Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. az év folyamán Megalakult a Munkácsi Pedagógiai Kör. ~ Megalakult a Munkácsi Sportegyesület (MSE). ~ Jurij Peleh un ... Bővebben Jurij Peleh, Rácz Pál, Krúdy Gyula, Domokos László Munkácsi Pedagógiai Kör, Munkácsi Sportegyesület (MSE), Ungvári Iskola Segély Bizottság, Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Kárpátorosz Munkapárt, Munkácsi Magyar Középiskola, Munkácsi Ruszin Tannyelvű Reálgimnázium Munkács, Ungvár, Csehszlovákia, Ruszin-Krajna, Budapest
1920. december 3. Az e napon kelt 634. sz. kormányrendelet kimondta, hogy a kassai ítélőtáblánál külön kárpátaljai osz ... Bővebben Kassai Ítélőtábla Kárpátaljai Osztálya Kassa, Kárpátalja
1921. május 11. Ungvárra érkezett Hlinka Andrej nemzetgyűlési képviselő, a Szlovák Néppárt elnöke. Hlinka Andrej Szlovák Néppárt Ungvár
1921. október 9. Megalakult a kisgazdapárt helyi szervezete Salánkon (elnök: Bihary Lajos) és Verbőcön. Bihary Lajos Kisgazdapárt salánki helyi szervezete, Kisgazdapárt verbőci helyi szervezete Salánk, Verbőc
1922. április 22. A kormányzóság elrendelte „a Podkarpatszka Rusz területén lakó összes nép községi illetőségének és á ... Bővebben Sztripszky Endre, Bacsinszki Edmund Podkarpatszka Rusz, Ungvár
1923. március 22. Munkácson kongresszust tartottak az ellenzéki ruszin pártok (az Egyesült Ruszin Pártok Szövetsége, i ... Bővebben Gagatko, Mocskos, Kaminszki József, Beszkid, Szabó Eumén, Bacsinszki Edmund, V. Antalovszkij Egyesült Ruszin Pártok Szövetsége, Ruszin Földműves Szövetség, Kaminszki-párt, Autonóm Földműves Párt, Mocskos-párt, Orosz Dolgozók Pártja, Gagatko-párt, Ruszin Nemzeti Párt, Beszkid-párt, Ruszin Nemzetvédelmi Tanács, Duchnovics Irodalmi Társaság Munkács
1925. március 30. Ungváron Alekszandr Duchnovics íróra, a ruszin himnusz szerzőjére, a Szent Bazil Irodalmi Társaság a ... Bővebben Duchkovics Szent Bazil Irodalmi Társaság Ungvár
1936. szeptember 20. A latin és a görög szertartású hívek közös katolikus nagygyűlést tartottak Beregszászban a város új ... Bővebben Mécs László Beregszászi Római Katolikus Iskola Beregszász