Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. május 30. T. G. Masaryk Pittsburgh-ben nyilatkozott a csehszlovák egységről. T. G. Masaryk Pittsburgh
1920. augusztus 5. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „a központi hatóságok későn küldik szét a rendeleteket az első fok ... Bővebben
1922. május 18. Ketergényben, Homokon megalakult a kisgazdapárt alapszervezete. Kisgazdapárt Ketergény, Homok
1922. október 31. Megalakult a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 78 érdekelt egyházközség közül 66 minden feltét ... Bővebben Biki Ferenc Kárpátaljai Református Egyházkerület Kárpátalja, Csap, Ungvár, Nagyszőlős, Munkács
1923. március 4. Beregszászban a kisgazdapárt Országos Magyar Bált rendezett Egry Ferenc kárpátaljai kerületi elnök, ... Bővebben Egry Ferenc, Bakó Gábor, Demjén András, Hetey Bertalan, Isaák Imre, Meisels László, Tóth Bálint, Polchy István, Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége Beregszász
1923. május 13. Ungváron megalakult a Podkarpatszka Ruszi Országos Kereskedelmi Egyesület. Elnök: Baán Mihály. Bővebben Baán Mihály Podkarpatszka Ruszi Országos Kereskedelmi Egyesület Ungvár
1923. május 30. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Az ötödik éve tartó ellenzéki küzdelem végre bebizonyította a szl ... Bővebben Ruszinszkó, Prága, Szlovenszkó
1923. november 25. Munkácson megalakult a keresztényszocialista párt helyi szervezete. Elnök: Méray Ádám. Méray Ádám Keresztényszocialista Párt Munkács
1924. február 8. A Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága ülésezett Ótátrafüreden ... Bővebben Korláth Endre Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága, Őslakosok Autonóm Pártja Ótátrafüred
1924. március vége A megválasztott kárpátaljai parlamenti képviselők és szenátorok átvették megbízólevelüket a belügymi ... Bővebben Kárpátalja
1925. augusztus 25. A keresztényszocialista párt pozsonyi kongresszusán Lelley Jenő helyébe Szüllő Gézát választották me ... Bővebben Lelley Jenő, Szüllő Géza Keresztényszocialista Párt Pozsony
1925. október 21-re a kárpátaljai kisgazdapárt Beregszászba tanácskozásra hívta egybe a magyar pártok vezetőit. Korláth ... Bővebben Korláth Endre Kárpátaljai Kisgazdapárt, Ruszinszkói Magyar Nemzeti Párt, Szlovenszkói Országos Magyar Nemzeti Párt Beregszász, Ruszinszkó, Szlovenszkó
1925. október 28. Beregszászban a kárpátaljai magyar pártok közös választási bizottsága döntött arról, hogy a kárpátal ... Bővebben Beregszász, Szlovenszkó
1926. február 2. A kárpátaljai kisgazdapárt választmányi gyűlését tartották Beregszászban. Korláth Endre képviselő el ... Bővebben Korláth Endre, Szentiványi József, Törköly József, Egry Ferenc, Polchy Istvén, R. Vozáry Aladár, Siménfalvy Árpád, Bodáky István, Jaross Gyula, Ács Lajos Sámuel, Rétyi Gazda Elemér, Árky Ákos Magyar Nemzeti Párt, Őslakosok Autonóm Pártja Beregszász, Alsóbereg, Felsőbereg, Ugocsa, Ung, Máramaros
1926. június 10. Kárpátalja parlamenti képviselői egységesen állást foglaltak a terület nagyzsupává alakítása ellen, ... Bővebben Volosin Avgusztin, Gagatko Andrij, Kurtyák Iván, Gáti József, Králik Frantisek, Szedorják Nikolaj, Korláth Endre, Mondok Iván, Stefán Avgusztin, Necas Jaromír Kárpátalja, Csehszlovákia, Podkarpatszka Rusz
1929. július 7. Az ukrán nyelvi és nemzeti irányzat „kulturális és tanügyi képviselői” tartottak kongresszust Ungvár ... Bővebben Csehszlovák Szociáldemokrata Párt, Csehszlovák Kommunista Párt Csehszlovákia
1930. április 25. Az MTI szerint a Népszövetség titkársága bizalmas jegyzéket intézett a csehszlovák kormányhoz, amely ... Bővebben Eduard Benes, Anton Beszkid MTI, Népszövetség Prága, Kárpátalja
1930. május 15. Új nemzetközi gyorsvonat indult Kassáról Munkácson, Volócon, Lavocsnén keresztül Lembergbe. A gyorsv ... Bővebben Kassa, Munkács, Volóc, Lavocsne, Lamberg, Csap
1931. május 1. Munkácson a szocialista, a szociáldemokrata és a kommunista pártok közös nagygyűlést tartottak. ~ Be ... Bővebben szocialista párt, szociáldemokrata párt, kommunista párt, Szolyvai Faipari Rt. Munkács, Kárpátalja
1931. augusztus 30. Munkácson megalakult a Dolgozó Parasztok Szövetsége. Dolgozó Parasztok Szövetsége Munkács
1931. augusztus A lilafüredi magyar–csehszlovák kereskedelmi tárgyalásokon jelen volt Kárpátalja képviselője is. ~ A ... Bővebben Kurtyák Iván, Szüllő Géza, Jaross Andor, Fábry Zoltán, Husznaj Igor, Radvánszky Béla, Szádeczky-Kardos Lajos, Szana Tamás, Benedek Elek, Fraknói Vilmos, Pázmány Péter, Thaly Kálmán, Tóth Béla Európai Nemzeti Kisebbségek, Autonóm Földműves Szövetség, Lilafüred, Kárpátalja, Csehszlovákia, Beregszász
1939. június 27. Kárpátalján polgári igazságszolgáltatás lépett életbe. Újra felállítják az alsóvereckei, a huszti, ... Bővebben Horthy Miklós kir. Járásbíróság Kárpátalja, Alsóverecke, Huszt, Ilosva, Nagyberezna, Nagyszőlős, Ökörmező, Huszt, Ilosva, Nagyberezna, Nagyszőlős, Ökörmező, Rahó, Szobránc, Técső
1942. október A kormányzóság tanácsadó testületének ülésén elhangzott: „a kárpátaljai magasabb fokú iskolák tanuló ... Bővebben Kállay Miklós, Giller János, Tpkés Anna MÉP Ungvár
1942. november 12. A kárpátaljai hitelszövetkezetek kongresszusát tartották Ungváron. Ungvár, Kárpátalja
1942. november 19. A szovjetek sztálingrádi győzelmével bekövetkezett a döntő fordulat a világháború menetében. ~ E nap ... Bővebben Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Szovjetunió, Csehszlovákia, Kazahsztán, Buzuluk, Kárpátalja, Magyarország