Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. január 22. Az Ukrán Nemzeti Tanács direktóriuma Kijevben kimondta a Nyugat-Ukrán Népköztársaság (Galícia, Bukov ... Bővebben Ukrán Nemzeti Tanács Kijev, Nyugat-Ukrán Népköztársaság, Galícia, Bukovina, „Uhorszka Rusz", Dnyeperi Nagy Ukrajna
1919. 19. Hennoque, a katonai és J. Breicha, a polgári igazgatás vezetője közös rendeletet adtak ki a magas ár ... Bővebben Hennoque, J. Breicha Kárpátalja
1920. március Megalakult a Podkarpatszka Ruszi Nemzetközi Szocialista Párt. Vezetők: Gáti József, Illés Béla és má ... Bővebben Gáti József, Illés Béla Podkarpatszka Rusz Nemzetközi Szocialista Párt
1920. augusztus 22. Betiltották a Ruszinszkói Magyar Jogpárt munkácsi kerületi osztályának alakuló ülését. Ruszinszkói Magyar Jogpárt munkácsi kerületi osztály Munkács
1921. október 7. Az Ungi Református Egyházmegye ungvári közgyűlésén határozatilag mondták ki, hogy támogatják a kárpá ... Bővebben Ungi Református Egyházmegye Ung, Ungvár
1921. október 29. Hatályba lépett az 1919. augusztus 8-án kelt 481. sz. kormányrendelet „Az általános polgári igazolvá ... Bővebben Szlovenszkó, Podkarpatszka Rusz
1922. október A tanügyi referátus új középiskolai referense lett Simecsek Károly Kassáról (elődje Beszkid Sándor). ... Bővebben Simecsek Károly, Beszkid Sándor Szlovák Általános Hitelbank, Nemzetközi Szakszervezeti Egyesület Kassa, Kárpátalja
1924. február 16. Kiírták a parlamenti választásokat 1924. március 16-ra.
1925. szeptember 1-jétől a nemzetvédelmi minisztérium egyesítette Szlovenszkó és Kárpátalja katonai vezetését. (Podkarpatszka ... Bővebben L. Prchala Nemzetvédelmi Minisztérium Szlovenszkó, Kárpátalja, Podkarpatszka Rusz, Kassa, Pozsony
1925. szeptember 10. Elhagyta Ungvárt Pascal Castella francia tábornok, Ruszinszkó volt katonai parancsnoka. ~ Az ungvári ... Bővebben Pascal Castella, Papp Antal Ruszinszkó
1925. szeptember 15. Megnyílt a losonci teológiai szeminárium. A gyakorló teológia tanára Peleskey Sándor viski lelkész l ... Bővebben Peleskey Sándor Losonci Teológiai Szeminárium
1925. október 30. Összeült az ungvári kerületi választási bizottság. Megállapítást nyert, hogy 12 képviselőházi és 10 ... Bővebben Független Kommunista Párt, Pravoszláv Párt, Zsidó Gazdasági Párt, Agrárpárt, Zsidópárt, Csehszlovák Néppárt, Csehszlovák Nemzetszocialista Párt, Iparospárt, Kommunista Párt, Csehszlovák Szociáldemokrata Párt, Autonóm Földműves Szövetség, Gazdák Szövetsége, Német Iparospárt, Szlovenszkói Németek és Magyarok Nemzeti Politikai Pártja Ungvár
1927. június Ungváron, Munkácson és Beregszászban járt Ottokar Srdinko földművelésügyi miniszter. Ottokar Srdinko Ungvár, Munkács, Beregszász
1939. június 23. Minisztertanácsi ülésen elfogadták a kárpátaljai kormányzói biztos hatáskörét szabályozó rendelet (6 ... Bővebben Kárpátalja
1940. július 16. Jelszó a ?????????????? ????? c. lapban: Máramarosszigettől Poprádig egyesítsék a kárpátorosz földek ... Bővebben Máramarossziget, Poprád