Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. november 12. A Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scrantonban megszavazta az ősi ruszin területek – Szepes, Sáros, Zemp ... Bővebben Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scranton, Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Gömör, Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros, Csehszlovákia
1918. november 24. A Keleti Szlovák Nemzeti Tanács eperjesi nagygyűlése elvetette a csehszlovák államhoz való csatlakoz ... Bővebben Keleti Szlovák Nemzeti Tanács, Kommunisták Magyarországi Pártja Eperjes, Csehszlovákia, Magyarország
1918. december 25. A Károlyi-kormány közzétette az 1918. december 21-én kelt X. sz. néptörvényt (Ruszka Krajna néven te ... Bővebben Károlyi Mihály Ruszka Krajna, Munkács, Magyarország
1919. április 5. A Ruszin Népbiztosság elrendelte a beregi, a máramarosi és az ungi ruszin körzeti tanácsok megszerve ... Bővebben Ruszin Népbiztosság, Ruszin Népbiztosság beregi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság máramarosi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ungi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ruszin körzeti tanácsa, Ruszin Vörös Gárda Bereg, Máramaros, Ung, Ruszka Krajna
1919. április 17. Ungváron megalakult a Ruszkij Klub. Elnök: Avgusztin Volosin. ~ Párizsban E. Beneš átnyújtotta Harol ... Bővebben Avgusztin Volosin, E. Beneš, Harold Nicolson Ruszkij Klub Ungvár, Párizs, Nagy-Britannia
1919. szeptember 11. A munkácsi gimnáziumban megszűnt a magyar nyelvű tanítás. Munkácsi Gimnázium Munkács
1919. november 10. Csehszlovákia ratifikálta a saint-germaini szerződést. ~ Kinevezték Podkarpatszka Rusz Autonóm Direk ... Bővebben Zhatkovych Gregory, Brascsajko Julij, Volosin Avgusztin, Hadzega Julij, Toronszkij Omeljan Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma Csehszlovákia, Saint-Germain, Podkarpatszka Rusz, Ungvári járás, Perecsenyi járás, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Munkácsi járás, Dolhai járás, Szolyvai járás, Oroszvégi járás, Alsóvereckei járás, Volóci járás, Máramarosi zsupa, Rahói járás, Nagybocskói járás, Técsői járás, Taracközi járás
1919. november 15. G. Zhatkovych a homesteadi ruszin kongresszuson arról számolt be, hogy Podkarpatszka Rusz a legszéle ... Bővebben G. Zhatkovych Podkarpatszka Rusz
1920. július 15. Ungváron megalakult a Ruszin Földműves Párt. Elnök: Tóth András. Titkár: Brascsajko Julij. Kitűzött ... Bővebben Tóth András, Brascsajko Julij Ruszin Földműves Párt, Podkarpatszkij Bank Ungvár, Poprád, Tisza
1921. május 4. A ruszinszkói magyar pártok nagy létszámú küldöttséget menesztettek Prágába, hogy illetékes helyen a ... Bővebben E. Beneš Prága, Podkarpatszka Rusz
1921. május 20. A Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége levelet intézett E. Beneš külügyminiszterhez az autonómia ügy ... Bővebben E. Beneš Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége
1921. május 21. A Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének küldöttsége memorandumot nyújtott be a prágai kormányhoz P ... Bővebben Grünstein Mór Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége Prága, Podkarpatszka Rusz, Munkács
1921. július 1-jétől az útleveleket nem kell láttamoztatni a katonai hatóságokkal. ~ Megszűnt a „lakásrekvirálás”. Bővebben
1921. július 16. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Addig is míg Ruszinszkó autonómiája érvénybe nem lép, nagyon szük ... Bővebben Ruszinszkó
1921. szeptember 21. New Yorkban a Ruszin Nemzeti Tanács elnökévé választották Zhatkovych Gregoryt. Határozatban követelt ... Bővebben Zhatkovych Gregory Ruszin Nemzeti Tanács New York, Kárpátalja, Szepes, Sáros, Zemplén
1921. december 31. Ungvárra érkezett E. Beneš miniszterelnök. A magyar pártok képviselői memorandumot nyújtottak át a m ... Bővebben E. Beneš Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvár, Kárpátalja, Magyarország, Románia, Duna, Munkács, Beregszász
1922. január 12. E. Beneš miniszterelnök a parlamentnek számolt be kárpátaljai útjáról. ~ Munkácson tanácskoztak a ká ... Bővebben E. Benes, Plotényi Nándor, Fritzsche Artúr Kárpátalja
1922. március 27. Budapesten ruszin konferencia volt a ruszin autonómia kérdéséről. Budapest
1922. augusztus 10. A Prágai Magyar Hírlap írta: „A szlovák autonomisták több neves vezére járt a legutóbbi hetekben Rus ... Bővebben Népszövetség Szlovenszkó, Ruszinszkó
1922. augusztus 19. A földműves pártok munkácsi kongresszusán Milan Hodža földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy e ... Bővebben Milan Hodza Munkács
1922. október 4. Az amerikai ruszin szervezetek képviselői Wilkesbare-ban tanácskoztak, követelték a választások kiír ... Bővebben Wilkesbare, Ruszinszkó
1923. január 31. Megszűnt a Mezőkaszonyi járás. Mezőkaszony, Hetyen, Beregsom, Zápszony, Kisharangláb a Beregszászi, ... Bővebben Mezőkaszonyi járárs, Mezőkaszony, Hetyen, Beregsom, Zápszony, Kisharangláb, Beregszászi járás, Kisdobrony, Nagydobrony, Ungvári járás, Bátyu, Barkaszó, Bótrány, Szernye, Csongor, Rafajnaújfalu, Munkácsi járás
1923. május 6. A Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége szervezésében „Magyar Nemzeti Kongresszus” volt Munkácson. A ... Bővebben Petrogalli Oszkár, Sziklay Ferenc, Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége, Ellenzéki Pártok losonci Központi Irodája Munkács, Losonc
1924. január 3. Ungváron a Ruszinszkói Földműves Szövetség (a volt Kaminszki-párt) kivált a cseh agrárpárttal egyesü ... Bővebben Kaminszki Ruszinszkói Földműves Szövetség, Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt Ungvár
1924. április 30. Rozsypal Antonín, Kárpátalja alkormányzója körlevélben kérte fel a zsupák vezetőit és az ungvári ren ... Bővebben Rozsypal Antonín Ungvár
1924. október 10. Kurtyák Iván pártja, a Podkarpatszka Ruszi Autonóm Földműves Szövetség nevében memorandumot nyújtott ... Bővebben Kurtyák Iván Podkarpatszka Ruszi Autonóm Földműves Szövetség, Népszövetség Podkarpatszka
1924. december 3. A Prágai Magyar Hírlapban Sziklay Ferenc „szlovenszkói és ruszinszkói kultúrreferens” arról írt, hog ... Bővebben Sziklay Ferenc Csehszlovákia
1925. július 25. Ilosván népgyűlést tartott az Autonóm Földműves Szövetség. Felszólalt többek között Kurtyák Iván nem ... Bővebben Bencze György Autonóm Földműves Szövetség Ilosva
1925. szeptember 23. A Munkás Újság közzétette a kárpátaljai kommunista párt felhívását a ruszin autonómiával, a magyarsá ... Bővebben Kárpátaljai Kommunista Párt Kárpátalja
1925. október 4. Kassán megtartották az Országos Keresztényszocialista Párt kongresszusát, melyen Kárpátaljáról 59 ta ... Bővebben Országos Keresztényszocialista Párt, Mozaik Kultúregyesület Kassa, Szlovenszkó, Kárpátalja, Ungvár
1926. február 16. A Központi Orosz Nemzeti Tanács Ungváron újabb tiltakozó kiáltványt bocsátott ki a közigazgatás terv ... Bővebben Volosin Avgusztin, Kurtyák Iván, Kaminszki József Központi Orosz Nemzeti Tanács Ungvár
1926. május 16. Ungváron megalakult a Ruszinszkói Magyar Színpártoló Egyesület. Elnök: Novák Endre. Társelnök: Antal ... Bővebben Novák Endre, Antal Miklós, Szerényi Ferdinánd, Fencik Jevhen Ruszinszkói Magyar Színpártoló Egyesület, Duchnovics Társaság Ungvár, Técső
1926. június 7. Ungváron Kurtyák Iván szervezésében megalakult a Ruszin Nemzeti Tanács, mely határozatban foglalt ál ... Bővebben Kurtyák Iván Ruszin Nemzeti Tanács Ungvár, Ruszinföld, Kárpátalja, Poprád
1926. június 10. Kárpátalja parlamenti képviselői egységesen állást foglaltak a terület nagyzsupává alakítása ellen, ... Bővebben Volosin Avgusztin, Gagatko Andrij, Kurtyák Iván, Gáti József, Králik Frantisek, Szedorják Nikolaj, Korláth Endre, Mondok Iván, Stefán Avgusztin, Necas Jaromír Kárpátalja, Csehszlovákia, Podkarpatszka Rusz
1926. június 28. A közigazgatási reformjavaslat képviselőházi vitájában felszólaló Kurtyák Iván kárpátaljai képviselő ... Bővebben Kurtyák Iván
1926. szeptember 12. A Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusának vezetősége prágai ülésén kimondta, hogy a szindiká ... Bővebben Elefánt József Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa, Zsidó Népbank Csehszlovákia, Ungvár
1927. február 12. Beregszászban ülésezett a Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Szövetsége. Az ülésen bejelentette lem ... Bővebben Árky Ákos, Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Szövetsége, Ruszinszkói Őslakosok Autonóm Pártja, Magyar Nemzeti Párt Beregszász
1928. július 28. Kurtyák Iván képviselő a Ruszinszkói Autonóm Földműves Szövetség nevében a képviselőház ülésén tilta ... Bővebben Kurtyák Iván Ruszinszkói Autonóm Földműves Szövetség Ruszinszkó, Kárpátalja
1929. december 18. A képviselőházban Kurtyák Iván kárpátaljai képviselő tiltakozott az ellen, hogy az autonomista törek ... Bővebben Kurtyák Iván Országos Hivatal Kárpátalja
1930. május 7. Az MTI szerint Kárpátalján az autonómia mellett vannak a magyar pártok, a ruszin munkapárt, a nemzet ... Bővebben Kurtyák MTI Kárpátalja
1931. február 25. Kárpátaljaszerte tiltakozó megmozdulásokra került sor a munkanélküliség ellen. Kárpátalja
1931. július 10. A kormány rendeletet bocsátott ki az 1914–18. évekbeli politikai üldözés miatti károk megtérítéséről ... Bővebben Kárpátalja
1931. november 4. Anton Beszkid kormányzó Prágában a parlamenti képviselők és a sajtó jelenlétében tartott előadást Po ... Bővebben Anton Beszkid Prága, Podkarpatszka Rusz
1932. április 2. A kárpátaljai magyar pártszövetség munkácsi ülésén megvitatták a Gergely Albert által készített auto ... Bővebben Gergely Albert, Korláth Endre, Hokky Károly Kárpátaljai magyar pártszövetség Munkács
1932. április 24. A kárpátaljai magyar pártszövetség országos kongresszust tartott Beregszászban. A fő kérdések a kárp ... Bővebben Kárpátaljai Magyar Pártszövetség Kárpátalja, Beregszász
1932. június 10. A kárpátaljai egyetemi és főiskolai hallgatók Prágában értekezletet tartottak, melyen követelték az ... Bővebben Eduard Beneš Kárpátalja, Prága, Ruszinszkó
1932. szeptember Siménfalvy Árpád, a Magyar Nemzeti Párt tartománygyűlési képviselője beadványban szólította fel Rozs ... Bővebben Siménfalvy Árpád, Rozsypal Antonín, Isaák Imre Magyar Nemzeti Párt, Kárpátaljai Országos Hivatal, Kárpátaljai Református Egyházkerületi Lelkészegyesület, Munkácsi Polgári Iskola Kárpátalja, Munkács, Beregszász
1933. június 11. Beregszászban ülésezett a Magyar Nemzeti Párt alsóberegi körzeti választmánya. Hokky Károly parlamen ... Bővebben Hokky Károly Magyar Nemzeti Párt Alsóberegi Körzeti Választmánya, Kurtyák-párt Beregszász, Szlovenszkó, Kárpátalja, Ungvár, Budapest
1933. október 17. A kárpátaljai képviselők és szenátorok küldöttsége felterjesztést intézett Jan Malypetr minisztereln ... Bővebben Jan Malypetr Kárpátalja, Verhovina
1935. május eleje Eduard Beneš egy pozsonyi választási beszédében kijelentette: „Podkarpatszka Rusz autonómiájának meg ... Bővebben Eduard Beneš Pozsony, Podkarpatszka Rusz
1935. július 12. Rácz Pál írta a Kárpáti Magyar Hírlapban (a magyar pártszövetség hivatalosa): „Kárpátalja autonómiáj ... Bővebben Rácz Pál Magyar Pártszövetség, Prágai Kormány Kárpátalja, Ung, Poprád völgye, Prága
1935. szeptember 15. A Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Egyesülete a Széchenyi Mozgalom jegyében ifjúsági nagygyűlést tart ... Bővebben Sziklay Ferenc, Wellmann Mihály Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Egyesülete, Széchenyi Mozgalom, Vöröskereszt, Ungvár, Kassa, Munkács, Pozsony, Brünn, Prága, Kárpátalja, Déda
1935. december 21. A kárpátaljai tartományi képviselőtestület ungvári ülése üdvözlő táviratot intézett Eduard Benešhez ... Bővebben Kárpátaljai Tartományi Képviselőtestület, Kárpátalja, Ungvár, Csehszlovákia
1935. december 29. Hrabár Konstantin, az új kormányzó sajtóteára hívta meg a kárpátaljai lapok szerkesztőit. Többek kö ... Bővebben Hrabár Konstantin Kárpátalja
1936. július 24. A Kárpáti Magyar Hírlap leszögezte: a küszöbön álló autonómia nem nemzetiségi, hanem területi önkorm ... Bővebben
1936. július 29-i ülésén a Központi Orosz Nemzeti Tanács memorandumot fogadott el az autonómia ügyében, amit augusztus ... Bővebben Központi Orosz Nemzeti Tanács Podkarpatszka Rusz, Szlovenszkó, Szobránc, Nagykapos, Királyhelmec, Nagymihály, Tőketerebes, Varannó, Homonna, Mezőlaborc, Szinna, Sztropkó, Girált, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Ólubló, Szepesófalu
1936. augusztus 17. Az Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács kimondta csatlakozását ahhoz a mozgalomhoz, amit a kárpátaljai Köz ... Bővebben Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács, Kárpátaljai Központi Orosz Nemzeti Tanács Eperjes, Kárpátalja, Podkarpatszka Rusz
1936. november Hrabár Konstantin kárpátaljai kormányzó a koalíciós pártok megbízottai által készített, az autonómia ... Bővebben Hrabár Konstantin, Eduard Beneš, Milan Hodža, Kováts Miklós, Siménfalvy Árpád, Ady Slovenska Liga, Podkarpatszka Ruszi Gazdasági Szövetkezetek Kereskedelmi Központja, Nemzetgazdasági Testület, Postaügyi Minisztérium, PRMKE 4 Nagyszőlősi kerülete Kárpátalja, Pozsony, Ruszinföld, Szlovenszkó, Podkarpatszka Rusz, Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Bátyu, Budapest
1937. január 1-jével megszűnt a Csehszlovákia és Románia közötti vízumkényszer. ~ Nyugdíjba vonult Antonín Rozsypal, a ká ... Bővebben Antonín Rozsypal, Jaroslav Meznik Kárpátaljai Országos Hivatal Csehszlovákia, Románia, Kárpátalja
1937. február 27. Milan Hodža miniszterelnök újabb tárgyalásokat kezdett az autonómiáról a kárpátaljai képviselőkkel. Bővebben Milan Hodža Kárpátalja
1937. február 27-től április 7-ig A Kárpáti Magyar Hírlap közzétette a Központi Orosz Nemzeti Tanács autonómia-tervezetén ... Bővebben Központi Orosz Nemzeti Tanács Kárpátalja, Csehszlovákia, Szlovenszkó
1937. március 8. A Központi Orosz Nemzeti Tanács Prágában átnyújtotta Milan Hodža miniszterelnöknek, a parlamenti kép ... Bővebben Milan Hodža Központi Orosz Nemzeti Tanács Prága
1937. március 16-17. Rácz Pál a Kárpáti Magyar Hírlapba írt vezércikkében „történelmi nevezetességű ténynek” nevezte azt, ... Bővebben Rácz Pál Központi Orosz Nemzeti Tanács Kárpátalja
1937. június 15. A parlament elé került a Podkarpatszka Rusz autonómiájáról (a kormányzói jogkör szabályozásáról) szó ... Bővebben Esterházy János Podkarpatszka Rusz, Szlovenszkó, Ungvár, Munkács, Szerednye
1937. október 16-17. Proszvita kongresszus volt Ungváron. Többezres tömeg az ukrán nyelv mellett demonstrált. ~ Lázadás t ... Bővebben Náci Párt Ungvár, Szudéta-vidék, Csehszlovákia
1938. február 20. A Fenczik-párt beregszászi országos értekezletén elhatározták, hogy tovább folytatják a harcot „az ö ... Bővebben Adolf Hitler Fenczik-párt, Magyar Fiatalok Szövetsége Beregszász, Ungvár
1938. március 3. Korláth Endre, az Egyesült Magyar Párt kárpátaljai képviselője parlamenti felszólalásából: „nekünk k ... Bővebben Korláth Endre Egyesült Magyar Párt, Prágai Kormány Kárpátalja, Prága, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország
1938. március 28. „Az Autonóm Földműves Szövetség kiáltványa a kárpátorosz nép parlamenti képviselőihez” (aláírók: Bró ... Bővebben Bródy András, Pjescsák Iván, Földesi Gyula, Szüllő Géza, Milan Hodža Autonóm Földműves Szövetség, Kárpátorosz Szojm, Központi Orosz Nemzeti Tanács, Prágai Parlament, Egyesült Magyar Párt, Kárpátalja önkormányzata Kárpátok, Prága, Szlovákia, Kárpátalja, Pittsburgh
1938. április 7. A szenátusban Korláth Endre szenátor ismertette „Kárpátalja panaszait”. Ez a terület a köztársaság l ... Bővebben Korláth Endre, Milan Hodža Kárpátalja
1938. április 24. Konrad Henlein karlsbadi beszédében követelte a német autonómiát, a birodalmi ideológiai proklamálás ... Bővebben Konrad Henlein Karlsbad
1938. június eleje A ruszin pártok közös határozatban követelték Meznik Jaroslav alkormányzó távozását, a szojmválasztá ... Bővebben Meznik Jaroslav
1938. június 26. Az Egyesült Magyar Párt kárpátaljai kerületének kongresszusára került sor Munkácson 124 tagszervezet ... Bővebben Korláth Endre Egyesült Magyar Párt, Kárpátalja Önkormányzata Kárpátalja, Munkács
1938. július 10. Milan Hodža miniszterelnök fogadta Hrabár Konstantin kormányzót, aki beszámolt a tartományban uralko ... Bővebben Milan Hodža, Hrabár Konstantin, Rácz Pál Kárpátalja, Szlovákia
1938. július 19. Szüllő Géza, Jaross Andor, Esterházy János, Korláth Endre magyar pártvezetők bizalmas tanácskozást f ... Bővebben Szüllő Géza, Jaross Andor, Esterházy János, Korláth Endre, Milan Hodža Autonóm Földműves Szövetség, Agrárpárt, Központi Orosz Nemzeti Tanács
1938. szeptember 20. Az Autonóm Földműves Szövetség és a Központi Orosz Nemzeti Tanács közös ülésén az alábbi határozat s ... Bővebben Imrédy Béla, Kánya Kálmán, Keresztes-Fischer Lajos, Pataky Tibor Autonóm Földműves Szövetség, Központi Orosz Nemzeti Tanács, Magyar Kormány, Csehszlovák Kormány, Lengyel Kormány, Podkarpatszka Rusz, Saint-Germain, Csehszlovák Köztársaság, Németország, Csehszlovákia, Budapesten, Felvidék, Kárpátalja
1938. október 3-4. A Központi Orosz Nemzeti Tanács a következő határozatot hozta: „Kárpátalja déli részén fekvő terület ... Bővebben Központi Orosz Nemzeti Tanács Kárpátalja, Magyarország, Poprad, Tisza
1938. október 6. Szlovákia autonómiát kapott, ettől kezdve az ország neve (kötőjeles): Cseh-Szlovákia (az ún. második ... Bővebben Szlovákia, Cseh-Szlovákia
1938. november 22. Prágában jóváhagyták a Podkarpatszka Rusz autonómiájáról szóló alkotmánytörvényt. (A törvénytárban k ... Bővebben Révai Julij Orosz Nemzeti Tanács, Munkácsi Gimnázium, Munkácsi Tanítóképző Prága, Podkarpatszka Rusz, Ruszinszkó, Verecke, Szolyva, Ungvár, Szerednye, Munkács, Nagyszőlős, Huszt
1939. március 23. Elkészült a Kárpátalja önkormányzatára vonatkozó 2. törvénytervezet. ~ Munkácsra érkezett Kozma Mikl ... Bővebben Kozma Miklós, Kontratovics Irenej MTI Kárpátalja, Munkács, Ruténföld, Verhovina
1939. március 25. Ungvárra érkezett Teleki Pál miniszterelnök Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Pataky Tibor m ... Bővebben Teleki Pál, Keresztes-Fischer Ferenc, Pataky Tibor, Incze Péter, Ferdinandy Mihály, Milotay István Szobránc, Munkács, Beregszász, Huszt, Ökörmező, Szolyva, Vereckei szoros
1939. április 5. Bölöny József jogász értekezett a kárpátaljai autonómiáról a Magyar Nemzetben. Bölöny József Kárpátalja
1939. április 18. Az ugocsai magyar Tiszamente községei (Aknaszlatina, Técső, Visk) azzal a kéréssel fordultak a minis ... Bővebben Tiszamente, Aknaszlatina, Técső, Visk
1939. április Megjelent Ungváron Egán Imre: Milyen legyen a ruszin autonómia?, Budapesten Morvay Zsigmond azonos c ... Bővebben Egán Imre, Morvay Zsigmond, Imrédy Béláné, Kállay Miklós, Szilasy Béla Öntözésügyi Hivatal, Magyar Kereskedelmi Bank Ungvár, Felvidék, Beregszász, Munkács, Kárpátalja, Huszt, Aknaszlatina, Nagyalföld, Budapest
1939. július 22. Ungváron Bródy András megalakította a Ruszin Országgyűlési Képviselők Klubját, amely memorandumban f ... Bővebben Bródy András, Deák Gyula Ruszin Országgyűlési Képviselők Klubja Ungvár, Szlovákia, Kárpátalja, Poprád
1940. február 28. Az autonómia ügyében Teleki Pál miniszterelnök magához hivatta Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz ... Bővebben Teleki Pál, Keresztes-Fischer Ferenc, Egyed István, Perényi Zsigmond, Ilniczky Sándor
1940. március 19. A Magyar Kisebbség összefoglaló cikket közölt a kárpátaljai autonómiára vonatkozó vitákról. Bővebben Kárpátalja
1940. április 13. Teleki Pál miniszterelnök hivatalában az autonómiáról tanácskoztak. Teleki Pál
1940. május 26. Ungvárra érkezett Teleki Pál miniszterelnök, hogy kárpátaljai gazdasági és politikai kérdésekről tár ... Bővebben Teleki Pál Ungvár, Kárpátalja
1940. június 7. A miniszterelnökség véleményezésre küldte szét az illetékeseknek a Kárpátalja autonómiájára vonatkoz ... Bővebben Kárpátalja, Talaborfalva