Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. október 30. Turócszentmártonban szlovák értelmiségiek és politikusok deklarálták, hogy támogatják a csehszlovák ... Bővebben Turócszentmárton
1919. január 7-től 8-ra virradó éjjel a Hucul Néptanács felkelést szervezett Kőrösmezőn. 1919. január 13–17. között fegyverr ... Bővebben Hucul Néptanács Kőrösmező, Rahói járás
1919. az év folyamán Megalakult a Munkácsi Pedagógiai Kör. ~ Megalakult a Munkácsi Sportegyesület (MSE). ~ Jurij Peleh un ... Bővebben Jurij Peleh, Rácz Pál, Krúdy Gyula, Domokos László Munkácsi Pedagógiai Kör, Munkácsi Sportegyesület (MSE), Ungvári Iskola Segély Bizottság, Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Kárpátorosz Munkapárt, Munkácsi Magyar Középiskola, Munkácsi Ruszin Tannyelvű Reálgimnázium Munkács, Ungvár, Csehszlovákia, Ruszin-Krajna, Budapest
1920. október 5-6. A Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Munkácsra nagygyűlést hívott össze, hogy „összes anyagi és er ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Munkács
1921. február 3. Kormányrendelet jelent meg 49. számmal a háború miatt károkat szenvedett kárpátaljai iparosoknak nyú ... Bővebben Kárpátalja
1921. november 4. További rendelkezésig a rendőrség betiltotta a Ruszinszkói Magyar Jogpárt működését. Korláth Endre p ... Bővebben Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Jogpárt Kassa
1923. december 31. A Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt Munkácson kimondta egyesülését a Csehszlovák Köztársasági ... Bővebben Kurtyák Iván, Riskó Béla, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt, Csehszlovák Köztársasági Földműves (Agrár) Párt Munkács, Bótrágy
1924. január 3. Ungváron a Ruszinszkói Földműves Szövetség (a volt Kaminszki-párt) kivált a cseh agrárpárttal egyesü ... Bővebben Kaminszki Ruszinszkói Földműves Szövetség, Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt Ungvár
1926. december 8. Kassán megalakult a Csehszlovákiai Magyar Dalos Szövetség. Kárpátaljáról Munkács és Nagybereg magyar ... Bővebben Takács Menyhért, Giller János, Polchy István, Konrády Lajos, Jankovics Marcell, Egry Ferenc, Kövy Árpád Csehszlovákiai Magyar Dalos Szövetség Kassa, Jászóvár, Losonc, Beregszász, Pozsony, Kisgejőc
1929. december A Ruszin Szociáldemokrata Párt határozatot hozott a Csehszlovák Szociáldemokrata Párttal való egyesü ... Bővebben Ruszin Szociáldemokrata Párt, Csehszlovák Szociáldemokrata Párt
1937. augusztus A Kurtyák-párt és a Fencik-párt máramarosi kerületei kimondták az egyesülést, mert „csak ily módon l ... Bővebben Kurtyák-párt, Fencik-párt, Ökörmezői Munkaközvetítő Hivatal, Huszti Munkaközvetítő Hivatal, Nagyszőlősi Munkaközvetítő Hivatal, Ungvári Munkaközvetítő Hivatal Máramaros, Nagyberezna, Ökörmező, Huszt, Nagyszőlős, Ungvár, Belgium