Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1919. október 15. Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó rendőri referátust. ~ Megkezdte működését a ... Bővebben Ungvári Földhivatal Ungvár
1919. november 15. G. Zhatkovych a homesteadi ruszin kongresszuson arról számolt be, hogy Podkarpatszka Rusz a legszéle ... Bővebben G. Zhatkovych Podkarpatszka Rusz
1922. március 20-23. Prágában tárgyaltak a kárpátaljai politikai pártok a tartományt illető kormányprogramról. Az Orosz N ... Bővebben Avgusztin Volosin, Brascsajko Mihajlo, Balog Juro, Mocskos Iván, Gagatko Andrij, Kaminszki József, Egry Ferenc, Kerekes István, Árky Ákos, Korláth Endre, Bakó Gábor, Weisz K., Salamon K., Spiegel A., Gáti József, Korláth Endre, Kerekes István, Árky Ákos, Egry Ferenc, Bakó Gábor Orosz Néppárt, Ruszin Parasztpárt, Köztársasági Agrárpárt, Ruszin Földműves Autonóm Párt, Kárpátorosz Munkapárt, Földműves Szövetség, Magyar Kisgazdapárt, Keresztényszocialista Párt, Autonóm Őslakos Párt, Magyar Jogpárt, Magyar Kisgazdapárt, Ortodox Zsidó Párt, Cionista Párt, Kommunista Párt, Népszövetség Prága, Kárpátalja
1922. október 24. Gömöri Jenő Tamás költő, író, az Új Modern Könyvtár sorozat kiadója, a Tűz (Pozsony–Bécs) szerkesztő ... Bővebben Gömöri Jenő Tamás, Mécs László Szlovenszkó, Ruszinszkó, Bécs
1923. február 10. Az Ungvári Atlétikai Klub „dalnokversenyt” szervezett, melyen Ruszinszkó írói, költői, zeneművészei, ... Bővebben Ekkel Lajos Ungvári Atlétikai Klub, Beregszászi Internátus Egyesület Ungvár, Beregszász
1923. március 30. A Ruszinszkói Magyar Hírlap megemlékezett a legnagyobb ruszin írónak tartott Alekszandr Duchnovics ( ... Bővebben Alekszandr Duchnovics, Kazinczy, Széchenyi István Podkarpatszka Rusz, Poprád, Tisza
1924. augusztus 20. Ünnepi misét tartottak az ungvári római katolikus templomban Szent István napja alkalmából. Szent István Ungvári Római Katolikus Templom Ungvár
1924. november 5. A Mozaik Kultúregyesület Ungváron megkísérelte a Gyöngyösi Irodalmi Társaság újraélesztését, amikor ... Bővebben Mécs László Mozaik Kultúregyesület, Gyöngyösi Irodalmi Társaság Ungvár
1925. április 26. Egry Ferencnek, az országos kisgazdapárt kárpátaljai kerülete elnökének „megnyugtató szava” pártja a ... Bővebben Egry Ferenc Ruszinszkói Zsidó Néppárt Munkács
1925. július 25. Ilosván népgyűlést tartott az Autonóm Földműves Szövetség. Felszólalt többek között Kurtyák Iván nem ... Bővebben Bencze György Autonóm Földműves Szövetség Ilosva
1925. július Hrabár Konstantin, a Podkarpatszkij Bank igazgatója kilépett a földműves pártból. Ezt a lépését azza ... Bővebben Hrabák Konstantin Podkarpatszkij Bank, Kazinczy Társaság, Kazinczy Társaság Könyvbarátai Kassa, Berlin
1925. szeptember 7. Losoncon megalakult a Református Irodalmi Társaság. Elnök: Kersék János. Az egyik alelnök Peleskey S ... Bővebben Kersék János, Peleskey Sándor, Bertók Béla, Polchy István, R. Vozáry Aladár Református Irodalmi Társaság, Beregszászi Kereskedelmi Egyesület Losonc, Kárpátalja, Beregszász
1925. szeptember 13. Megnyitották a nagyközönség előtt az ungvári városi könyvtárat, melynek felállítása érdekében jelent ... Bővebben Szova Péter Ungvári Városi Könyvtár
1926. január A Kazinczy Társaság Fleischmann Gyula felajánlására pályázatot írt ki irodalomtörténeti értekezés me ... Bővebben Egry Frenc, Korláth Endre, R. Vozáry Aladár Kazinczy Társaság Fleischmann Gyula Kárpátalja
1926. augusztus 8. Kétéves szünet után újjáéledt a Beregszászi Irodalomi és Műpártoló Egyesület. Beregszászi Irodalmi és Műpártoló Egyesület Beregszász
1928. április 22. A Munkácsi Kereskedelmi Akadémia magyar tagozatának hallgatói együtt méltatták Lev Tolsztoj, Franz S ... Bővebben Lev Tolsztoj, Franz Scubert, Ady Endre Munkácsi Kereskedelmi Akadémia Munkács
1929. november vége Munkácson járt Szép Ernő színházi író, Az Újság munkatársa. Szép Ernő Munkács
1930. május 19-21. Létrejött a magyar írókat, költőket tömörítő ún. Szentiváni Kúria. (Első ülés, második és utolsó öss ... Bővebben Szentiváni Kúria
1930. június 6. Az MTI a Česke Slovo c. lapra hivatkozva közölte, hogy Szlovenszkóban és különösen Kárpátalján egyre ... Bővebben MTI, Vöröskereszt Csehszlovákia, Szlovenszkó
1930. augusztus 11. Befejeződött a szentmiklósi fűrészüzemben kilenc hete tartó sztrájk. szentmiklósi fűrészüzem Nagyszentmiklós
1930. augusztus Balogh Edgár és három sarlós társa – Lőrincz Gyula dunaszerdahelyi festőművész, Bertók János munkács ... Bővebben Balogh Edgár, Lőrincz Gyula, Bertók János, Sáfáry László Latorica Rt. Dunaszerdahely, Munkács, Kárpátalja, Prága, Latorca
1931. május Csehszlovákiai előadókörútja során Ungváron is megfordult Balázs Béla író. ~ A podkarpatszka ruszi á ... Bővebben Balázs Béla Csehszlovákia, Ungvár, Szovjet-Ukrajna, Técsői járás
1931. szeptember 27. A statisztikai hivatal adatai szerint Kárpátalján 487 község van, ezekből 343-ban tartanak e napon v ... Bővebben R. Vozáry Aladár, Móra Ferenc Somogyi Könyvtár és Múzeum Kárpátalja, Munkács, Szeged
1931. november 8. Pozsonyban megalakult a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (Masaryk Ak ... Bővebben Orbán Gábor, Szerényi Ferdinánd Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (Masaryk Akadémia) Pozsony
1932. május 29. Munkácson előadást tartott Móra Ferenc író. Itt-tartózkodása alkalmával született a Madárcseresznye ... Bővebben Móra Ferenc Munkács
1932. július A munkácsi héber gimnázium diákjai Palesztinában jártak maturai kiránduláson. ~ Kárpátaljára látogat ... Bővebben Avigdor Hammeiri Munkács, Palesztina, Kárpátalja, Kelet-Magyarország
1932. szeptember közepe Arany János halálának 50. évfordulójáról emlékeztek meg az ungvári római katolikus Mária Kongregáció ... Bővebben Arany János, Rácz Pál Ungvári Római Katolikus Mária Kongregáció Leányklubja Ungvár
1932. december 18. Munkácson kultúrestet tartott a Magyar Írás. Jelen volt többek között Zapf László, Tamás Mihály, Sim ... Bővebben Zapf László, Tamás Mihály, Simon Menyhért Munkács
1934. április 15. A PRMKE Ungváron Mécs-estet tartott. PRMKE Ungvár
1934. október 14. Csapon a felújított római katolikus templom felszentelése alkalmával a magyar nyelvű szentbeszédet M ... Bővebben Mécs László Csap
1934. november 22. Plotényi Nándor kárpátaljai hegedűművészre (1844–1934) emlékeztek Ungváron a Mozaik Kultúregyesület ... Bővebben Plotényi Nándor, Prerau Margit Mozaik Kultúregyesület Kárpátalja, Ungvár, Királyhelmec
1935. október 26. Budapesten megrendezték az első „kisebbségi irodalmi estet” erdélyi, felvidéki és vajdasági részvevő ... Bővebben Mécs László, Tamás Mihály Budapest, Erdély, Felvidék, Vajdaság, Szlovenszkó, Kárpátalja
1936. május Fenczik István parlamenti képviselő Milan Hodža miniszterelnökhöz interpellált annak érdekében, hogy ... Bővebben Fenczik István, Milan Hodža, Fábry Zoltán, Vacsy István PRMKE Oroszország, Kárpátalja, Dercen, Munkács, Bárdháza, Bardhaus, Tirol
1936. november 27. Ady-esttel méltatta fennállásának 52. évfordulóját a Beregszászi Irodalmi és Műpártoló Egyesület. Bővebben Ady Beregszászi Irodalmi és Műpártoló Egyesület Beregszász
1936. november 29. Ady-est volt Ungváron. Ady Ungvár
1936. december 1. Ady-est volt Munkácson. ~ Beregszászban megalakult a pozsonyi Magyar Fiatalok Szövetsége helyi (első ... Bővebben Ady Pozsonyi Magyar Fiatalok Szövetsége Munkács, Beregszász, Pozsony, Kárpátalja
1937. december 6-8. A Mozaik Kultúregyesület és a PRMKE erdélyi magyar írók estjét szervezte meg Ungváron, Munkácson, il ... Bővebben Janovics Jenő, Kacsó Sándor, Ligeti Ernő, Molter Károly, Szentimrei K. Jenő, Tamási Áron Mozaik Kultúregyesület, PRMKE Erdély, Ungvár, Munkács, Beregszász
1938. március 14. Beregszászban járt Várnai Zseni költő. Várnai Zseni Beregszász
1940. ősze Pozsonyból Beregszászba költözött Győry Dezső költő (1944-ig élt a városban, amikor Budapestre telep ... Bővebben Győry Dezső Pozsony, Beregszász, Budapest
1941. január 21. Mécs László-est volt Szolyván a költő személyes részvételével. Mécs László Szolyva
1941. február 28. Budapesten megalakult a Kárpátaljai Tudományos Társaság nyelvtudományi és irodalomtudományi szakoszt ... Bővebben Ilniczky Sándor Kárpátaljai Tudományos Társaság Budapest
1942. február 3. A Gyermekvédelmi Liga felkérésére Mécs László előadói estet tartott Munkácson. A költő munkásságát R ... Bővebben Mécs László, Rácz Pál, Gyermekvédelmi Liga Munkács
1942. március 14. Beregszászban lépett fel Fedák Sári színművész, a város szülötte. ~ E napon került sor a Munkácsi M. ... Bővebben Fedák Sári, K. Capek, I. Olbracht, T. G. Masaryk, E. Benes, K. Marx Munkácsi M. Kir. Állami Fejedelem Gimnázium, ungvári városi könyvtár Beregszász, Ungvár, Munkács
1942. április 10-i keltezésű levelében Fenczik István országgyűlési képviselő kérte Kállay Miklós miniszterelnököt, hog ... Bővebben Fenczik István, Kállay Miklós, Bacsinszky Tivadar Kárpátaljai Tudományos Társaság Ungvár, Kárpátalja
1942. december 16. Nagyszőlősön eltemették Czabán Samu tanítót (sz. 1878-ban). Életét Győry Dezső: A veszedelmes ember ... Bővebben Czabán Samu, Győry Dezső, Fábry Zoltán Nagyszőlős
1943. február 22. Erdélyi írók és művészek részvételével erdélyi estet rendezett Munkácson a város Népművelési Bizotts ... Bővebben munkácsi Népművelési Bizottság, Segélyező Nőegylet, Kaszinó, ÉMKE Erdély, Munkács
1943. március 6. A Gyöngyösi Irodalmi Társaságban Eöttövényi Olivér, a Magyar Külügyi Társaság ügyvezető elnöke tarto ... Bővebben Eöttövényi Olivér Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Magyar Külügyi Társaság
1943. november 6. Herczeg Ferenc író a Gyöngyösi Irodalmi Társaság vendége volt Ungváron. Herczeg Ferenc Gyöngyösi Irodalmi Társaság Ungvár
1944. január 9. Az Őslakó írta: „Munkács megyei város Iskolán Kívüli Népművelési Bizottsága munkácsi lakosok számára ... Bővebben Munkácsy Mihály Iskolán Kívüli Népművelési Bizottság Munkács megye
1944. január 22. Mécs László-est volt Ungváron a költő személyes részvételével az Iskolán Kívüli Népművelési Bizottsá ... Bővebben Mécs László Iskolán Kívüli Népművelési Bizottság Ungvár
1944. április 16. Az Őslakó írta: „Az irodalomban tájékozatlan halandónak nem tűnt fel, de a hozzáértők jól megfigyelh ... Bővebben Munkács, Ung, Bereg, Ugocsa, Európa, Magyarország
1944. június 6-8. Könyvnapokat rendezett Munkácson a Soli Deo Gloria Szövetség és az Északkelet-magyarországi Kultúreg ... Bővebben Soli Deo Gloria Szövetség, Északkelet-magyarországi Kultőregyesület Munkács, Ungvár
1944. június 17. Nagyszőlősön kivégezték Handera Ilonát, Hecskó Mihajlót, Leisman Jenőt, Lebovics Jenőt, Farkas Mórt, ... Bővebben Handera Ilona, Hecskó Mihajló, Leisman Jenő, Lebovics Jenő, Farkas Mór, Farkas Szeréna, Schwartz Mór, Pataki Ferenc, Falus György, Dohány Zoltán Nagyszőlős
1944. az év folyamán Megjelent: Gáspár János: A keleti szlávok antropológiája, különös tekintettel a kárpátaljai ruszinok ... Bővebben Gáspár János, Szova-Gmitrov Péter Kárpátalja, Ungvár