Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. november 13. Gregory Zhatkovych Washingtonban átadta T. G. Masaryknak a scrantoni kongresszus jegyzőkönyvét. ® 19 ... Bővebben Gregory Zhatkovych, T. G. Masaryk, IV. Károly Washington, Scranton, Eckartsau, Belgrád, Felvidék, Csehszlovákia
1918. november 14. Prágában megnyílt a csehszlovák nemzetgyűlés, kikiáltotta a Csehszlovák Köztársaságot, elfogadta az ... Bővebben Thomas Garrigue Masaryk, Karel Kramař, Eduard Beneš Prága, Csehszlovák Köztársaság
1920. február 29-én az 1918 novembere óta érvényben levő ideiglenes alkotmány helyett – elfogadták a csehszlovák alkotmá ... Bővebben Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász
1921. november 3. Sztrájkba léptek fizetésük rendezését követelve az ungvári tanító- és tanítónőképző intézetek pedagó ... Bővebben Ungvár
1922. január 31. Az Ung Megyei Takarékpénztár (Ungvár legrégibb és legnagyobb pénzintézete) beleolvadt a pozsonyi Szl ... Bővebben Ung Megyei Takarékpénztár, Szlovák Általános Hitelbank Ung megye, Ungvár, Kassa, Rozsnyó
1923. február 10. Az Ungvári Atlétikai Klub „dalnokversenyt” szervezett, melyen Ruszinszkó írói, költői, zeneművészei, ... Bővebben Ekkel Lajos Ungvári Atlétikai Klub, Beregszászi Internátus Egyesület Ungvár, Beregszász
1925. január 6. Érsekújvárott az országos keresztényszocialista és az országos kisgazdapárt vezetősége külön, majd e ... Bővebben Nitzch Andor, Korláth Endre Vezérlő Bizottság, Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága, Vezérlő Bizottság, Magyar Jogpárt, Ruszinszkói Egyesült Ellenzéki Pártok Szövetsége Érsekújvár, Pozsony
1925. december 18. A képviselőházban és a szenátusban a magyar ellenzéki pártok memorandumban ismertették politikai tör ... Bővebben
1926. június 28. A közigazgatási reformjavaslat képviselőházi vitájában felszólaló Kurtyák Iván kárpátaljai képviselő ... Bővebben Kurtyák Iván
1926. július 13. Virágkarnevál és rózsakirálynő-választás volt Ungváron a városi atlétikai klub szervezésében. Bővebben Ungvár
1926. szeptember 15. Rozsypal Antonín kárpátaljai alkormányzó nyilatkozta a Ruszinszkói Magyar Hírlapnak: „A fascizmus al ... Bővebben Rozsypal Antonín Kárpátalja, Ruszinszkó
1926. november 15. Nagyszőlősön a Ruszinszkói Közművelődési Egyesület meghívására Flachbarth Ernő tartott előadást Cseh ... Bővebben Flachbart Ernő, Korláth Endre, Árky Ákos, Polchy István Ruszinszkói Közművelődési Egyesület Nagyszőlős, Csehszlovákia
1927. május 20. Munkácson járt Jozef Tiso egészségügyi miniszter. Jozef Tiso Munkács
1929. február 15. A prágai képviselőházban felszólaló Kurtyák Iván kárpátaljai képviselő elmondta: „szeptember 10-én l ... Bővebben Kurtyák Iván Prágai Képviselőház Prága, Ruszinszkó
1929. május 5. Cyprian páter bajorországi misszionárius Szinyákon felavatta a német családok összefogásával épült r ... Bővebben Cyprian páter Szinyák
1932. január 16. A munkácsi moziban bemutatták az első magyar nyelvű hangos híradót. Munkácsi mozi Munkács
1936. december 20. Új rendeletben szabályozták a „magyarországi eredetű, magyar nyelvű” nyomtatványok behozatalát és te ... Bővebben Kárpátalja, Szlovenszkó, Magyarország
1937. szeptember vége Elhalasztották Eduard Beneš köztársasági elnök tervezett kárpátaljai látogatását. ~ Mind a Kurtyák-p ... Bővebben Eduard Beneš Kurtyák-párt, Fencik-párt Kárpátalja
1937. november 4. Hrabár Konstantin kárpátaljai kormányzó Ungváron sajtóvacsorán kijelentette: „az autonómia teljes be ... Bővebben Hrabár Konstantin, Darcsi Miklós PRMKE Kárpátalja, Ungvár, Podkarpatszka Rusz, Borzsova
1938. november 2. A bécsi Belvedere-kastély aranytermében kihirdették a tengelyhatalmak (Németország és Olaszország) d ... Bővebben Volosin Avgusztin, J. Tiso, Borsody István, Szvatkó Pál Országos Törvénytár Bécs, Németország, Olaszország, Pozsony, Podkarpatszka Rusz, Magyarország, Ungvár, Nagykaposi járás, Ung vármegye, Beregszászi járás, Munkácsi járás, Tiszaújlaki járás, Vásárosnaményi járás, Beregszász, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Felvidék, Munkács, Prága, Csehszlovákia
1939. január 13. Klimpus Dmitro kérte a kárpátukrán kormányt, hogy fegyverezze fel a Szics-gárdát. Volosin Avgusztin ... Bővebben Klimpus Dmitro, Volosin Avgusztin Kárpátukrán Kormány, Szics-gárda Ungvár, Gerény, Radvánc
1939. április 12. A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának helyzetjelentése Ungvárról a miniszterelnökségnek: „Az ung ... Bővebben M. Kir. Rendőrség Ungvár
1939. április 16. Uzsokon magyar–lengyel frontharcos találkozó volt. Részt vett többek között Takách-Tolvay József, a ... Bővebben Takách-Tolvay József, Bródy András Magyar Frontharcosok Szövetsége Uzsok, Ungvár, Kárpátalja
1939. június 20. Bereg vármegye törvényhatósági bizottságának alakuló díszközgyűlését tartották Beregszászban. Bővebben Bereg vármegye törvényhatósági bizottsága Bereg vármegye, Beregszász
1939. július 30. Ungváron megjelent a Kárpátaljai Közlöny c. hetilap első száma, „a kárpátaljai terület hivatalos lap ... Bővebben Tiszaháti Magyar Bank Ungvár, Kárpátalja, Tiszahát, Beregszász
1941. szeptember 29. A Kárpáti Magyar Hírlap Hogy oldották meg Kárpátalja nemzetiségi vidékein az iskoláztatást? című cik ... Bővebben Kárpátalja
1942. február 20. Megalakult az Országos Egészségvédelmi Szövetség munkácsi fiókja. Országos Egészségvédelmi Szövetség Munkács
1942. november A belügyi tárca költségvetésének vitájában felszólaló Spák Iván kárpátaljai képviselő állást foglalt ... Bővebben Spák Iván, Kádár L. Levente, Árky Ákos MÁV, ONCSA Munkács, Kárpátalja, Budapest, Bátyu, Beregszász, Lavocsne
1942. december 1. A Magyar Turisták Országos Szövetsége és a Magyar Turista Egyesület Ungváron országos kongresszust ... Bővebben Magyar Turisták Országos Szövetsége, Magyar Turista Egyesület Ungvár
1942. december 12. Bereg vármegye törvényhatósági bizottságának Beregszászban tartott rendkívüli közgyűlésén a parlamen ... Bővebben Horváth István, Benda Kálmán, Simonkay Gyula, Balogh Sándor Bereg Vármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat, Latorca Gazdasági és Ipari Rt., Magyar Élet Párt Bereg vármegye, Beregszász
1943. november 7. Ungváron léptek fel Simor Erzsi, Feleki Kamill színművészek. Simon Erzsi, Feleki Kamill Ungvár