bővebben Zseltvay János Ungvár
1926. az év folyamán Ungváron vendégszerepelt Latabár Árpád budapesti színművész, kiállítása volt Ijjász Gyula, Boksay Jó ... Bővebben Latabár Árpád, Ijjász Gyula, Boksay József, Novák Andor, Vaczik Teodor, Szay Károly, Rottmann Mozart, Rácz Pál, Tamás Mihály, Stahlberger Miksa, Sztojka János Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája Ungvár, Barakszó, Kárpátalja, Budapest, Nagylapád
1928. július 14. Rendelet mondta ki, hogy az 1928. október 1. után Magyarországon szerzett diplomákat Csehszlovákiába ... Bővebben Milan Hodza Magyarország, Csehszlovákia
1928. október 14. Beregszászban kongresszust tartott a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége, melyen megjelentek az Ors ... Bővebben Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége, Országos Keresztényszocialista Párt, Zsidó Köztársasági Párt Beregszász, Ungvár
1929. április 8. Sztrájkba léptek Ruszinszkó szőlőmunkásai, új kollektív szerződést követelve. Ruszinszkó
1930. április 25. Az MTI szerint a Népszövetség titkársága bizalmas jegyzéket intézett a csehszlovák kormányhoz, amely ... Bővebben Eduard Benes, Anton Beszkid MTI, Népszövetség Prága, Kárpátalja
1931. május 24. Az Őslakó írta: „Szlovenszkóba és Kárpátaljára 1919 után megjelent magyar könyvet, folyóiratot (ha c ... Bővebben Szlovenszkó, Kárpátalja
1931. július A belügyminiszter elrendelte: „a vonaton utazók minden magyar újságot bevihetnek Csehszlovákiába. [… ... Bővebben Csehszlovákia, Huszt
1932. március 21. Prágai gazdasági értekezleten Slavik belügyminiszter megállapította, hogy a kárpátaljai nyomor oka r ... Bővebben Slavik, Prága, Kárpátalja, Magyarország
1938. december 2. Volosin Avgusztin miniszterelnök elrendelte: minden emigránst „átvilágítani”, „kihallgatni”, mivel t ... Bővebben Volosin Avgusztin MTI, Huszti Kormány Huszt
1940. március 16. A kormányzói biztosság rendeletet adott ki „a Kárpátalja területén levő községek és iskolák által ke ... Bővebben Kárpátalja
1940. június 27. A kárpátaljai kormányzói biztos rendeletet adott ki „a szállásadás terén tapasztalható túlkapások és ... Bővebben Kárpátalja
1940. október 31-én kelt 7.880/940. sz. M. E. rendelet „a visszacsatolt keleti és erdélyi területen a közoktatásügyi iga ... Bővebben Ugocsa, Máramaros, Szatmár, Szabolcs vármegye, Szatmárnémeti, Kassa, Abaúj-Torna vármegye, Zemplén vármegye, Ung vármegye, Bereg vármegye
1940. november 12. Életbe lépett a 7.980/940. M. E. rendelet „a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi ... Bővebben
1943. augusztus 5. A Kárpáti Magyar Hírlap idézte a belügyminisztérium új rendeletét miszerint „az erkölcsi bizonyítván ... Bővebben
1944. április 4. Kihirdették a belügyminisztérium 95.300/944. sz. rendeletét „A kárpátaljai területre, továbbá Márama ... Bővebben Máramaros vármegye, Ungvár, Munkács megye
1944. április 23. Az április 4-én kiadott 95.300/944. sz. B. M. rendelet hatályát a 96.000/944. sz. B. M. rendelet kit ... Bővebben Ung vármegye, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye
1944. május 17. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján új nevet kapott a munkácsi kereskedelmi isko ... Bővebben Munkácsi M. Kir. Állami Munkácsy Mihály Kereskedelmi Középiskola Munkács
1944. június 26-án Horváth Aladár alpolgármester rendeletére minden egyetemi és főiskolai hallgató, aki Ungváron tartóz ... Bővebben Horváth Aladár Ungvár