Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. május 2. E naptól Hennoque francia tábornok hivatalosan a csehszlovák hadsereg által megszállt területek kato ... Bővebben Hennoque
1920. május 4. Belügyminiszteri rendelkezésre a gazdasági referátus helyébe a minisztériumnak közvetlenül alárendel ... Bővebben Brascsajko Julij ungvári hadirokkantak, özvegyek, árvák szövetsége (Remény) Ungvár
1920. július 27. Rendelet jelent meg Podkarpatszka Rusz közigazgatásának ideiglenes szabályozásáról (476. sz.). Bővebben Podkarpatszka Rusz
1920. október 15. Színi tanfolyam nyílt Ungváron Monori Miksa vezetésével. ~ Ungváron a katonaság kiürítette a magángi ... Bővebben Monori Miksa Ungvári Teleki utcai Fiúiskola, Ungvári Magángimnázium Ungvár
1920. október 21. Ehrenfeld Péter alkormányzó értekezletre hívta össze a római katolikus egyháztanácsot, a sajtó és a ... Bővebben Ehrenfeld Péter Ungvári Magyar Gimnázium Ungvár
1920. november 12. Ungváron a volt kir. kat. főgimnázium épületének aulájában vakolattal lefedték a tanintézet alapítás ... Bővebben Ungvári Kir. Kat. Főgimnázium Ungvár
1921. július 16. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Addig is míg Ruszinszkó autonómiája érvénybe nem lép, nagyon szük ... Bővebben Ruszinszkó
1922. augusztus 14. Rajecfürdőn ülésezett a Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Vezérlő Bizottsága ... Bővebben Petőfi Sándor, Korláth Endre Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Vezérlő Bizottsága Rajecfürdő
1930. augusztus 19. Hlinka Andrej szlovák néppárti vezető Ungváron Kurtyák Ivánnal tárgyalt az egységes autonomista blok ... Bővebben Hlinka Andrej, Kurtyák Iván Ungvár, Poprád
1932. január 22. Az ungvári rendőr-igazgatóság rendeletet adott ki, melyben „betiltja a lakosság mindennemű nyilvános ... Bővebben Ungvári rendőr-igazgatóság Ungvár
1932. február 10. A kommunista párt kárpátaljaszerte éhségtüntetéseket szervezett. Munkácson, Nagybereznán, Perecsenyb ... Bővebben kommunista párt Kárpátalja, Munkács, Nagyberezna, Perecseny, Ilosva,
1937. február 11-15. A. Sz. Puskin orosz költő halálának centenáriumán emlékhetet tartottak Munkácson. Ungváron elhatároz ... Bővebben A. Sz. Puskin Munkács, Ungvár
1938. január 25. A város képviselőtestülete méltatta Ungvár rendezett tanácsú várossá nyilvánításának centenáriumát. Bővebben Ungvár