Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. november 5. Az Ungvári Nemzeti Tanácson belül megalakult a végrehajtó hatalmat gyakorló népkormány és a nemzetőr ... Bővebben Ungvári Nemzeti Tanács népkormánya, Ungvári Nemzeti Tanács nemzetőrsége Ungvár, Ung vármegye
1918. november 11. Németország a campagne-i erdőben aláírta a kapitulációt, ezzel véget ért az első világháború. Bővebben Németország, Campagne-i erdő
1918. november 16. Budapesten az országházban a Nemzeti Tanács bejelentette a Magyar Köztársaság megalakulását. - 1919. ... Bővebben Nemzeti Tanács Budapest, Magyar Köztársaság
1918. december 18. Máramarosszigeten tanácskoztak a máramarosi települések képviselői. Máramarossziget, Máramaros
1919. március 5. Az ungvári katolikus főgimnáziumot átvette a csehszlovák katonai hatóság. - 1920. február 15. Bővebben Ungvári Katolikus Főgimnázium Ungvár, Csehsylovákia
1919. április Királyhű csoport összeesküvésére került sor Beregszászban, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön. ~ A c ... Bővebben Munkácsi Tanítóképző Beregszász, Munkács, Huszt, Nagyszőlős
1919. szeptember 11. A munkácsi gimnáziumban megszűnt a magyar nyelvű tanítás. Munkácsi Gimnázium Munkács
1919. november 5. Az e napon kelt 607. sz. kormányrendelet 3. cikkelye kimondta: „Művészileg és tartalmilag értéktelen ... Bővebben Csehszlovákia
1919. november 10. Csehszlovákia ratifikálta a saint-germaini szerződést. ~ Kinevezték Podkarpatszka Rusz Autonóm Direk ... Bővebben Zhatkovych Gregory, Brascsajko Julij, Volosin Avgusztin, Hadzega Julij, Toronszkij Omeljan Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma Csehszlovákia, Saint-Germain, Podkarpatszka Rusz, Ungvári járás, Perecsenyi járás, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Munkácsi járás, Dolhai járás, Szolyvai járás, Oroszvégi járás, Alsóvereckei járás, Volóci járás, Máramarosi zsupa, Rahói járás, Nagybocskói járás, Técsői járás, Taracközi járás
1919. az év folyamán Megalakult a Munkácsi Pedagógiai Kör. ~ Megalakult a Munkácsi Sportegyesület (MSE). ~ Jurij Peleh un ... Bővebben Jurij Peleh, Rácz Pál, Krúdy Gyula, Domokos László Munkácsi Pedagógiai Kör, Munkácsi Sportegyesület (MSE), Ungvári Iskola Segély Bizottság, Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Kárpátorosz Munkapárt, Munkácsi Magyar Középiskola, Munkácsi Ruszin Tannyelvű Reálgimnázium Munkács, Ungvár, Csehszlovákia, Ruszin-Krajna, Budapest
1920. február 15. A magyar lakosság memorandumban fordult T. G. Masaryk köztársasági elnökhöz és G. Zhatkovych direktó ... Bővebben T. G. Masaryk, G. Zhatkovych Ungvári Főgimnázium Ungvár
1920. február 29-én az 1918 novembere óta érvényben levő ideiglenes alkotmány helyett – elfogadták a csehszlovák alkotmá ... Bővebben Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász
1920. augusztus 11. A katolikus egyháztanács tagjai Lőrinczy Jenő elnök vezetésével G. Zhatkovych kormányzóhoz fordultak ... Bővebben Lőriczy Jenő, G. Zhatkovych Ungvári Gimnázium, Ungvári Katolikus Egyháztanács Ungvár
1920. augusztus 17. Korláth Endre, a Ruszinszkói Magyar Jogpárt elnöke vezetésével „az ungvári és szerednyei járás, tová ... Bővebben Korláth Endre, G. Zhatkovych Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvári járás, Szerednyei járás, Bereg megye, Zápszony, Beregszász
1920. augusztus 24. Zhatkovych kormányzó és Ehrenfeld alkormányzó a következő nyilatkozatot adta ki: „Podkarpatszka Rusz ... Bővebben Zhatkovych, Ehrenfeld Ungvári Gimnázium, Munkácsi Gimnázium, Ungvári Polgári Iskola, Munkácsi Polgári Iskola, Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Ungvár, Munkács, Beregszász
1920. augusztus 25. Ungváron a Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület választmányi ülésén megállapítást nyert, hogy a taní ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Ungvár, Podkarpatszka Rusz, Galícia
1920. augusztus vége A kormányzóság tudomásul vette az ungvári római katolikus hitközség magángimnázium felállítására von ... Bővebben Ungvári Római Katolikus Hitközség, Ungvári Magángimnázium Ungvár
1920. augusztus Elbocsátották a beregszászi járásbíróság alkalmazottait, mert nem tettek hűségfogadalmat. A megürese ... Bővebben Ehrenfeld Péter, Zhatkovych Gregory, Kossey János, Volosin Avgusztin, Puza Jevhen, Beszkid Anton, Gagatko Andrij, Mondok Iván, Kaminszki József, Magyar Bálint, Korláth Endre, Egry Ferenc, Terebesi László Beregszászi Járásbíróság, Ungvári Járásbíróság, Munkácsi Járásbíróság, Földműves Párt, Orosz Szociáldemokrata Párt, Munkapárt, Parasztpárt, Kommunista Párt, Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség, Keresztényszocialista Párt, Magyar Jogpárt, Magyar Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt, Cionista Párt, Köztársasági Földműves (Agrár) Párt Ungvár, Beregszász, Munkács, Budapest, Kárpátalja
1920. szeptember 17. A Munkácsi járásban Spenik László igazgató-tanítót választották tanfelügyelővé. „Ma történt meg elős ... Bővebben Spenik László, Czimbalinesz Miklós, Mihalkó János, J. Pesek Munkácsi járás, Beregkövesd, Nagyszőlősi járás
1920. szeptember 28. A Ruszinszkói Magyar Hírlap adakozásra szólította fel olvasóit a magyar katolikus magángimnázium cél ... Bővebben Magyar Katolikus Magángimnázium
1920. szeptember A kormányzóság engedélyezte a római katolikus egyháznak, hogy önállóan döntsön az Ungváron felállíta ... Bővebben Zhatkovych Ungvári Felekezeti Magángimnázium Ungvár, Munkács, Beregszász, Tisza
1920. október 12. Munkácson értekezletre jöttek össze azok a magyar szülők, akik gyermekeiket magyar gimnáziumba szere ... Bővebben Munkács, Kárpátalja, Szlovenszkó
1920. október 15. Színi tanfolyam nyílt Ungváron Monori Miksa vezetésével. ~ Ungváron a katonaság kiürítette a magángi ... Bővebben Monori Miksa Ungvári Teleki utcai Fiúiskola, Ungvári Magángimnázium Ungvár
1920. október 16-i ülésén az ungvári római katolikus egyháztanács hetes bizottsága elutasította J. Pesek tanügyi refere ... Bővebben J. Pesek Ungvári Római Katolikus Egyháztanács, Ungvári Ruszin Gimnázium Ungvár
1920. október 19. J. Pesek tanügyi referens értekezletet tartott, melyen kijelentette: nem lesz állami magyar tannyelv ... Bővebben J. Pesek Ungvári Ruszin Gimnázium Ungvár
1920. október 21. Ehrenfeld Péter alkormányzó értekezletre hívta össze a római katolikus egyháztanácsot, a sajtó és a ... Bővebben Ehrenfeld Péter Ungvári Magyar Gimnázium Ungvár
1920. október 24-i ülésén az ungvári római katolikus egyháztanács elhatározta: mivel erre a tanévre már elveszett a mag ... Bővebben Ungvári Római Katolikus Egyháztanács, Ungvári Magángimnázium, Ungvári Ruszin Reálgimnázium Ungvár
1921. január Husák nemzetvédelmi miniszter lapnyilatkozata: „Szlovenszkóban és Ruszinszkóban levő katonaságra, am ... Bővebben Morvay Zoltán, Ács Lajos Sámuel, Ágoston József, Peleskey Sándor, Deutsch Jenő, Koller Béla Ungvári Igazságügyi Referátus, Kassai Ítélőtábla, Kárpátia Földműves Biztosító Szövetkezet Ruszinszkó, Csehország, Morvaország, Szlovenszkó, Ungvár, Kassa, Kárpátalja, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt, Rahó, Técső, Visk
1921. február 3. Kormányrendelet jelent meg 49. számmal a háború miatt károkat szenvedett kárpátaljai iparosoknak nyú ... Bővebben Kárpátalja
1921. március 8. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Padlásra, pincébe, kamrákba kerültek az iskolák magyar ifjúsági, ... Bővebben
1921. március 31. A Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület ungvári ülésén elhatározták, hogy független tanügyi lapot ind ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Ungvár
1921. július 21. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Az Ung megyei kérdés állandóan foglalkoztatja a közvéleményt, jól ... Bővebben Ungvári Magyar Főgimnázium Ung megye, Ruszinszkó, Szlovenszkó, Kárpátalja
1921. július 28. Az ungvári magyar gimnázium szervezésére alakult bizottság jóváhagyta az új magyar gimnázium szervez ... Bővebben Árky Ákos, Drugeth-család Ungvári Magyar Gimnázium, Podkarpatszka Ruszi Őslakosok Autonóm Pártja Ungvár, Podkarpatszka Rusz
1921. július az iskolaügyi referátus elrendelte, hogy az 1921/22. tanévtől az ungvári reálgimnázium I. osztályába ... Bővebben Doszifej szerb püspök Podkarpatszka Rusz, Kárpátalja, Prága
1921. augusztus 2. Árky Ákos, az ungvári magyar gimnázium felügyelő bizottságának elnöke az alábbi felhívást tette közz ... Bővebben Árky Ákos, Sütő Áron Ungvári Magyar Gimnázium, Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye, Beregi Református Egyházmegye, Ungi Református Egyházmegye Beregszász, Máramaros, Ugocsa
1921. szeptember 9. Nagyszőlős küldöttsége kereste fel Ungváron az iskolaügyi referátust, hogy tiltakozzon amiatt, hogy ... Bővebben Nagyszőlős, Ungvár
1921. szeptember 26. Megalakult E. Beneš politikusokból és hivatalnokokból álló vegyes kormánya (az 5. kabinet). ® 1922. ... Bővebben E. Beneš, J. Pesek Munkácsi Állami Elemi és Polgári Iskola Munkács
1921. október 17. Megnyílt a ruszin tannyelvű huszti állami reálgimnázium (1928-tól cseh, 1939 márciusától helyette ma ... Bővebben Huszti Állami Reálgimnázium Huszt
1921. november A beregszászi izraelita hitközség engedélyt kapott, hogy a következő tanévtől a városban magyar tann ... Bővebben Ungvári Kereskedelmi és Iparkamara Beregszász, Magyarország, Csehszlovákia, Ungvár, Iza
1921. december 17. A Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége nevében Korláth Endre ügyvezető és Paulik János titkár közben ... Bővebben Korláth Endre, Paulik János Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége, Ungvári Magyar Gimnázium Ungvár, Ruszinszkó
1921. december 31. Ungvárra érkezett E. Beneš miniszterelnök. A magyar pártok képviselői memorandumot nyújtottak át a m ... Bővebben E. Beneš Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvár, Kárpátalja, Magyarország, Románia, Duna, Munkács, Beregszász
1922. március 21. A kormányzóság iskolaügyi referátusa a zsidó hitközségek képviselőivel központi iroda felállításáról ... Bővebben
1922. április 19. Papp Antal, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke titkára, Sztojka Sándor kíséretében Garam ... Bővebben Papp Antal, Árky Ákos, Sztojka Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Garamszentkereszt, Munkács
1922. június 19. Ez volt az ungvári felső kereskedelmi iskola utolsó magyar csoportjának utolsó vizsganapja. Ungvári Felső Kereskedelmi Iskola Ungvár
1922. június Az iskolaügyi referátus kezdeményezésére megalakult az Ugocsai Központi Népművelődési Egyesület. ~ A ... Bővebben Ugocsai Központi Népművelődési Egyesület Ugocsa
1922. július 26. Korláth Endre, a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének ügyvezetője az alábbi „szózatot” intézte „a ... Bővebben Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége Ruszinszkó, Podkarpatszka Rusz
1922. július 30. Ungváron, Munkácson és Nagyszőlősön a magyar szülők iskolanapot tartottak a magyar nyelvű oktatásért ... Bővebben Ungvár, Munkács, Nagyszőlős
1922. augusztus 7. Árky Ákos, az Őslakosok Autonóm Pártjának elnöke Vavro Šrobár iskolaügyi miniszternél járt, hogy től ... Bővebben Árky Ákos, Vavro Srobár Őslakosok Autonóm Pártja, Ungvári Ruszin Reálgimnázium Ungvár
1922. augusztus 29. Vavro Šrobár iskolaügyi miniszter a kormányzóság negatív véleményezése alapján elutasította az ungvá ... Bővebben Vavro Srobar
1922. szeptember 8. Ungváron ülésezett a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének vezetősége. Jelen volt Sziklay Ferenc k ... Bővebben Sziklay Ferenc Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége Ungvár, Kassa
1922. szeptember 11. Ungváron meghalt Blanár Ödön ny. gimnáziumi tanár. Blanár Ödön Ungvár
1922. szeptember Ungvárt elhagyták a bazilita apácák. Új helyük: Eperjes. ~ Jankovics József Mihály lett a Lehoczky T ... Bővebben Lehoczky Tivadar, József Mihály Lehoczky Tivadar Múzeumegyesület Ungvár, Eperjes
1922. november 4. Az ungvári rendőrség betiltotta a Ruszinszkói Magyar Jogpárt működését és hivatalos lapját, az Ungvá ... Bővebben Ruszinszkói Magyar Jogpárt, Ungvári Polgári Iskola Ungvár
1922. december 31. Az ungvári rendőrség nem engedélyezte a Kossuth téri állami elemi iskola falán levő Petőfi-emléktábl ... Bővebben Petőfi Sándor, Mécs László, Rácz Pál, Tvaroska Mihály, Hokky Károly, Bartók Béla, Sziklay Ferenc, Kossuth Mozaik Kultúregyesület, Kossuthy téri állami elemi iskola Ungvár, Beregszász, Visk, Nagyszőlős, Tiszaújlak, Munkács
1923. március 25. A keresztényszocialista párt ungvári női szervezete és a Katolikus Legényegylet tagjai Horny Oszkár ... Bővebben Horny Oszkár, Fülöp Árpád Keresztényszocialista Párt, Katolikus Legényegylet Ruszinszkó
1923. június 8. A nemzetgyűlés elfogadta a 137/923. sz. törvényt, amely a köztársaság minden nem cseh/szlovák tannye ... Bővebben
1923. június 21-i számában közölte a Ruszinszkói Magyar Hírlap: az ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző ... Bővebben ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző Ungvár, Beregszász, Munkács, Szerednye
1923. június A szatmári püspök Fibiger Sándor gimnáziumi hittantanárt címzetes kanonokká nevezte ki. ~ Kutyakiáll ... Bővebben Fibiger Sándor Ruszinszkói Kutyatenyésztők Egyesülete Szatmár, Ungvár, Máramaros, Ugaocsa
1923. augusztus eleje J. Pesek tanügyi referens visszavonta az ungvári görög katolikus leányiskola és tanítónőképző reform ... Bővebben J. Pesek ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző Ungvár
1923. szeptember Az ungvári állami reálgimnáziumban cseh/szlovák párhuzamos osztályokat nyitottak. Ungvári Állami Reálgimnázium Ungvár
1923. az év folyamán Haba Ferenc Kárpátalján elindította a magyar cserkészmozgalmat. A szokásos évi táborozás színhelye R ... Bővebben Haba Ferenc, Kreisler Géza, Orosz Lajos, Boksay József, Ijjász Gyula, Kutlán István, Spaláné Benes Miláda, Somlay Artúr, Beregi Oszkár, Basilides Mária, Jaross Gyula, Bakó Gábor, Damelik János, Sziklay Ferenc, Hodinka Antal, Földessy Sándor, Nagy Jenő, Mécs László, Rácz Pál, Fodor Béla, Tamás Mihály, Péter Mihály, Szerényi Ferdinánd, Vaczócsik Gyula Budapesti Operaház, Cserkészkerületek, Csehszlovák Nemzeti Tanács Rahó, Szlovenszkó, Rozsnyó, Kárpátalja, Ungvár, Beregszász, Munkács, Nagyszőlős, Huszt, Ungvár, Csehszlovákia, Budapest, Kassa
1924. január 26. A cseh agrárpártba átment Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt 1924. január 3-án kivált ellenzéke ... Bővebben Kaminszki, Mocskos Iván, Kurtyák Iván, Bródy András, Demkó Mihály Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt, Ruszinszkói Földműves Szövetség, Autonóm Ruszin Földműves Párt, Autonóm Földműves Szövetség Podkarpatszka Rusz
1924. május 11-ére szólt az alábbi meghívó: „Mi: Beregszász és vidéke Magyar Ifjúsága a Beregszászban felállítandó Refo ... Bővebben Kárpátaljai Református Egyházkerület, Bereg megyei Kaszinó Beregszász, Bereg megye
1924. augusztus Megalakult az ungvári egyetemi és főiskolai hallgatók köre. Az elsődleges cél: a szegény sorsú hallg ... Bővebben Ungvári Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Köre Ungvár, Kárpátalja
1924. szeptember 9. A (szlovenszkói) Ungi Református Egyházmegye tartott közgyűlést Nagykaposon. Határozatban mondták ki ... Bővebben Horváth Mária Ungi Református Egyházmegye Nagykapos, Ung
1924. október Ungváron ukrán irányzatú Pedagógiai Társaság alakult. Célja: „a nyelvi kérdéssel való tudományos fog ... Bővebben Volosin Avgusztin, Révai Julij Pedagógiai Társaság Ungvár
1925. január 5. Tanítói kongresszus volt Munkácson, melyen követelték a nyelvkérdés megoldását, a tanítók és tanárok ... Bővebben Munkács
1925. január 31. Beregszászban ülést tartott a kárpátaljai magyar pártok Vezérlő Bizottsága. A bizottság kimondta az ... Bővebben Vezérlő Bizottság, Érsekújvári Egyházmegye Beregszász, Érsekújvár
1925. január Munkácson járt Markovic Iván közoktatásügyi miniszter. Az elbocsátott tanerők Bíró István vezette kü ... Bővebben Bíró István Munkács, Huszt, Ungvár
1925. február 7. Elbúcsúzott Nagyszőlőstől Kornitzer József rabbi, akit a krakkói hitfelekezet főrabbivá választott. Bővebben Kornitzer József Nagyszőlős
1925. február 10. Pöstyénben üléseztek a szlovenszkói és kárpátaljai szövetkezett ellenzéki pártok. Megalakult az ún. ... Bővebben Petrogalli Oszkár, Flachbarth Ernő, Korláth Endre, Egry Ferenc, Nitzsch Andor Vezérlő Bizottság, Központi Iroda Pöstyén, Szlovenszkó, Kárpátalja
1925. február 15. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Hat esztendőnek kellett elmúlnia, hogy a tanári pályán működő erő ... Bővebben Papp Ferenc
1925. február 22. Mizrachista kongresszus volt Beregszászban, melyen a kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a munká ... Bővebben Beregszász
1925. április 8. A beregszászi kisgazdapárti vezetők írásban is bejelentették csatlakozásukat Szentiványi mozgalmához ... Bővebben Szentiványi Kisgazdapárt Beregszász
1925. április 15. Életbe lépett az ún. kisiskola-törvény, amely kimondta: „A vallástanulás alól a felekezet nélküli va ... Bővebben
1925. május 15. Az iskolaügyi minisztérium rendeletben szabályozta az államnyelv oktatását a köztársaság nem cseh/sz ... Bővebben iskolaügyi minisztérium
1925. augusztus 16. A kisgazdapárt técsői alapszervezetének ülésén határozatban mondták ki: „A técsői kisgazdapárt válas ... Bővebben Korláth Endre, Egry Ferenc Kisgazdapárt Técső
1925. szeptember 7. Losoncon megalakult a Református Irodalmi Társaság. Elnök: Kersék János. Az egyik alelnök Peleskey S ... Bővebben Kersék János, Peleskey Sándor, Bertók Béla, Polchy István, R. Vozáry Aladár Református Irodalmi Társaság, Beregszászi Kereskedelmi Egyesület Losonc, Kárpátalja, Beregszász
1925. szeptember Munkácson magyar és ruszin tannyelvű állami kereskedelmi akadémia nyílt. munkácsi magyar és ruszin tannyelvű állami kereskedelmi akadémia Munkács
1925. október 2. Korláth Endre kárpátaljai magyar képviselő a prágai parlamentben a költségvetési vita során Podkarpa ... Bővebben Korláth Endre Kárpátalja, Podkarpatszka Rusz
1925. október 21-re a kárpátaljai kisgazdapárt Beregszászba tanácskozásra hívta egybe a magyar pártok vezetőit. Korláth ... Bővebben Korláth Endre Kárpátaljai Kisgazdapárt, Ruszinszkói Magyar Nemzeti Párt, Szlovenszkói Országos Magyar Nemzeti Párt Beregszász, Ruszinszkó, Szlovenszkó
1926. február 7. Magyar Nemzeti Bál volt Beregszászban a kárpátaljai Magyar Nemzeti Párt szervezésében. - 1927. febru ... Bővebben Magyar Nemzeti Párt Kárpátalja, Beregszász
1926. február A szatmári római katolikus püspök Fibiger Sándor ny. gimnáziumi tanár címzetes kanonokot szubvikáriu ... Bővebben Fibiger Sándor, Pásztor József, Petrigalla Péter, Avgusztin Volosin, Hrabár Konstantin Podkarpatszkij Bank, Ruszkij Narodnij Bank, Szatmár, Prága, Tiba
1926. május 2. A kárpátaljai cseh és szlovák tanerők kiváltak a Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesületből és önálló s ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Podkaratszka Rusz
1926. július 2. Munkácson tartották a Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület kongresszusát. Követelések: az elemi isko ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Munkács, Szlovenszkó
1926. szeptember 3. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „A magyar kultúra lassú haldoklását jelenti, hogy évről-évre keves ... Bővebben Ungvár
1926. szeptember 26. A Magyar Nemzeti Párt és az Országos Keresztényszocialista Párt elnöksége megállapodott abban, hogy ... Bővebben Korláth Endre Magyar Nmezeti Párt, Országos Keresztényszocialista Párt Kárpátalja
1926. október 13. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Az autóbuszláz egész Ruszinszkóra szétterjedt. Nincs Ruszinszkóba ... Bővebben Ruszinszkó
1926. október A Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa Prágában rendkívüli közgyűlésen „visszaállította a ru ... Bővebben Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa Prága, Ungvár
1926. november 26. Árky Ákos vezércikkéből (Ruszinszkói Magyar Hírlap): „nekünk magyaroknak elsősorban az eddigi iskola ... Bővebben Árky Ákos Ruszinszkó
1926. december 1. Ungváron ünnepélyesen megnyitották a cigányiskolát. Ungvár
1927. január 24. A Kárpátaljai Magyar Színtársulat Ungváron bemutatta Fülöp Árpád ungvári gimnáziumi tanár – Köszörű ... Bővebben Fülöp Árpád, Köszörű Károly Kárpátaljai Magyar Színtársulat Ungvár
1927. augusztus 14. A Magyar Nemzeti Párt kárpátaljai kerülete aratóünnepséget rendezett Beregszászban. Magyar Nemzeti Párt Beregszász
1927. október 14. Budapesten tartotta alakuló ülését a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete. Elnök: Ko ... Bővebben Komlóssy István Felvidéki Egyetemi és Főiskoalia Hallgatók Egyesülete Budapest
1928. február 26. Az Őslakó írta: „A ruszinszkói közigazgatás egy rendelkezést kapott, mely szerint a keresztnevek min ... Bővebben Ruszinszkó
1928. április 22. A Munkácsi Kereskedelmi Akadémia magyar tagozatának hallgatói együtt méltatták Lev Tolsztoj, Franz S ... Bővebben Lev Tolsztoj, Franz Scubert, Ady Endre Munkácsi Kereskedelmi Akadémia Munkács
1928. május 6. Munkácson Társadalmi Klub néven politikai, felekezeti, társadalmi megkülönböztetéstől mentes egyesül ... Bővebben Társadalmi Klub Munkács
1928. november 10. Ungváron megalakult a Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület. Elnök: Szerényi Ferdinánd. Alel ... Bővebben Szerényi Ferdinánd, Mónus Gyula, Balogh Sándor, Bán János, Nagy Gáspár, Kormos Gerő Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület Ungvár
1929. október 21. Az MTI idézte Milan Hodža nyilatkozatát, miszerint „a csehszlovákiai magyar kisebbségnek mindenekelő ... Bővebben Milan Hodza MTI Csehszlovákia
1930. szeptember 14. Fennállásának félszázados jubileumát méltatta a Munkácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. ~ Munkácson sző ... Bővebben Munkácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Munkács, Kárpátalja
1930. szeptember 28. Az Őslakó e napi számát amiatt kobozták el, „mert a nevezett újságban 13 helyen használtatott a „„Ru ... Bővebben Podkarpatszka Rusz, Ruszinszkó, Kárpátalja
1931. február eleje Csapon az elemi és polgári iskolai zsidó hitoktatók érdekvédelmi szervezetet alakítottak Horovitz M ... Bővebben Horovitz Mór Csap
1931. március 1. Az Őslakó írta: „A hivatalos közegek […] vizsgálatot és kutatást tartottak a kárpátaljai orosz tanny ... Bővebben T. G. Masaryk, Orbán Gábor, Szerényi Nándor Kárpátalja, Berlin, Galícia, Charkov, Pozsony, Ungvár
1931. április 21. MTI-közlemény: a kárpátaljai lakosság szomorú ínséghelyzete főleg annak a következménye, hogy a cseh ... Bővebben Kárpátalja
1931. szeptember 14. Siménfalvy Árpád kárpátaljai magyar tartománygyűlési képviselő a tartományi Országos Hivatalhoz ford ... Bővebben Siménfalvy Árpád Országos Hivatal Kárpátalja, Ungvár, Nagyszőlős
1931. október Kárpátalján még mindig folyik a tavaly decemberi népszámlálás adatainak ellenőrzése. Munkácson többe ... Bővebben Iskolaügyi Minisztérium, Kárpátalja, Munkács
1932. március 15. Az iskolaügyi minisztérium elutasította a munkácsi magyar szülők azon kérelmét, hogy a város reálgim ... Bővebben Iskolaügyi Minisztérium, Munkács
1932. május 19. Az iskolaügyi minisztérium a következő tartalmú rendeletet adta ki: „A munkácsi cseh kisebbségi elem ... Bővebben Iskolaügyi Minisztérium, Munkács
1932. július A munkácsi héber gimnázium diákjai Palesztinában jártak maturai kiránduláson. ~ Kárpátaljára látogat ... Bővebben Avigdor Hammeiri Munkács, Palesztina, Kárpátalja, Kelet-Magyarország
1932. augusztus 17-i keltezéssel „a munkácsi gimnázium magyar osztályait kérő szülők képviselete” nyílt levelet intézett ... Bővebben Csehszlovák Szociáldemokrata Párt Munkács
1932. október 8. Munkácsra kongresszust hívott össze a Duchnovics Társaság, a Kárpátorosz Tanító Egyesület és a kárpá ... Bővebben Duchnovics Társaság, Kárpátorosz Tanító Egyesület, Nemzetvédelmi Bizottság, Duchnovics Olvasó Kör Munkács, Kárpátalja
1932. december 5. Somogyi Károly vezetésével színiiskola nyílt Beregszászban. Somogyi Károly Beregszász
1932. december 6. A munkácsi városi tanács határozatban mondta ki, hogy „a város szükségesnek találja a magyar tannyel ... Bővebben Rozsypal Antonín, Ivan Dérer, Péter Zoltán, Petrigalla Péter Munkácsi Városi Tanács, Kárpátaljai Országos Hivatal Munkács, Kárpátalja
1932. december 19. Ivan Dérer iskolaügyi miniszter fogadta Péter Zoltán orvost és Petrigalla Péter polgármestert a munk ... Bővebben Ivan Dérer, Péter Zoltán, Petrigalla Péter Munkács
1933. január 28. Küldöttség járt Sztojka Sándor görög katolikus püspöknél, hogy a Dérer-féle iskolareform tervezete e ... Bővebben Sztojka Sándor
1933. január Hokky Károly a parlament költségvetési bizottságának ülésén a magyar iskolaügyről számolt be. Többek ... Bővebben Hokky Károly, Ivan Dérer Szlovenszkó, Kárpátalja, Ungvár, Beregszász
1933. március eleje Az Ungvári Katolikus Legényegylet irodalmi szakosztályt és önképzőkört alakított. Elnök: Fülöp Árpád ... Bővebben Fülöp Árpád, Sztojka Sándor Ungvári Katolikus Legényegylet Ungvár, Kárpátalja
1933. április 9. A keresztényszocialista párt sajtóközleményben szólította fel a lakosságot Kárpátalján: követeljen m ... Bővebben Keresztényszocialista Párt Kárpátalja
1933. május vége Nagyszőlősön elhunyt Spolarich János, a keresztényszocialista párt nagyszőlősi elnöke, az Ugocsa c. ... Bővebben Spolarich János, Dérer Keresztényszocialista Párt, Beregi Református Egyházmegye, Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye Nagyszőlős, Beregszász, Máramaros, Ugocsa, Komárom
1933. június 2. A Kárpáti Magyar Hírlap a budapesti parlamentben elhangzott felszólalásokból idézett: a [magyarorsz ... Bővebben Farkas Tibor, Eckhardt Tibor, Milotay István Budapesti Parlament Budapest, Magyarország, Duna-völgy
1933. június 10. Korláth Endre kárpátaljai szenátor interpellációt nyújtott be az iskolaügyi miniszterhez, melyben ti ... Bővebben Korláth Endre, Juhász Árpád, Nádas József Kárpátaljai Magyar Színtársulat Kárpátalja
1933. július 2. A Magyar Nemzeti Párt ungi körzetének választmányi ülésén Korláth Endre szenátor elmondta: Kárpátal ... Bővebben Korláth Endre Magyar Nemzeti Párt Ungvár, Kárpátalja
1933. július 3. Beregszászban tartott közgyűlést a Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület. A határozatból: az ... Bővebben Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Szlovenszkói Általános Magyar Tanító Egyesülettel Beregszász, Kárpátalja, Szlovenszkó
1933. július 26. A Kárpáti Magyar Hírlap írta: az idei középiskolai beiratkozások tanúsága szerint „a magyarság vágja ... Bővebben
1933. november 18. A parlament költségvetési bizottságának ülésén Hokky Károly kárpátaljai képviselő szóvá tette, hogy ... Bővebben Hokky Károly Kárpátalja, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász
1933. december Az iskolaügyi minisztérium rendelkezésére a népiskolákban tankönyv- és tanszerrevíziót tartottak. „ ... Bővebben Schuszky József, Bródy András Iskolaügyi Minisztérium, Ungvári Katolikus Kultúrház, Magyar Kultúregyesület, Kárpátaljai Országos Hivatal, Prágai Parlament, Kurtyák-párt Ungvár, Tarnóc, Munkács, Prága, Kárpátalján
1933. az év folyamán Királyházán polgári iskola nyílt. ~ Kárpátalján 3149 magyar gyermeket anyakönyveztek (26,41%). ~ Kár ... Bővebben Pelle István, Rottmann Mozart, Apáthy-Abkarovics Béla, Boreczky Béla, Koczka András, Haba Ferenc, Ivan Olbracht, Demjén Ferenc, Kiss László, Móra Ferenc, Erdélyi Béla, Stepan Vaskó, Vaskó István, Mondy Miklós, Sztojka Sándor, Kutlán István, Faragó Ödön, Balogh-Beéry László, Bereghy Albert Huszti Sportegyesület, Tipográfia Könyvnyomda, Európa Könyvtár, Lám Elemér Rt., Kő és Könyvnyomdai Műintézete Királyháza, Kárpátalja, Huszt, Munkács, Budapest, Ungvár, Kassa, Csehszlovák állam, Pozsony, Berehovo, Bécs, Uzshorod, Rozsnyó
1934. május 4. Eduard Beneš Munkácsot kereste fel, ahol a magyar szülők küldöttsége memorandumot nyújtott át, melyb ... Bővebben Eduard Beneš, Korláth Endre Munkács, Kárpátalja
1934. június 11-i keltezéssel a munkácsi magyar szülők levelet intéztek Eduard Benešhez a gimnáziumi magyar párhuzamos ... Bővebben Eduard Beneš Munkács, Kárpátalja
1934. június A Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület beregszászi közgyűlésén Kerényi Sándor egyesületi fő ... Bővebben Kerényi Sándor, Takács Gyula, Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Kárpátaljai Országos Magyar Tanítói Énekkar, Kárpátaljai Magyar Dalos Szövetség, Kárpátorosz Feketeingesek Szervezete, Kárpátaljai Magyar Színházi Szövetkezet Kárpátalja, Beregszász, Nagyszőlős, Magyarország, Munkács, Huszt
1934. szeptember 5. A Kárpáti Magyar Hírlap írta: „Az iskolai év kezdetével ismét aktuálissá váltak a magyarság iskolázt ... Bővebben Prohászka Ottokár, Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Gulácsy Irén, Herczeg Ferenc, Kiss József, Kodolányi János, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Sziklay Ferenc, R. Vozáry Aladár Pozsonyi Iskolaügyi Referátus Kárpátalja, Ungvár, Pozsony
1934. szeptember 15-16. A szlovenszkói és kárpátaljai egyetemi és főiskolai hallgatók találkozójára került sor Beregszászban ... Bővebben Rácz Pál, Szombathy Viktor SzMKE Szlovenszkó, Kárpátalja, Beregszász
1934. szeptember Lemondott Fenczik István, a Ruszinszkói Közművelődési Egyesület elnöke. Az ok: a kárpátaljai országo ... Bővebben Fenczik István, Viktor Klima, Slavik, Gulácsy Irén, Nyírő József, Tamási Áron, Szántó György, Makkai Sándor, Ligeti Ernő, Koós Károly, Herczeg Ferenc, Móra Ferenc, Komáromi János, Babay József, Csathó Kálmán, Török Sándor Ruszinszkói Közművelődési Egyesület, Kárpátaljai Iskolaügyi Referátus Ruszinszkó, Kárpátalja, Erdély, Magyarország
1934. október 13-i kelettel a magyar miniszterelnökség illetékese a következő véleményt adta ki az előző évben Pozsonyb ... Bővebben Magyar Miniszterelnökség, Csehszlovákiai Magyar Tanítók Almanachja Pozsony, Csehszlovákia, Szlovenszkó, Kárpátalja, Ruszinszkó, Magyarország
1934. november 17. Átadták a huszti reálgimnázium új épületét. Huszti Reálgimnázium Huszt
1934. november 26. A kőrösmezői magyar katolikus iskola 170 éves múltra tekint vissza. Az államfordulat után ruszin ele ... Bővebben Kőrösmezői Magyar Katolikus Iskola, Kárpátaljai Országos Hivatal Kőrösmező, Kárpátalja
1934. december Hokky Károly képviselő a parlament költségvetési vitájában szóvá tette, hogy Kárpátalján 17400 magya ... Bővebben Hokky Károly, Viktor Klima Kárpátalja, Beregszász, Nagyszőlős, Podkarpatszka Rusz, Munkács
1935. április eleje Az iskolaügyi minisztérium jóváhagyta az önálló kárpátaljai ortodox zsidó központi iroda alapszabály ... Bővebben Iskolaügyi Minisztérium, Önálló Kárpátaljai Ortodox Zsidó Központi Iroda Kárpátalja
1935. május 23. Kassán az Egyetemes Konvent elhatározta, hogy szeptemberben Komáromban megnyitják a Szlovenszkói és ... Bővebben Egyetemes Konvent, Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház Koedukált Tanítóképző Intézete Kassa, Komárom, Szlovenszkó, Ruszinszkó
1935. május 27. Pozsonyban tanuló magyar egyetemisták és főiskolások elindították a Széchenyi Mozgalmat. A cél: „A ... Bővebben Széchenyi Mozgalom Pozsony
1935. június 23. A Kárpáti Magyar Hírlap információja szerint Kárpátalján az összes magyar polgári iskolások 63 száza ... Bővebben Szüllő Géza Országos Keresztényszocialista Párt, Magyar Nemzeti Párt, Szepesi Német Párt Kárpátalja, Tiszaújlak
1935. augusztus 9. A Kárpáti Magyar Hírlap híre: Hokky Károly szenátor 7 ezer szülő aláírásával ellátott beadványt jutt ... Bővebben Hokky Károly Iskolaügyi Minisztérium Szlovenszkó, Kárpátalja
1935. szeptember 15. A Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Egyesülete a Széchenyi Mozgalom jegyében ifjúsági nagygyűlést tart ... Bővebben Sziklay Ferenc, Wellmann Mihály Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Egyesülete, Széchenyi Mozgalom, Vöröskereszt, Ungvár, Kassa, Munkács, Pozsony, Brünn, Prága, Kárpátalja, Déda
1935. szeptember Ungváron megalakult a héberül beszélő zsidó értelmiség pártsemleges klubja. ~ A munkácsi katonatiszt ... Bővebben Héberül Beszélő Zsidó Értelmiség Pártsemleges Klubja, Munkácsi Katonatiszti Iskola Ungvár, Munkács, Huszt, Szernye, Dercen, Fornos, Bárdháza, Szlovenszkó, Kárpátalja
1935. október 28. A Beregi Református Egyházmegye beregszászi közgyűlésének határozatából: Kárpátalja részére külön re ... Bővebben Beregi Református Egyházmegye Bereg, Beregszász, Kárpátalja
1935. november 7. Ungváron megtartották a kárpátaljai főiskolai és egyetemi hallgatók évi rendes összejövetelét, amely ... Bővebben Magyar Kereskedelmi Akadémia, Pozsonyi egyetem, Brünni egyetem, Prágai egyetem, Prágai Kormány, Országos Hivatal Ungvár, Kárpátalja, Pozsony, Brünn, Prága, Magyarország
1935. november Hokky Károly szenátor az iskolaügyi minisztériumban tolmácsolta a tiszaújhelyi, mátyfalvai, karácsfa ... Bővebben Hokky Károly Iskolaügyi Minisztérium Tiszaújhely, Mátyfalva, Karácsfalva, Farkasfalva
1936. január A munkácsi magyar szülők újabb beadványban fordultak az iskolaügyi minisztériumhoz és Eduard Beneš k ... Bővebben Eduard Beneš Iskolaügyi Minisztérium, Szatmári Egyházmegye, Kassai Püspökség, Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság Munkács, Kárpátalja, Szatmár, Kelet-Felvidék, Kassa, Róma
1936. április Ismét összeült az ungvári magyar gimnázium felállítását kezdeményező bizottság, s megfogalmazta újab ... Bővebben Lahita Ernő, Hrabár Konstantin Prágai Kormány Ungvár, Prága, Munkács
1936. június 22. Polchy István magyar nemzeti párti képviselő indítványára Beregszász képviselőtestülete korábban eml ... Bővebben Polchy István Magyar Nemzeti Párt, Iskolaügyi Minisztérium, Ungvári Országos Hivatal Beregszász, Kárpátalja, Pozsony
1936. június A szlovenszkói és a kárpátaljai püspöki kar felszólította a katolikus szülőket, hogy azokon a telepü ... Bővebben Szlovenszkói és Kárpátaljai Püspöki Kar Szlovenszkó, Kárpátalja
1936. július 2. Munkács lakossága 17 év óta folytat harcot az 1919 szeptemberében megszüntetett magyar tannyelvű gim ... Bővebben Prágai Iskolaügyi Minisztérium Munkács, Prága
1936. augusztus 29. A gyertyánligeti római katolikus magyar tannyelvű felekezeti iskola 1836 óta működik. A rahói tanfel ... Bővebben Gyertyánligeti Római Katolikus Magyar Tannyelvű Felekezeti Iskola, Gyertyánligeti Ruszin Állami Iskola, Kárpátaljai Országos Hivatal Gyertyánliget, Rahó, Kárpátalja
1936. szeptember 7. A munkácsi cseh tannyelvű iskolában a zsidó gyermekek külön osztályba járnak. Most az iskola igazgat ... Bővebben M. Hodža Munkácsi Cseh tannyelvű Iskola, Egyesült Magyar Párt Munkács
1937. január 10. Az ukrán irányzatú tanítóság ülésezett Ungváron. Egyesületük elnökévé Avgusztin Volosint választottá ... Bővebben Avgusztin Volosin Kassai Rádió Ungvár, Kassa
1937. április Megkezdték az ungvári héber gimnázium építését. Ungvári Héber Gimnázium Ungvár
1937. május 27. A Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület Beregszászban megtartotta évi rendes közgyűlését. A ... Bővebben Kormos Gerő Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Országos Hivatal, Munkácsi Állami Tanítóképző Kárpátalja, Beregszász, Ungvár, Beregszászi járás, Munkács
1937. augusztus 30. Újabb mozgalom indult a munkácsi magyar gimnázium visszaállítása érdekében. Munkács 6710 ruszin lako ... Bővebben Munkácsi Magyar Gimnázium Munkács, Kárpátalja, Beregszász
1937. október 18. A Felvidéki Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság pozsonyi előadói napján Szerényi Ferdi ... Bővebben Szerényi Ferdinánd Felvidéki Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság Felvidék, Pozsony, Ungvár, Kassa
1938. január 9. Ünnepélyesen felavatták az ungvári héber gimnázium épületét. Ungvári Héber Gimnázium Ungvár
1938. január A Tarbut héber iskolaegyesület közlése: „A zsidók szomorú helyzetére való tekintettel helyesnek talá ... Bővebben Tarbut Héber Iskolaegyesület
1938. február Kárpátaljai festők munkáiból rendeztek kiállítást Párizsban. ~ Beregszászban Szépészeti Egyesület al ... Bővebben Beregszászi Szépészeti Egyesület, Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Kárpátalja, Párizs, Beregszász
1938. május 29. A Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület és a Kárpátaljai Magyar Kultúregyesület közös beregs ... Bővebben Wellmann Mihály Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Kárpátaljai Magyar Kultúregyesület, Cseh Agrárpárt, KMKE Kárpátalja, Beregszász
1938. tavasza Ungváron megtartották az ukrán diákok (főiskolai és egyetemi hallgatók) első kongresszusát. Ungvár
1938. június A Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület Beregszászban tartott közgyűlésén létrehozta a Kárpá ... Bővebben Gerovsky Aleksei, Bródy András, Földesi Gyula, Pjescsák Iván, Bacsinszki Edmund, Kosszej Pavlo, Zsidovszkij P. Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület, Kárpátaljai Magyar Iskolaszövetkezet, Autonóm Földműves Szövetség, Agrárpárt, Kárpátaljai Szövetkezeti Központ Beregszász, Kárpátalja, Amerika
1938. július 20-21. Munkács képviselőtestületi ülésén határoztak arról, hogy a város „haladéktalanul lépéseket tesz úgy ... Bővebben Munkács
1938. augusztus 27. A PRMKE felhívása a magyar szülőkhöz: szeptember elsején vegyék vissza más nyelvű iskolába íratott g ... Bővebben PRMKE, Egyesült Magyar Párt Budapest, Szlovákia, Kárpátalja
1938. szeptember 23. Csehszlovákiában általános mozgósítást rendeltek el. ~ Az Újság leközölte a magyar kormánynak a prág ... Bővebben Magyar Kormány, Prágai Kormány, Ungvári Görög Katolikus Tanítóképző, Huszti Reálgimnázium Csehszlovákia, Prága, Ungvár, Huszt
1938. október 24-27. Bródy András miniszterelnök rendelkezésére Beregszászból Bilkére költöztették a gimnázium ruszin osz ... Bővebben Bródy András Beregszász, Bilke
1938. október 29. Ungvárra megérkezett Prágából a hivatalos értesítés, hogy a központi kormány október 26-ával elmozdí ... Bővebben Bródy András, Volosin Avgusztin, J. Tiso, Jan Syrový Egyesült Magyar Párt Ungvár, Prága, Pozsony
1938. november Megkezdte működését a Kárpátia Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. ~ VKM-megbízott az Ungvári és ... Bővebben Szentkereszty Tivadar, Kolumbán Lajos, Bessenyei Lajos, Volosin Kárpátia Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Volosin-kormány, Ungvári Gimnázium, Perecsenyi Reálgimnázium, Szent Bazil Rend, Nagybocskói Gimnázium, Munkácsi Felső Kereskedelmi Iskola Ungvári járás, Nagykaposi járás, Ungvár, Beregszászi járás, Munkácsi járás, Nagyszőlősi járásban, Beregszász, Debrecen, Felvidék, Perecseny, Nagybocskó, Munkács, Szolyva
1938. december 11. A Volosin-kormány a munkácsi gimnáziumból eltávozott növendékek számára felállította a rahói, a szol ... Bővebben Volosin-kormány, Munkácsi Gimnázium, Rahói Reálgimnázium, Szolyvai Reálgimnázium, Beregrákosi Reálgimnázium Munkács, Rahó, Szolyva, Beregrákos
1938. december 16. A lengyel külügyminisztérium hivatalosan tiltakozott Prágában a Szics-gárda tevékenysége miatt. Vars ... Bővebben Volosin Avgusztin, Romanov Vlagyimir nagyherceg, Hitler, Nyárády Dioniszij Lengyel Külügyminisztérium, Szics-gárda, Prágai Kormány, MTI, Técsői Magyar Polgári Iskola, Volosin-kormány Prága, Varsó, Lengyelország, Berlin, Kárpátukrajna, Lengyelország, Románia, Szovjetunió, Danzig, Técső, Huszt
1938. december 24. Megkezdődött a tanítás a huszti gimnázium VII. és VIII., 1939. január 23-tól minden osztályában. Bővebben Huszti Gimnázium Huszt
1938. december Pittsburgh-ben az amerikai ruszinok követelték „a kárpátorosz nép hivatalos vezetőinek” 1938. novemb ... Bővebben Rahói Cseh Tannyelvű Polgári Iskola Pittsburgh, Amerika, Rahó
1939. április Megjelent Ungváron Egán Imre: Milyen legyen a ruszin autonómia?, Budapesten Morvay Zsigmond azonos c ... Bővebben Egán Imre, Morvay Zsigmond, Imrédy Béláné, Kállay Miklós, Szilasy Béla Öntözésügyi Hivatal, Magyar Kereskedelmi Bank Ungvár, Felvidék, Beregszász, Munkács, Kárpátalja, Huszt, Aknaszlatina, Nagyalföld, Budapest
1939. július 7. után Brascsajko Julij, Dolinai Mikola memorandumban kérte Perényi Zsigmond kormányzói biztost és Pataky T ... Bővebben Brascsajko Julij, Dolinai Mikola, Perényi Zsigmond, Pataky Tibor Proszvita
1939. szeptember 1. Németország megtámadta Lengyelországot, amivel kirobbant a második világháború. ~ Kerekes István eln ... Bővebben Kerekes István, Siménfalvy Árpád, Korláth Endre, Szvoboda Ferenc, Kontratovics Irenej Egyesült Magyar Párt, Ungvári M. Kir. Közegészségügyi Állomás, m. Kir. Rendőrség Németország, Lengyelország, Ungvár, Kárpátalja, Őrdarma, Munkács, Ung vármegye, Bereg, Ugocsa
1939. szeptember 13. A munkácsi magyar gimnázium ruszin osztályaiból önálló középiskola létesült (ünnepélyes tanévnyitóra ... Bővebben