Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. október 14. Genfben T. G. Masaryk elnökletével megalakult a cseh emigráns kormány. T. G. Masaryk Cseh Emigráns Kormány Genf
1918. november 17. Ungváron megalakult az Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt. Elnök: Gaar Iván. Társelnökök: Egry ... Bővebben Gaar Iván, Egry Ferenc, Flach Jakab, Bobulszky Antal, Szántó István, Rácz Pál, Juszkó János, Bánó József, Szabó Oresz, Kutkafalvy József, Volenszky Kálmán, Illés Andor Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt, ungvári Nemzetközi Szociáldemokrata Párt, Magyarországi Rutének Néptanácsa Ungvár, Magyarország, Ung megye, Bereg megye, Ugocsa megye, Máramaros megye
1919. január 7-től 8-ra virradó éjjel a Hucul Néptanács felkelést szervezett Kőrösmezőn. 1919. január 13–17. között fegyverr ... Bővebben Hucul Néptanács Kőrösmező, Rahói járás
1919. március 4. Berinkey Dénes miniszterelnök és Szabó Oreszt ruszin miniszter rendelete nyomán Ruszka Krajnában tar ... Bővebben Berinkey Dénes, Szabó Oresz Ruszka Krajna kormánytanácsa Ruszka Krajna, Munkács
1919. március 5. Az ungvári katolikus főgimnáziumot átvette a csehszlovák katonai hatóság. - 1920. február 15. Bővebben Ungvári Katolikus Főgimnázium Ungvár, Csehsylovákia
1919. április 19. Hennoque francia tábornok az ungvári városházán a város küldöttségének kijelentette: Ungvár a cseh á ... Bővebben Hennoque Ungvár, Csehszlovákia
1920. április 15-én kelt 269. sz. törvénnyel Ruszinszkóban a m. kir. hivatalokat csehszlovák állami hivatalokká alakítot ... Bővebben Ruszinszkó, Csehszlovákia
1926. december A magyar pártok kassai kultúrreferátusa pályázatot hirdetett „történelmi munkára, mely a magyarság t ... Bővebben Szlovenszkó, Ruszinkó