Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1924. február 23. Megrendezték Ungvár főváros első nagyobb szabású bálját. A rendőrség a bevételt a városi szegényház ... Bővebben Ungvár
1924. július 8. Ungváron szövetségbe tömörültek a Budapest központhoz tartozó kárpátaljai hitelszövetkezetek. Bővebben Ungvár, Budapest
1926. június 27. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „míg Csehországban és Szlovákiában is majdnem mindegyik polgári és ... Bővebben Csehország, Szlovákia, Ruszinszkó
1927. július Megalakult a Szolyvai Műkedvelők Egyesülete a kultúra minél eredményesebb szolgálata érdekében. Bővebben Szolyvai Műkedvelők Egyesülete Szolyva
1930. március 1-8. Masaryk-hét volt Munkácson. Masaryk Munkács
1930. augusztus 10. A szlovenszkói és kárpátaljai autó- és motorkerékpár-tulajdonosok megbízhatósági versenyét a Kassa–H ... Bővebben Kassa, Homonna, Turjaremete, Polena, Szolyva, Munkács, Beregszász, Beregújfalu, Kövesd, Munkács, Ungvár, Nagymihály, Gálszécs
1931. április 21. MTI-közlemény: a kárpátaljai lakosság szomorú ínséghelyzete főleg annak a következménye, hogy a cseh ... Bővebben Kárpátalja
1932. március 21. Prágai gazdasági értekezleten Slavik belügyminiszter megállapította, hogy a kárpátaljai nyomor oka r ... Bővebben Slavik, Prága, Kárpátalja, Magyarország
1936. október 10. Kárpátaljára látogatott Alois Tučny postaügyi miniszter, hogy a helyszínen tanulmányozza a szaktárcá ... Bővebben Alois Tučny Kárpátalja
1938. április 5. Jaross Andor pártelnök a prágai parlamentben ismertette a magyarság követeléseire vonatkozó 12 ponto ... Bővebben Jaross Andor, Esterházy János, Milan Hodža Prágai Parlament Prága, Szlovenszkó, Kárpátalja
1939. augusztus 10. Megszűnt az ideiglenes jelleggel felállított Felszabadult Területek Tankerülete (székhelye Debrecen, ... Bővebben Bessenyei Lajos Felszabadult Területek Tankerülete Debrecen, Halmi, Máramarossziget, Tőketerebes, Visó völgye
1939. november 3. Munkács képviselőtestületének díszközgyűlésén a város díszpolgáraivá választották azokat, akik „a fe ... Bővebben Korláth Endre, Teleki Pál, Jaross Andor, Kozma Miklós, R. Vozáry Aladár, Pataky Tibor, Perényi Zsigmond, Kánya Kálmán, Imrédy Béla Munkács
1944. május 17. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján új nevet kapott a munkácsi kereskedelmi isko ... Bővebben Munkácsi M. Kir. Állami Munkácsy Mihály Kereskedelmi Középiskola Munkács