Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. november 1. Prága székhellyel megkezdte működését az Állami Földhivatal, amelynek feladata, hogy a körzeti kiren ... Bővebben Állami Földhivatal Prága
1925. október 31. A német–magyar egységes párt Nagyszőlősön megtartotta első kárpátaljai választási gyűlését. Bővebben Nagyszőlős
1926. június 13. Ungváron megrendezték a kárpátaljai ruszin/orosz/ukrán nemzeti kórusok találkozóját. ~ Beregszászban ... Bővebben Limbach Emánuel Vegyes Ipartársulat Ungvár, Beregszász
1927. május 27. T. G. Masarykot ismét köztársasági elnökké választották. - 1934. május 24. T. G. Masaryk
1928. december 2. Járási képviselőtestületi és országos képviselőtestületi (tartománygyűlési) választásokat tartottak ... Bővebben CSKP, Cseh Agrárpárt, Kommunista Párt, Autonóm Földműves Szövetség, Ruszinszkói Szociáldemokrata Párt, Cseh Iparosok és Kereskedők Pártja, Köztársasági Zsidó Párt Kárpátalja, Beregszász, Ungvár, Munkác
1929. július 27-től augusztus 1-ig Ungváron nemzetközi teniszversenyt rendeztek. Ungvár
1930. augusztus 10. A szlovenszkói és kárpátaljai autó- és motorkerékpár-tulajdonosok megbízhatósági versenyét a Kassa–H ... Bővebben Kassa, Homonna, Turjaremete, Polena, Szolyva, Munkács, Beregszász, Beregújfalu, Kövesd, Munkács, Ungvár, Nagymihály, Gálszécs
1930. szeptember 13. T. G. Masaryk köztársasági elnök Losoncon bejelentette: „Hogy a kultúra iránt érzett őszinte tisztel ... Bővebben T. G. Masaryk Losonc
1932. február 21. A rendőrbiztosság kezdeményezésére akció indult Munkácson cigányiskola felállítása érdekében. Bővebben Munkács
1932. március 21. Prágai gazdasági értekezleten Slavik belügyminiszter megállapította, hogy a kárpátaljai nyomor oka r ... Bővebben Slavik, Prága, Kárpátalja, Magyarország
1933. február 16. Genfben E. Beneš csehszlovák miniszterelnök javaslatára állandó tanácsot hoztak létre a kisantant ál ... Bővebben E. Beneš Genf
1933. július A Kárpátaljai Magyar Színházi Szövetkezet megbízásából Faragó Ödön lett a Kárpátaljai Magyar Színtár ... Bővebben Faragó Ödön, Sereghy Andor Kárpátaljai Magyar Színházi Szövetkezet, Kárpátaljai Magyar Színtársulat, Kárpátaljai Országos Hivatal Kárpátalja, Munkács
1934. május 24. T. G. Masarykot utolsó alkalommal választották újra a Csehszlovák Köztársaság elnökének. - 1935. dec ... Bővebben T. G. Masaryk Csehszlovák Köztársaság
1935. december 18. Köztársasági elnökké választották Eduard Benešt. - 1938. október 5. A képviselőházban és a szenátusb ... Bővebben Eduard Beneš Képviselőház, Szenátus
1939. január 6. A Beck–Ribbentrop találkozó reggelén Munkács külterületén, Oroszvégen európai sajtóvisszhangot kivál ... Bővebben Beck, Ribbentrop, Jaross Andor, Imrédy Béla, R. Vozáry Aladár, Andorka Rudolf, Majoros István, Fall Endre, B. Mussolini, A. Hitler Magyar Nemzeti Szövetség, Magyar Revíziós Liga Munkács, Oroszvég, Berlin, Munkács, Beregszász, Őrhegyalja,
1941. augusztus Ortutay Pál kamarai elnök jelentése Kárpátalja háziiparáról: 5 kosárfonó, 2 szőnyegszövő, 1 nyírfase ... Bővebben Ortutay Pál Kárpátalja Tudományos Társaság, Nemzeti Munkaközpont Kárpátalja, Beregszász
1942. június 3. A Kárpátaljai Tudományos Társaság új elnökévé Ilniczky Sándort választották. ~ VKM-levél a Katoliku ... Bővebben VKM, Katolikus Tanügyi Főigazgatóság Ungvár
1943. november 20. Ungváron vendégszerepelt Fellegi Teri, Greguss Zoltán, Rózsahegyi Kálmán. Fellegi Teri, Greguss Zoltán, Rózsahegyi Kálmán Ungvár
1944. május 17. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján új nevet kapott a munkácsi kereskedelmi isko ... Bővebben Munkácsi M. Kir. Állami Munkácsy Mihály Kereskedelmi Középiskola Munkács