Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi osztály iratai (MNL OL K 28) ügyiratszintű jegyzéke

Dobozszám Tételszám Tétel megnevezése Dokumentum jelzete Dokumentum tárgya Időintervallum Fóliók Megjegyzés
1. 1. tétel A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei 1923-C-1845 Kisebbségi nyelvek közigazgatásban valós használatát szabályozó rendelet és az ezzel kapcsolatos beadványok, értekezletek 1923.04-1923.07 1-48
1. 1. tétel A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei 1924-G-6301 Kimutatás a nemzetiségek által lakott települések vármegyei tisztviselőinek nyelvismeretéről 1924. nov.–1925. márc. 1-63
1. 1. tétel A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei 1924-G-6926 Minisztertanácsi jegyzőkönyvi kivonat Knaller Győző képviselő a nemzetiségi kisebbségek sorsára vonatkozó jogszabályok betartatására vonatkozó határozata javaslata tárgyában 1925.nov.24 1
1. 1. tétel A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei 1930-G-6158 Összefoglaló a magyarországi nyelvi kisebbségek helyzetéről 1930. nov. 20 1-53
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1918-II-103 Belgrádi fegyverszüneti tárgyalások anyaga 1918. nov. 14 nyelve: magyar és francia
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1923-A-5425 Külügyminisztériumi átirat az Erdélyben élők katonai nyugdíjának rendezése ügyében 1923. aug. 16 1-20
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1925-K-4265 Külügyminisztériumi átirat az Osztrák-Magyar Monarchia közös irattári anyagának elhelyezése, esetleges selejtezése ügyében 1923. jan.–1925. júl. 41-58
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1925-K-8067 Vilmos főherceg magyar állampolgársága ügyében 1925. dec. 32-40
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1925-L-7405 Haditemetők, hadisírok gondozása és a hősök emlékének törvénybe foglalásának ügye 1916. márc.–1925. dec. 59-289
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1925-T-139 A Népies Irodalmi Társaság beadványa a Friedrich Knoll cég által Erdélyben terjesztett, kötvények áruba bocsátása tárgyában kelt körlevele ügyében (a melléklet hiányzik) 1925.febr.13. 1-2
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1925-T-419 Osztrákokkal történő közös vagyon elosztásához szakértők kirendelése 1925. jún.–aug. 1-11
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1926-K-1944 Utódállamokba került különböző alapítványok és testületek vagyonának felosztása ügyében folytatott tárgyalások anyaga 1924. jún.–1926. márc. 290-472
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1927-A-7407 Külügyminisztériumi átirat a bécsi kancellária leégésekor megsemmisült magyar levéltári anyagról 1927. aug. 3-27 473-476
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1927-J-10876 Boér Elek jelentése az Igény Megállapító Hármas Bizottságban végzett munkáról 1926. máj.–1927. nov. 491-545
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1927-L-402 Vármegyei feliratok Bocskai István koronájának visszaszerzése érdekében 1920. szept.–1927. márc. 546-691
1. 2. tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése 1933-L-11817 Bátaszéki uradalom alapítványának alapító oklevelének visszaküldése az Országos Levéltárnak 1927. febr.–1933. júl. 692-695
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1926-K-615 Csehszlovák-magyar határmegállapítással kapcsolatos ügyek 1924. nov.–1926. aug. 1-342 Az iratok többsége francia nyelvű
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1930-K-5052 Külügyminisztériumi átírat a csehszlovák-magyar határ IX. szakaszának módosítása tárgyában 1930. jan. 1-9 Az iratok többsége francia nyelvű
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1937-K-15905 Magyar-csehszlovák határszéli forgalomról szóló egyezmény tervezete 1937. jún.–1937. nov. 1-118 Benne az egyezmény francia nyelvű szövege
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1937-K-16898 Vámkezeléssel kapcsolatos magyar-csehszlovák egyezmény 1937. dec. 3-15. 1-4 Benne az egyezmény francia nyelvű szövege
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-15262 Külügyminisztériumi átírat a határincidensek kivizsgálására ügyében kötendő megállapodás cseh változatával kapcsolatban 1937. jún.–1938. febr. 2-19 Benne az egyezmény francia nyelvű szövege
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-15667 Magyar-csehszlovák határegyezményben szereplő könnyítések életbeléptetése 1938. ápr. 11-21 1-8
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-16174 Magyar-csehszlovák kereskedelmi egyezmény életbeléptetése 1938. máj.–jún. 1-32 Benne az egyezmény német nyelvű szövege
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-16379 A Duna és Tisza magyar-csehszlovák határszakaszai műszaki és gazdasági rendezése tárgyában kelt egyezmény német szövege 1938.júl.14 1-7
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17097 Területátadással kapcsolatban Csehszlovákiával létesítendő egyezmény 1938. okt.–nov. 1-25
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17183 Teplansky Pál miniszter a csehszlovák delegáció tagjává történt kinevezését közli a csehszlovák követség 1938.nov.8 1-3
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17311 A Bereg Vármegyei Egyesület beadványa Csongor település visszacsatolása ügyében 1938. nov. 15-22 1-5
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17353 Főispáni beadványok egyes községek Magyarországhoz való visszacsatolása tárgyában 1938. nov. 19-28 1-9
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17369 Az új határból adódó közlekedési problémák megoldása 1938. nov. 3-28 1-5
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17378 Apponyi Terézia mindenes kérelme Vág község visszacsatolása érdekében 1938. nov. 12-28 1-3
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17485 Kérvény Magasmajtény és Csall községek visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik) 1938. dec.7 1
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17607 Magyarlőd és Györke község lakosainak kérelme a község visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik) 1938. dec.16 1-2
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17725 kalász község kérelme visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik) 1938.dec.27 1
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-K-17238 A Magyar Turista Szövetség kérelme az Aggteleki csepkőbarlang cseh folytatására vonatkozó igénybejelentés tudomásulvétele tárgyában 1938.nov. 1-5
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1938-T-17474 Csehszlovák-magyar határmegállapító bizottság figyelése 1938. dec. 1-7 1-4
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15394 Dr. Oszvald György miniszteri tanácsos kiküldetése Pozsonyba a magyar-szlovák határkijelölő bizottság tárgyalásaira 1939. febr-dec. 1-5
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15525 Nagyszalánc község hovatartozása tárgyában 1939.febr. 1-2
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15649 Osgyán község határkiigazítása tárgyában 1939.febr. 28 1-2
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15868 Magyar-csehszlovák határ végleges kijelölése kapcsán tett módosítások 1939. márc. 9-17 1-33 az irat nyelve jórészt francia
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15892 Magyar-csehszlovák amnesztia egyezmény kiterjesztése az újonnan átkerülő településekre 1939. márc. 14-29 1-12
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-15954 Barancs község kérvénye Magyarországhoz csatolása érdekében 1939. márc.–nov. 1-3
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-16141 A magyar-szlovák keleti határ módosítására vonatkozó, több társadalmi szervezet által aláírt kérvény (a melléklet hiányzik) 1939.ápr.4 1
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-16455 Magyar-szlovák határ Ung völgyére vonatkozó szakaszának kijelölése kapcsán megkötött egyezmény 1939. április. 12-20 1-16 Benne az egyezmény francia nyelvű szövege
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-16617 Magyar-szlovák határ mentén szükséges kisebb kiegészítések 1939. ápr.–máj. 1-6
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-16790 Szobráncz közelében lefolyt határincidensről felvett jegyzőkönyv 1939. ápr.–máj. 1-6
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-17866 A Határkijelölő Központi Bizottság és a Magyar-Szlovák Határmegállapító Bizottság magyar tagjainak külföldi kiküldetése tárgyában 1939.júl-szept. 1-13
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-19604 A budapesti szlovák követség szóbeli jegyzéke a Magyar-Szlovák Határkijelölő Bizottság tárgyában 1939. dec. 1-3
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-20247 Balogpábár község memoranduma a határrendezéssel kapcsolatban (a melléklet hiányzik) 1939. nov. 22 1-4
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-20889 Magyar-szlovák határforgalmi egyezmény életbeléptetése 1939. dec. 18 1-15 Benne: Résumé mensuel des travaux de la Société des nations c. kiadvány
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-K-16311 A Központi Statisztikai Hivatal beadványa az ideiglenes ruthénföldi községi névjegyzék kiegészítő pótjegyzéke tárgyában (a melléklet hiányzik) 1939. ápr. 1-2
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-L-16517 A Központi Statisztikai Hivatal beadványa a kárpátaljai rutén helységnevek jegyzéke tárgyában (a melléklet hiányzik) 1939. ápr. 1-4
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-L-18514 Nógrád vármegye alispánjának levele Dacsókeszi és Csáb községek ügyében 1939. aug. 16-19 1-7
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-P-17381 A M. Kir. Honvéd Vezérkar főnökének jelentése az újbarsi határsértés tárgyában 1939. jún. 1
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1939-P-20322 A kisebb határszéli forgalom tárgyában Szlovákiával kötendő egyezmény és a szenci passage ügye 1939. nov. 14-25 1-51 Benne a szlovák delegáció javaslata a szenci passage út használata tárgyában
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1941-P-16184 Gömör-Kishont vármegyék alispánjának felterjesztése a magyar-szlovák határközi megbeszéléssel kapcsolatban felmerülő költségek kiutalására 1941. febr. 2-5
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1941-P-17397 Gr. Révay István tanulmánya a belvederi magyar-szlovák határról (a melléklet hiányzik) 1941. ápr-máj. 2-3
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1941-P-22975 Intzinger György cékei római katolikus plébános a Zemplén vármegye északi részében fekvő plébániák magyar vonatkozású történelmi adatai tárgyában (a melléklet hiányzik) 1940. szept-1941. nov. 1-4
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1942-L-18357 A Belügyminisztérium átirata Ipolytarnóc és Tőrincs községek közötti határátcsatolás tárgyában 1942.febr-márc. 1
2. 3. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek 1942-P-20709 Inczinger György cékei római katolikus plébános beadványa egyes megyék szlovákiai részének Magyarországhoz csatolása tárgyában 1942. ápr.–máj. 1-6
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1923-T-142 Népies Irodalmi Társaság beadványa Gagyhy Dénes szabadsága és érdemeinek elismerése tárgyában 1921. okt.–1924. jan. 1-19
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1924-O-37 A belügyminiszter átirata oláh tisztek Apátfalvára való átjárása tárgyában 1923. dec-1924.jan. 1-4
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1925-T-95 A belügyminiszter átirata Fehéri Arnaud ifj. Szatmáry Sándor határmegállapító bizottsági tagsága tárgyában (a melléklet hiányzik) 1925. febr. 1-3
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1927-L-9236 Hári Dezső orosházi magánszemély határőr általi lelövése tárgyában kelt értesítés 1927. okt. 1938. márc. 1-3
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1930-L-5374 Magyar-román határincidensek kivizsgálása 1928. márc.–1930. jún. 1-49
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1938-K-16312 Feljegyzés a román-magyar határszéli forgalomban észlelt nehézségek kiküszöbölése tárgyában 1938. júl.–aug. 1-38
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1939-K-18658 A honvédelmi miniszter átirata az esetleges határsértésről szóló híradás tárgyában 1939. aug. 1-3
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1939-L-17243 Hokky Károly megküldi a técsői kérdésben született beszédei szövegét 1939. máj 1-9
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1939-O-18750 Kisebb határszéli forgalomról szóló magyar-román egyezmény kiterjesztése a kárpátaljai határszakaszra is 1939. aug.–nov. 104-113 Benne az egyezmény francia nyelvű szövege
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1940-K-16061 Magyar-román határesemények kivizsgálása tárgyáben kötendő egyezmény 1929. aug.–1940. febr. 117-173
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1940-K-16223 Szabolcs vármegye alispánjának beadványa a határsáv megállapításának módosítása tárgyában 1940. márc. 1-2
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1942-O-15778 Román határőrök által Kübekházánál elkövetett határsértés 1941. dec.–1942. jan. 177-179
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1942-O-17158 A Honvédelmi Minisztérium átirata a magyar-román demarkációs vonalon határszéli forgalom felvétele tárgyában 1942. márc. 11. 1
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-19037 Bihar vármegye főispánjának beadványa a magyar-román határkövek eltávolítása tárgyában 1941. dec.–1943. márc. 182-187
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-25070 Bisztrapataki román határsértés kivizsgálása 1943. máj.–jún. 188-192
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-25139 Mezőbándi román határsértés kivizsgálása 1943. jún. 17-25 193-195
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-25790 Határincidens Bedecs és Kalotaszentkirály között 1943. júl-nov. 1-11
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-25794 A Kommandó községnél esett határsértés kivizsgálása 1943. jún.–júl. 202-205
3. 4. tétel Magyar-román határügyek 1943-O-33404 A magyar-román kishatárforgalmi gentlemen agreement meghosszabbítása az 1944. évre 1943. nov. 206-208
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1938-K-16698 Magyar-jugoszláv kisebb határforgalmi ügyek rendezése 1937. ápr.- 1938. aug. 1-16
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1938-L-15375 Szeged város beadványa a vízummentesség megadása tárgyában 1927. okt. 1938. márc. 19-23
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1941-R-17984 A Magyarország és Horvátország közötti Dráva és Duna-határ kérdése 1941. ápr.24. 1-2
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1941-R-19418 Külügyminisztérium átirata a Horvátországhoz tarozó un. Répás kerület átcsatolása tárgyában 1941. máj.–jún. 26-32
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1942-R-19005 Magyar-horvát egyezmény a határkerület kibővítése tárgyában 1942. ápr. 9-14 33-38
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1942-R-19705 Magyar-horvát határszéli forgalom tárgyában 1942. febr.–ápr. 59-63
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1942-R-20161 Bánáti eseményekről készített bizalmi jelentés 1942. máj. 1
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1942-R-21998 A honvédelmi miniszter jelentése a horvát határszéli forgalom tárgyában 1942. június 15. 1-3
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1942-R-23436 Bácska és Bánát közötti áruforgalomról szóló megállapodás 1942. júl. 18 68-70
3. 5. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek 1944-R-25598 Zágrábi magyar követség átirata egyes határkérdések rendezése tárgyában 1944. júl. 24 39-41
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1924-M-27 Bajai tisztségviselők segélyezése 1921 márc.–1924. jan. 1-73
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1925-M-1488 Pécs város beadványa a szerb megszállás okozta károk megtérítése tárgyában 1924. máj.–1925. jún. 76-91
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1925-K-1502 Baranya vármegye alispánjának beadványa az ellenséges megszállás felszabadult községek telekkönyvi kivonatainak az SHS államtól történő visszaszállítása tárgyában 1925. márc. 7. 1-2
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1930-R-5418 A Ráctőtösi szolgabíró jelentése a megszállt baranyai területek állapotáról 1930. ápr.3. 1-3
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1930-R-6119 Bizalmi jelentés a Baranyából kiztasított szerb optánsok hangulatáról 1930.nov.10. 1-2
3. 6. tétel Baranyai és bajai ügyek 1933-R-11853 Baranya vármegye főispánjának jelentése a jugoszláv kettősbirtokosok helyzetéről 1933. júl-aug. 1-2
3. 7. tétel Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek 1927-K-948 Magyar-osztrák határmegállapítási iratok 1926. márc.–1927. máj. 1-128
3. 7. tétel Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek 1937-K-15484 Bambergri szénbányák kiaknázása tárgyában folytatott tárgyalások jegyzőkönyve 1923. jan.–1937. jún. 1-310 Benne a petrozsényoi bánya kiaknázással kapcsolatos beadvány
3. 7. tétel Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek 1937-K-15543 Magyar-osztrák határ Moson megyei szakaszának kijelölése 1922 szept.–1937. ápr. 1-72
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-L-495 Hanus Ferenc beadványa fia holttestének hazahozatala ügyében 1922. márc.–1923. jan. 2-17
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-E-6044 A Miniszterelnökség átirata a Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövetségének érdeklődése tárgyában a Nyugat-magyarországi katonai nyugdíjasok jogállása felől 1921.aug.17. 1
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-L-6859 Dr. Hans Kohl és Otto Besinger, német állampolgárok beadványa a nyugat-magyarországi felkeléskor keletkezett káraik megtérítése ügyében 1921. dec.–1923. dec. 20-53
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-M-2166 A Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság magyar biztosának jelentése a Burgenlandische Zentralbankról (a melléklet hiányzik) 1923. márc.25. 1-3
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-S-190 Papp Antal jelentése a nyugat-magyarországi kommunista szervezkedésről 1923. máj.–júl. 58-63
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-S-190/a Magyar Nemzeti Szövetség nyugat-magyarországi osztályának lapszemléje 1923. febr. 10-26 64-74
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-G-237 A Honvédelmi Minisztérium átirata a visszacsatolt burgenlandi községekről 1923.febr.14. 1-2
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-G-379 Jelentés a soproni lakosság körében felbukkanó átcsatolási szóbeszédről 1923.márc. 1
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-S-460 Nyugat-magyarországi visszacsatol községekben lévő kocsmárosok ügye 1923. ápr.–máj. 79-86
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-G-629 Jelentés a felsőőri takarékszövetkezetekről, a Burgenlandische Zentral Bankkal való kapcsolatukról 1923.máj.29. 1
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-S-676 Jelentés a Horváth György soproni kommunista egyén szerkesztésében Kismartonban megjelenő Neue Eisenstädter Zeitung Sopron esetleges átcsatolásáról szóló egyik cikkéről 1923.jún.9. 90-94
3. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1923-S-698 A Landesverband Burgeland propaganda egyesület plakátjai 1923. jún. 16 95-111
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1924-M-73 Nyugat-Magyarország ügyeit is érintő osztrák rendeleteket tartalmazó kiadványok beszerzése 1923. ápr.–1924. ápr. 112-128
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1924-M-855 Szombathelyi Zoltán pinkamindszenti körjegyző a balatonfőkajári jegyzői állás betöltésére vonatkozó kérelme 1923.febr-1924.jún. 129-137
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1924-M-1434 Határsávban lakó munkások kitiltása Burgelandról 1924. febr.–szept. 138-147
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1924-M-3710 Jelentés a Nyugat-Magyarországon folytatott osztrák propagandáról 1924. máj. 17-19 148-153
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1926-G-16 Jelentés egy Bécsben tartott népgyűlésről Sopron hovatartozása tárgyában 1926.jan.12. 1-2
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1936-S-160 Jelentés a Burgelandban folytatott nagynémet propagandáról 1924. jún.–1926. okt. 157-191 Benne több német nyelvű propaganda kiadvány
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1926-S-250 Sopron vármegye főispánjának jelentése a közállapotokról 1926. jún.–okt. 191-202
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1927-C-1810 Hat Vas vármegyei horvát község németajkú lakosságának folyamodványa néhány burgenlandi községben lakó építőiparos építés céljából való átjövetele tárgyában 1927. márc.8. 203-204
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1927-L-4034 Az elcsatolt Somfalván történt eseményekkel kapcsolatos alispáni beadvány 1927.máj.2. 205
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1927-S-69 Dr. Östör József országgyűlési képviselő beadványa a somfalvai eseményekkel kapcsolatban 1927.febr.14. 206-209
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1927-S-279 Adatok a burgelandi magyar kisebbségről 1927. jún. 17-21 210-230
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1927-T-327 Tattay beadványa Polány István nyugalmazott népiskolai igazgató segédtanfelügyelői kinevezése tárgyában 1927.júl. 1-5
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1929-C-1178 Magyarországi német ajkúak kormánybiztosának elterjesztése osztrák lapban Magyarországról megjelent cikk kapcsán 1929. márc.–máj. 231-241
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1929-C-1192 A pozsonyi Pressburger Zeitung című lap a magyarországi németek kulturális sérelmeiről összeállított cikkéhez kapcsolódó iratok 1929.márc. 242-248
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1930-S-5030 A Bécsben megjelenő Volksblatt a soproni lakosságról szóló cikke tárgyában 1930.jan. 249-252
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1930-S-5820 Külügyminisztériumi átirat a Burgelandból kiutasított magyar munkások tárgyában 1930. júl.–okt. 253-259
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1933-L-11287 Sopron vármegye főispánjának jelentése osztrák határszéli eseményekről 193.márc. 260-263
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-L-16197 Miniszterelnökség sajtóosztályának beadványa a Sopronvármegye c. újságban megjelenő propaganda cikkek tárgyában 1934. okt. 8-12 264-270 Benne a Sopronvármegye c. napilap 1934 szept. számai
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1934-L-16618 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium átirata községi orvosi állás szervezése tárgyában Fertőrákos határszáli községben 1934.ápr.10. 271
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1935-C-16571 A belügyminiszter átirata a Burgenland - Führer című külföldi sajtótermék kitíltása tárgyában 1935.dec. 272-275
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1936-S-16250 Bizalmi jelentés egy Burgenlandban terjesztett nemzetiszocialista röpirat tárgyában 1936.aug. 276-277
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-L-15715 Dr. Gacs János pápai kamarás, kollégiumi igazgató jelentése Sopron közéleti hangulatáról 1939.jan.10. 1-4
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-15328 Különböző jelentések a burgelandi magyarok helyzetéről 1939. febr.–aug. 280-310
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-15700 Bizalmi jelentés burgenlandi területek kisebbségi ügyeiről 1938. jún. - 1939.febr. 311-315
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-16023 Bizalmi jelentés a burgenlandi német nemzetiszocialista párt Sopron-környéki agitációjáról 1939.márc. 316
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-16584 Bizalmi jelentés Németjárfaluban tartott agitációs gyűlésről 1939.márc-ápr. 317
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-16728 Bizalmi jelentés a fülesi (Burgenland) horvátok kérelméről kulturális egyesület alapítására 1939.máj. 318
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-17077 Bécsi követség jelentése az ott működő idegen nyelvű egyesületekről 1939. máj. 11-26 319-323
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-17147 Bizalmi jelentés a Felsőpulyában tartott nemzetiszocialista pártnapról (napi program csatolva) 1939.máj. 324-328
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-18825 A Honvédelmi Minisztérium átirata jáki mezőgazdasági munkások határátlépéséről Buja-majornál (a csatolmány hiányzik) 1939.szept. 332-333
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-18963 Csendőrségi jelentés a burgelandi magyarok helyzete 1939. nov. 16 334-336
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-19015 Bizalmi jelentés a magyar érzelmű Illés felsőőri főkönyvelő Dachauba szállításáról és Wagner kocsmáros veszélyeztetéséről 1939.szept. 337
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-19083 Bizalmi jelentés a burgenlandi közállapotokról 1939.szept. 338-339
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-19285 A Belügyminisztérium átirata a Pozsonyból és környékéről illegális határátlépési igazolványokkal történő határátlépések tárgyában 1939.szept-okt. 340-343
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-19663 Pozsonyi követség jelentése az ottani káptalan kéréséről 1939. dec. 7-21 344-348
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1939-S-15639 Belügyminisztériumi jelentés az ausztriai eseményekről 1938. máj. 15-18 349-355
4. 8. tétel Nyugat-magyarországi ügyek 1938 sz. n. Kézírásos jelentések Sopron és Moson megyei eseményekről 1938. máj. _ 1939. jún. Kézzel írt füzet
4. 9.tétel Magyar-német határ megállapítás iratai 1941-C-17945 Külügyminisztériumi jelentés egyes községek Németországhoz történő csatolásáról 1941. ápr. 25-30 1-4
5. 9. tétel Magyar-német határ megállapítás iratai 1941-C-19066 Honvédelmi minisztérium jelentése a magyar-német határmegállapításról, Muraköz helyzetéről 1941 jún. 10 1-2
5. 9. tétel Magyar-német határ megállapítás iratai 1941-L-19170 Honvédelmi minisztérium jelentése a magyar-német határmegállapításról, Muraköz helyzetéről 1941. jún. 11 1-2
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-L-781 Honvédelmi Minisztérium jelentése a Németországban rendezett, Versailles-i békeszerződésről szóló kiállításról 1922. aug.–1923. jan.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-L-1122 Magyar Külügyi Társaság jelentés a Népközösség keretében a kisebbségek védelmében végzett akciójáról 1923. febr.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-M-111 Jelentés az elszakított területekén végrehajtandó népszavazás értelmében különböző helységekben megtartott népgyűlésekről 1923. jan. 5
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-T-61 Jelentés a Külügyminisztériumban a Románia elleni propaganda ügyében megtartott értekezletről 1922. máj. –1923. jan. 1-41 Benne: Jelentés Papp Antal tevékenységéről
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-T-85 Magyar követségek tájékoztatása a kisebbségi sérelmekről 1922. máj.–1923. jún. 2-44 Benne: Népies irodalmi Társaság beszámolói a romániai magyarság sérelmeiről
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1923-T-585 Jelentés az 1922 évben kiadandó naptárakban elhelyezendő propaganda anyagokról 1921. máj.–1923. jún. 2-142
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1924-M-513 Különböző vármegyék törvényhatósági bizottságának határozata a cseh határincidensek kapcsán 1923. jún.–1924. febr.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1925-O-286 Jelentés Boér Elen Seatton Watson Erdélyről szóló könyve kapcsán tett beadványáról 1925. máj.1-3 Benne: Magyar Kisebbség 1925. máj. száma
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1925-P-136 Pechány Adolf tót kormánybiztos előadása a tót kérdésről 1925. febr.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1926-L-24 Magyar Nemzeti Szövetség és különböző vármegyék határozata a békeszerződés revíziójáról 1925. ápr.–1926. aug. 1-93
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1927-L-8246 Baranya vármegye tiltakozás a békeszerződés ellen 1927. szept.–dec.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1927-T-255 Magyar Tudományos Társulatok belépése a Sajtóvállalatba 1922. nov.–1927. júl.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1930-L-5085 Mező Dániel budapesti lakos propagandisztikus írásainak idegen nyelvre való fordítása 1939. dec.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1930-L-5721 Végh Jenő kispesti lakos memoranduma a diákságnak a propagandáról szóló szerepéről 1930. jún.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1930-L-6028 Különb9ző települések határozata a Trianoni évforduló alkalmából 1928. jún.–1930. nov. 1-177
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1930-T-5214 Laboda Károly budapesti lakos kérése Trianonról szóló könyve tárgyában 1929. dec.–1930. febr.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1930-T-5216 Magyar Nemzeti Szövetség beadványa a hágai kiállításon való részvétele támogatása tárgyában 1929. júl.–1930. máj.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1933-L-11625 Hevesi Ferenc budapesti rabbi kérésre amerikai propagandaútja támogatása céljából 1933. máj.–jún.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1933-L-12223 Új Magyar Vetés c. újság támogatása 1933. szept.–1934. jan. 1-130 Benne az újság 1933. jan.–szept. számai
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1934-L-15784 Hunter Miller naplójának feldolgozása 1933. máj.–1934. jún.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1934-L-15870 Pócs László kereskedő beadványa Revíziós országos kongresszus megtartása céljából 1934. jún.–júl.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1934-L-16280 Szarvas község felterjesztése emlékmű felállítása céljából Magyarország földrajzi középpontjában 1934. szept.–okt.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1935-L- Kováts Béla erdőtanácsos beadványa a revíziós indokokba erdészeti szempontok bevétele tárgyában 1935. dec.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1936-L- Szabó Lajos monori lakos kérelme revíziós aláírások gyűjtésének engedélyezéséről 1936. febr.
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1936-L-15243 Berlini magyar követ jelentése a Volk und Reich. C. német lapban megjelent magyar revizionista vonatkozású cikkről 1936. febr. Benne a lap 1936 száma
5. 10. tétel A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása 1939-P-15209 Miklós József festőművész finn nyelven írt könyve Magyarország feldarabolásáról 1938. dec.–1939. jan. Benne a könyv egy példánya
5. 11. tétel Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938. 1937-G-15715 Pécsi kisebbségi intézet kiadványának a beszerzése 1937. ápr.–máj.
5. 11. tétel Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938. 1937-G-16080 Pécsi Kisebbségi Intézet folyóiratának a Kisebbségi Körlevélnek 1937. júl. száma 42378
5. 11. tétel Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938. 1938-G-15650 Jelentés a pécsi Kisebbségi Intézet különböző rendezvényeiről 1937. okt.–1938. dec. 1-108 Benne az eseményeken elhangzott előadások szövege
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 16969/1941 Belügyminiszter által küldött jelentés a román revíziós mozgalomról 1941 37
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1941-O-15811 Bukaresti magyar követség jelentése a román sajtóban megnyilvánuló revízióról 1941. jan.–ápr. 39-47
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1941-O-20353 Aradi magyar követség jelentése a temesvári revíziós tüntetésről 1941. júl. 27. 50-51
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1941-O-20525 Belügyminisztériumi jelentés a visszacsatolt területeken folyó román revíziós propagandáról 1941. aug. 7. 52
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1941-O-25895 Levél a román revízióról
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1942-O-15265 Román propaganda
5. 12. tétel A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943. 1942-O-25268 Erdélyi kérdés
5. 13. tétel Anschluss (Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán felmerült kérdések rendezése: magyar-osztrák szerződések ügyei, Magyar állampolgárok Ausztria csatlakozásával valamint az új német zsidótörvényekkel kapcsolatos károsodási ügyei). 1938. 1938-L-17294 Ausztriával kötött szerződések ügye 1938. okt.–nov.
5. 13. tétel Anschluss (Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán felmerült kérdések rendezése: magyar-osztrák szerződések ügyei, Magyar állampolgárok Ausztria csatlakozásával valamint az új német zsidótörvényekkel kapcsolatos károsodási ügyei). 1938. 1938-L-17637 Ausztriának Németországgal történt egyesülését követően felmerülő ügyek 1938. júl.–nov. 1-132 Benne: magyar állampolgárok Németországban, többek között a zsidótörvények miatt elszenvedett sérelmeikről folytatott tárgyalás
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1923-T-286 Külügyminisztérium jelentés a Kisebbségi Nemzetiségek Statisztikai Intézetének munkásságáról 1923. febr.–márc.
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1925-T-2882 Magyar Külügyi Társaság jelentése a Magyar Egyetemközi Tájékoztató Hivatal megszervezéséről 1935. márc.–ápr.
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1925-L-6881 Nemzetek Szövetsége által felállítandó nemzetközi egyetem ügye 1925. szept.–nov. 20-27
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1925-T-13 Jegyzőkönyv az Egyesületközi Értekezlet tanácskozásáról 1924. dec.- 1925. jan. 29-41
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1925-T-435 Budapesti német követ tájékoztatója az Interparlamentáris Unió washingtoni tanácskozásáról 1925. júl. 43-49
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1926-L-3339 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium átirata a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége Magyar Osztálya beadványa a szervezet alapszabálya tárgyában (a melléklet hiányzik) 1926.ápr.26. 52
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1926-T-436 Beszámoló a World Alliance for Promoting International Friendschip through the Churches tanácskozásáról 1926. szept. 20 55-64
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1927-T-82 Washingtoni követség jelentése a nemzetközi szabadkőműves páholyokról 1926. dec.–1927. márc. 67-75
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1927-T-498 A Külügyminisztérium átirata hazai egyének nemzetközi egyesületekbe való delegálása tárgyában 1927.aug-szept. 1-4
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1940-K-16975 Magyarország képviselete a telepítési célzatú kivándorlás nemzetközi bizottságának ülésén 1940. márc.–ápr. 77-83
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1940-T-19452 Jelentés a Magyar Nemzeti Diákszövetség, illetve az Entr'Aide Universitaire Internationale magyar tagozatának különböző nemzetközi kongresszusokon való részvételéről 1938. márc.–1940. aug. 84-139
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1941-L-18760 Jelentés az agráralap működéséről 1940. máj.–1941. szept. 140-176
6. 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 1942-O-26460 Jelentés az Európai Ifjúsági Szövetség megalakításáról 1942.okt. 177-184
6. 15. tétel Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok 1924-L-7658 Jelentés az Interparlamentáris Unió magyar tagozatáról 1924. nov.–dec. 10-16
6. 15. tétel Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok 1938-L-15306 Interparlamentáris Unió kérdéseinek megválaszolása 1938. febr. 20-24 1-8
6. 15. tétel Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok 1940-K-20258 Jelentés az Interparlamentáris Unió oslói jubileumi tanácskozásáról 1939. nov.–1940. jan. 1-22
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1923-L-6022 Külügyminisztériumi értekezlet a Népszövetségről 1922. nov.–1924. jan. 1-14
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1924-M-803 Jelentés Helmer Rosting kisebbségi jogokról szóló összeállításáról 1924. jan. 20-25 15-18
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1824-O-58 Jelentés a Nemzetek Szövetsége kiküldötteinek bukaresti útjáról 1923. júl. 19-22 20-24
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1925-G-1345 Hazai kisebbségek helyzetéről készített jelentés közlése a Népszövetség orgánumában 1925. jan.–ápr. 27-34
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1925-L-5035 A Népszövetséget Támogató Magyar Békeegyesület és a Feministák Egyesülete, mint a Nők Nemzetközi Békeligája magyar csoportjának álláspontja a kötelező döntőbíróság kérdésében 1925.aug.26. 36-37
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1926-T-42 Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése 1926. jan.–aug. 39-42 Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1925. nov. és 1926. jún. számai
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1927-T-217 Francia nyelvű népszövetségi statútumok 1927 44-56
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1927-T-520 Apponyi gróf beszéde a Nemzetek Szövetsége VII. közgyűlésén (a melléklet hiányzik) 1927.szept.15. 1
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1930-T-5376 Jelentés Nagy Iván segédtanfelügyelő Németországi útjáról 1929. dec.–1930. márc. 59-64
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1930-T-5887 Jelentés az amerikai tót szervezetek magyar kormány elleni petíciójáról 1930. aug.–dec. 66-70
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1930-T-5972 Fordítói költségek kiutalása a tót petícióra adott válaszokkal kapcsolatban 1930.szept.25. 1
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1933-K-11113 Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése 1933. jan. 24. 73-74 Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1932. nov. száma
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1934-K-16032 Jelentés a Nemzetek Szövetsége egységokmányának módosításáról 1924. nov.–1934. júl. 76-206
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1937-N-16293 A Nansen hivatal 1936 évi zárszámadása és 1938-as költségvetése 1937. aug.–1938 júl. 209-217
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1940-A-19324 Beszámoló a Népszövetség Menekültügyi Főbizottságának jelentéséről 1939. aug.–1940. aug. 218-226
6. 16. tétel A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei 1940-L-15292 Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése 1940. jan.–ápr. 2-44 Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1939. szept.–dec. száma
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1923-L-5209 Jelentés a Nemzetközi Statisztikai Intézet Kongresszusáról 1923. jún. 15-30 2-4
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1924-L-231 Torday Emil főkormánytanácsos javaslata magyar résztvevők kiküldésére a British Association nagyggyűlésére 1923.szept-dec. 6-8
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1926-T-570 Seipel osztrák kancellár levele a Páneurópai Unió bécsi kongresszusa tárgyában (a program csatolva) 1926. szept.–dec. 18-22
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1927-K-1759 Jelentés a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének tevékenységéről 1946. okt. - 1927. dec. 24-33
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1927-L-2393 Jelentés a Bethánia Egylet működéséről 1927. márc.–júl. 37-52
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1927-L-8681 A European Christian Endeavour Union elnökének köszönete a miniszterelnöknek 1927.aug. 54-56
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1939-T-17208 Nemzetek Szövetsége XX. ülésének napirendi pontjai 1939. máj. 16 60-62
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1940-1717 A földművelésügyi miniszter átirata a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatal mellett szervezett telepítési célzatú kivándorlás állandó nemzetközi bizottsága júniusi ülése tárgyában 1940.ápr.30. 1
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1940-17882 A Külügyminisztérium átirata Magyarország képviseltetése tárgyában a telepítési célzatú kivándorlás állandó nemzetközi bizottságának ülésén 1940.máj.25. 1
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1940-L-15599 Jelentés az 1926-os útlevél konferencia ajánlásainak végrehajtásáról 1939. máj. 1940. febr. 64-69
6. 17. tétel Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok 1940-L-17103 Az agráralap 1939 júl. értekezletének jegyzőkönyve 1940. ápr. 16 70-78
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1923-A-2386 Jelentés a baseli Népszövetségi Kisebbségi Bizottság üléséről 1923. febr.–márc. 1-47
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1836-T-9 E. Amande levele Jakabffyhoz kisebbségi kérdésben 1925. dec.–1926. jan. 148-55
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1926-T-326 Gündisch Guido levele a kisebbségek gazdasági egyenjogusításáról 1926. jún. 24 56-87
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1926-T-551 A szervezett nemzeti kisebbségek organizációjának 1926. évi tevékenységéről szóló jelentés tárgyában (a melléklet hiányzik) 1926.dec.20. 1
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1927-T-218 Az európai államokban szervezett nemzetiségi csoportok kongresszusáról szóló jelentés (a melléklet hiányzik) 1927.máj-júl. 91-93
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1937-G-16126 Jelentés a német kisebbségek londoni útjáról 1937. aug. 5-13 96-106
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1938-G-16471 Jelentés a kisebbségek stockholni útjáról 1938. júl. aug. 107-109
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1938-J-16113 A külügyminiszter megküldia a Winniperg Free Press című sajtótermék a kisebbségek létszámát feltüntető térképét 1938.jún. 111-113
6. 18. tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák 1939-K-15393 Dr. Flachbarth Ernő miniszteri osztálytanácsos kiküldetése Pozsonyba 1939.febr.10. 115-116
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1923-Z-389 Zemplén vármegye közgyűlésének jelentse a vám- és útlevélvizsgáló közegek magatartásáról 1923. jan. 8–15.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1923-T-20 Kugonfalvy Kiss István egyetemi tanár beadványa a magyar-steier kereskedelmi kapcsolatokról 1922. nov.–dec. Benne: német nyelvű iratok
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1923-T-279 Szent Gellért társaság jelentése a kelebiai vasútállomás személyzetéről 1923. jan.–jún.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1925-T-351 Kimutatás a Hangya szövetkezet elcsatolt területeken maradt tagszövetkezeteiről 1925. jún.–okt.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1926-M-2519 Magyar-jugoszláv egyezmény tervezete a letétek felszabadításáról 1926. ápr. 6-8
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1926-K-5770 Belügyminisztérium átirata 22 határszéli rendőrkirendeltség felállításához szükséges anyagi fedezet biztosításáról 1926. jún.–júl.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei Igazságügy minisztérium átirata a Jugoszláviába optáltak ellen indított eljárásokról szóló adatgyűjtés tárgyában 1925. okt.–nov. Benne: francia nyelvű iratok
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1927-A-10179 Külföldi nemzetközi kiállításokon való részvétel 1926. okt.–1927. nov. Benne: több nemzetközi kiállítás programja
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1930-K-5557 Külügyminisztériumi átírat a katolikus Tanulmányi Alap elszakított területeken maradt részeiről 1930. máj.–jún.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1930-P-5015 Csehszlovák-magyar tárgyalások az állampolgársági kérdés rendezéséről 1928. dec. 1930. jún. 1-186 Benne: több német nyelvű egyezménytervezet
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1930-T-5124 Ragályi Ferenc felsőkelecsényi levente egyesület elnökének letartóztatása Csehszlovákiában 1930. an.–aug.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1930-T-5283 Fazekas Mihály hollóházi levente oktató segélyügye 1928. aug.–1930. febr. 1-38 Benne: több újságkivágat
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1930-T-5560 Polhammer Sándor oroszvári tanító letartóztatási ügye 1929. márc.–1930. máj. 1-42
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1933-K-11758 Kisantant keretében működő döntőbíróságok ügye 1925. ápr.–1933. máj. 1-75
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1934-K-15578 Till János katymári lakos beadványa a magyar-jugoszláv döntőbíróság által megítélt 12 ezer aranykorona behajtásáról 1933 márc.–1934. máj.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1934-K-15909 Magyar Külügyi Társaság beadványa a Romániával kötött állampolgársági egyezmény ratifikálásáról 1926. ápr.–1934. ápr. 1-56
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1934-L-16025 Belügyminisztériumi átírat a határrendészet ügyében 1934. jún.–aug.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1934-P-15118 Belügyminisztériumi átirat Beregszász város Magyarországon maradt ingatlanának átvételéről 1934. márc.–jún.
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1937-L-15238 Bécsi követség jelentése Ausztria gazdaságpolitikájában bekövetkezett változásról 1927. febr. 7 30-40
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1938-P-15690 Berlini követség jelentése a készülő német történelemkönyvek megírásánál szükségesnek vélt magyar közreműködésről 1938. ápr. 2-25 42373
6. 19. tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei 1939-C-15541 Ipari minisztérium jelentése az ipari munkások külföldre való utazásának szabályozásáról 1939 febr.–júl. 42387
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1937-P-15308 Magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ügye 1936. dec.–1937. ápr. 1-48 Benne: egyezmény francia nyelvű szövege
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-17111 Külügyminisztériumi feljegyzés Cernak szlovák követtel folytatott beszélgetésről 1939. máj. 25 1-4
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-17263 Szlovák-magyar nyersanyagcsere 1939.máj. 1-3
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-17710 Magyar-szlovák iratcsere egyezmény előkészítése 1939. nov. 10-13 1-3
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-18059 Szlovák követségi átírat a szlovák-magyar állampolgársági egyezmény megindulása tárgyában 1939. júl. 3-24 1-3
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-19449 Magyar-szlovák állampolgársági egyezmény 1939. szept.–nov. 1-10
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1939-P-20008 Feljegyzés a Szlovákiával folytatott tárgyalásokról 1939. nov. 4-29 1-7
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-E-15804 Szlovák-magyar közkegyelmi egyezmény megkötése 1940. febr.–okt. 1-133 Benne: az egyezmény több tervezete
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-L-20984 Szlovák-magyar közkegyelmi egyezmény közzététele 1940. okt.–nov. 1-11 Benne: Budapesti Közlöny 1940. okt. 10. száma
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-P-16026 Magyar-szlovák viszonylatban javasolt mellékútvonalak megnyitása a somorjai járás területén 1940.febr. 1-2
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-P-16674 Magyar-szlovák kereskedelmi szerződés megkötése 1940. márc. 14-28 1-161 Benne az egyezmény szövege
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-P-17529 Berlini követség jelentése a magyar külügyminiszternek tót kérdésben tett nyilatkozatának viszhangjáról 1940. máj.–jún. 1-3
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1940-P-20984 A két államban nyújtandó közkegyelem tárgyában kelt magyar-szlovák egyezmény közzététele (a melléklet hiányzik) 1940.nov. 1
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1941-P-15931 Magyar-szlovák állampolgársági egyezmény közzététele 1941. jan.–márc. 1-18
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1941-P-17264 A pozsonyi követség jelentése Tuka miniszterelnök budapesti meghívása tárgyában 1941.márc.19. 1-2
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1941-P-25185 Magyar-szlovák társadalombiztosítási egyezmény 1941. nov. 4-11 1-3
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1941-P-26527 Magyar-szlovák vegyesbizottsági egyezmény aláírása 1941. dec. 5-12 1-2
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1942-P-22691 Külügyminisztériumi feljegyzés a Mach szlovák belügyminiszter és Esterházy János beszélgetéséről készült feljegyzésről 1942. júl.–aug. 1-17
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1942-P-28330 Magyar-szlovák telepes egyezményről folytatott tárgyalások 1942. okt.–nov. 1-16
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1943-P-16501 Szlovákiai magyar hontalanok állampolgárságának rendezése 1941. nov.–1942- aug. 34-94 Benne: Az egyezmény szövege
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1943-P-16885 Magyar-szlovák telepes egyezmény végrehajtása 1934. jan.–febr. 95-101
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1943-P-17926 Magyar-szlovák tolonc egyezmény 1942. dec.–1943. febr. 102-117
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1943-P-30142 Magyar-szlovák telepes egyezmény kapcsán 1943-ban megkötött kiegészítés 1943. szept.–okt. 118-137
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1943-P-32743 Külügyminisztériumi jelentés a szlovákokkal folytatott birtokpolitikai tárgyalások menetéről 1943. szept.–1944. júl. 138-204
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1944-P-22963 Az egyes állampolgársági kérdések rendezése tárgyában Szlovákiával folytatott tárgyalások 1944.máj. 205-218
7. 20. tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony 1944-P-25669 A Szlovák Köztársasággal kötendő újabb közkegyelmi egyezmény 1944. júl. 219-223
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1924-O-100 Pogány Frigyes kultuszminisztériumi helyettes államtitkár a Bukarestben tárgyaló magyar delegáció előadója az alapítványokra vonatkozó adatok közlését kéri 1924.jan.-máj. 1-18
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1925-O-324 A Népies Irodalmi Társaság tanulmánya a kis antantról 1925. jún. 2. 1-27
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1926-K-690 A román kormány javaslatai a békeszerződés szerint még függőben lévő kérdések rendezésére 1926.jan-júl. 1-27
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1926-T-559 Emir Suleyman Ibn Inger Abdullah földbirtokos - a Miniszterelnökség által zagyvaságnak minősített - összefoglalója a magyar és román népről 1926.dec. 1-33
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1927-O-193 Román-magyar pénzügyi és közigazgatási tárgyalások jegyzőkönyve 1927. márc. 17–ápr. 13. 1-22
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1927-O-519 A román-magyar döntőbírósági konfliktus 1927.szept. 1-4
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1929-O-175 A Népies Irodalmi Társaság adatgyűjtései az erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák világháború előtti helyzetéről 1929. jan. 29. 1-4
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1929-O-637 A székely hadosztály leszerelésére vonatkozó iratok 1918. dec.–1919. ápr. 1-11
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1930-K-5171 A Magyar Hitelbank kérése a román részvénytársaságokkal szemben gyakorolt viszonosság igazolására vonatkozóan 1930. jan.–febr. 1-6
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1930-K-5870 Magyar-román kereskedelmi, letelepedési és hajózási szerződésre vonatkozó feljegyzések 1930.júl. 1-29
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1930-K-6020 A magyar-román kereskedelmi szerződés 1930.aug. 1-53
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11306 A Népies Irodalmi Társaság ismertetője egy Maniu irredentizmusát tárgyaló könyvről 1933. márc. 18. 10-16
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11385 Egy Románia területén terjesztett antirevizíós röpirat megküldése 1933.ápr. 17-20
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11396 Dr. Sturek András beadványa, apja, néhai Sturek György a M. Kir. Pamutközpont elleni követelése, illetve a magyar-román vegyes döntőbíróságnál folyamatban lévő pere tárgyában 1933.ápr-máj. 128-134
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11459 A Népies Irodalmi Társaságnak egy liberális párti újságban megjelent, a kisebbségi kérdést tárgyaló tanulmányról készített fordítása 1930. ápr. 28. 21-32
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11586 Román revízió-ellenes gyűlés Nagyváradon 1933. máj. 30. 33-34
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1933-O-11671 Alexandru Lapedatu antirevíziós rádiós beszéde 1933. máj. 30. 35-50
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1934-O-15088 A Népies Irodalmi Társaság felhívja a figyelmet a Keleti Közlöny cikksorozatára Bethlen István angliai előadásairól 1934.jan. 1
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1934-O-15467 A Magyar Nemzeti Szövetség petíciója a Népszövetséghez erdélyi községekben jelentkező magyar ellenes atrocitások tárgyában 1934.márc. 1
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1934-K-15781 A külügyminiszter átirata a magyar útlevélláttamozások megkönnyítése tárgyában Romániában 1934.máj-jún. 1-15
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1937-O-15226 Bizalmi jelentés a magyar-román viszonyról 1937.febr.9. 1
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1938-O-16232 A magyar-román adóügyi egyezmény román részről való megerősítése 1938.jún. 1-42
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1939-O-17065 az Ordre cikke a magyar-román területi kérdésről 1939.máj. 1-3
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1939-O-17106 A bukaresti követ jelentése a Grigore Gafencu román külügyminiszterrel folytatott beszélgetésről a kisebbségi kérdés és a román-magyar viszony kapcsán 1939. máj. 11. 61-65
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1939-O-18468 A magyar-román tutajozási megállapodás 1939.aug. 1-113
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1939-O-18528 Az 1939. évi, Sinaiában lefolyt magyar-román tárgyalások 1939.aug. 243-284
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-19687 A román etnikai határ vizsgálatához készített román térképek vizsgálatából levont némely észrevételek ismertetése 1940.aug. 116-120
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-19688 A magyar-román kérdés a török sajtóban 1940.aug. 2-11
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-19693 Újlaki Nagy Árpád gépészmérnök tanulmánya az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről 1940. aug. 28. 122-148 Benne: népességcsere tervek és térképek
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-L-19980 A Prágai Főkonzulátus átirata a bécsi döntőbírósági ítélet visszhangja tárgyában 1940.aug-szept. 1-4
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-20104 Erdély északi része visszacsatolásának visszhangja a jugoszláv sajtóban 1940.szept. 2-6
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-20194 Erdélyi vonatkozású röpiratok felterjesztése 1940.szept-okt. 1-3
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-18959 A Pravda és a Slovenec című újságok állásfoglalása a román-magyar vitában 1940.júl. 156-159
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1940-O-20619 Magánalkalmazottak nyugdíjügyének bevonása a Romániával folyamatban lévő tárgyalásokba 1940.szept-okt. 1-3
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1941-O-16811 Beszámoló Ioan Ha?iegannak a magyar-román-német viszonyról vallott nézeteiről 1941. márc. 6. 1-2
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1941-O-21913 A belügyminiszter 208.400/1941. sz. rendelete a román nemzetiségű magyar állampolgárok útlevélkiállítása tárgyában 1941.szept.27. 1
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1941-R-18371 A délvidéki hadjárattal kapcsolatos bejelentett jóvátételi és egyéb igényeink 1941.máj. 1-2
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1941-R-20055 A bukaresti követség beszámolója a román nyelvhasználat-rendelet visszavonásáról 1941. júl. 1-3
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1941-R-27108 Bizalmi jelentés román, szerb, bolgár hangulatjelentés 1941.dec.17. 1
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-L-23922 Dr. Palágyi Jenő letartóztatása 1942.júl. 1-3
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-L-24052 Dömötör László aradi magyar népközösségi alelnök jelentése 1942.aug. 2-7
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-1666 Határszéli forgalom engedélyezése a téli időszak alatt 1942.febr. 1-2
7. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-17710_1 Az 1942-es kolozsvári bizottságközi értekezlet anyaga 1942. márc. 4. 13-68
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-17710_2 Az 1942-es kolozsvári bizottságközi értekezlet anyaga (duplum) 1942.márc. 118-319
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-18501 Román panasz Magyarország ellen a kolozsvári görög-keleti püspökkel való állítólagos bánásmód, illetve a Beszterce vidékére telepített német parasztoktól elvett földek miatt 1942. ápr. 1-5
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-18716 A Népies Irodalmi Társaság román sajtószemléje az 1942. január 1.- március 15. közötti időszakból 1942. ápr. 2-32
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-21509 A bukaresti követség jelentése a fokozódó magyarellenes hangulatról Romániában 1942. jún. 5. 2-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-22148 A Külügyminisztérium átirata a román újjáépítési kölcsön jegyzése tárgyában 1942.febr-júl. 1-9
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-22381 Vladár követségi tanácsos beszámolója a német követségen a magyar-román viszonyról folytatott beszélgetéséről 1942. jún. 20. 1-5
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-23445 A Külügyminisztérium átirata kölcsönös letartóztatásokról magyar-román viszonylatban 1942.jún-júl. 2-16
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-24299 Nagy Emil miniszteri titkár beszélgetése Gebelescu román attaséval 1942. júl. 31. 1-5
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-24319 A Plugarul szövetkezet számára a magyar kormány által garantált 200 vagon köles és 150 vagon tengeri vámmentes beengedésének ügye 1942 jún.–aug. 530-541
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-25292 A Külügyminisztérium átirata a határincidensekre vonatkozó konzulátusi feljegyzés felterjesztése tárgyában 1942.szept. 2-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-25330 A brassói konzulátus átirata a különmegbízottakkal folytatott megbeszélésekről 1942.aug-szept. 1
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-26459 A berlini magyar követség előadójának beszélgetése Goruneanu román követségi titkárral az erdélyi kérdésről és a román-bolgár viszonyról 1942. szept. 26. 1-4
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-27663 Párhuzamos kimutatás a magyar és a román kormány nemzetiségi politikájáról és annak hatásairól 1942. okt. 28. 1-18
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-28043 A bukaresti követ jelentése a német-olasz különbizottság tagjaival folytatott beszélgetésről 1942. aug. 29. 2-4
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-28204 A bukaresti követ jelentése a német-olasz különbizottság tagjaival folytatott beszélgetésről 1942. nov. 10. 1-4
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1942-O-29445 A bukaresti követ jelentése a török követ a magyar-román viszonyt és Erdélyt érintő kijelentéseiről 1942.nov. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-L-16878 Román panasz az ingatlanok szabadkézből való értékesítésével kapcsolatos magyar rendelet miatt 1942. ápr.–1943. ápr. 1- 51
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-15071 A német-olasz különbizottság jelentése és ajánlásai az észak-erdélyi román és dél-erdélyi magyar kisebbségek helyzetéről 1942. okt.–1943 jún. 294-356
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-15725 A román nemzetiségű tartalékos tisztek katonai rangjának elismerése 1943.máj-júl. 1-15
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-20728 Jelentés a német-olasz különbizottság ajánlásairól 1943. ápr. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-21161 A Bánffyhunyadi kapitányság jelentése a deritei határincidensről 1943.márc-ápr. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-24928 Eljárás a Romániában tanuló és szünidőre hazalátogató román nemzetiségű tanulókkal szemben 1943. jún.–júl. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-24985 Válaszjegyzék a különbizottság ajánlásaira, emlékirat a román magyar függő kérdésekről 1943. jún.–júl. 328-348
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-25072 Erőszakos határátlépés a székelyvéckei határvadászörs területén 1943.ápr-jún. 362-365
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-26924 A magyarországi nemzetiségek munkaszolgálatának egységes rendezése 1943. júl. 713-720
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-28946 Állásfoglalás a tengelyhatalmak kormányainak ajánlásaira a magyar-román viszony rendezésének kérdésében 1943. szept. 366-375
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-29220 Beszámoló Vladár és Emil Haţieganu megbeszéléséről 1943. aug. 210-213
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-30854 Az aradi konzulátus jelentése a Magyarország elleni hadikészülődésben beállt fordulatról 1943.okt. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-31204 Az aradi konzulátus jelentése a Magyarország elleni hadikészülődésben beállt fordulatról 1943.okt. 1
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-31205 A brassói konzulátus jelentése a magyarellenes hangulatról, katonai akciókról 1943.okt. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-32324 Jelentés az új bukaresti magyar követ Mihai Antonescunál tett bemutatkozó látogatásáról 1943. okt.–nov. 2-10
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-33015 A lisszaboni követség jelentése a szövetségesek Romániára való nyomására Magyarországgal való kiegyezés érdekében 1943.okt-nov. 1
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-33052 A nagyváradi főispán jelentése a román-magyar feszült viszonyról, illetve a románok ezzel kapcsolatos véleményéről 1943. nov. 376-380
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-34011 Jelentés a magyar-román viszony feszültségének okairól román szemszögből 1943 nov.–1944. jan. 381-384
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-34064 A berlini követ közlése Steengrecht államtitkárnak a magyar-román viszonyról 1943. dec. 229-230
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1943-O-34512 A M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága átirata marhabeszolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés tárgyában 1943.dec. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-15119 A Magyar Népnemzeti Mozgalom levele a budapesti román követhez 1943.dec-1944.jan. 2-13
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-15129 Ingóságok kivitelének kölcsönös engedélyezése 1944. júl.–aug. 353-359
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-16608 A bukaresti követ jelentése a pillanatnyi romániai helyzetről 1944. jan. 361-364
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-16932 A berlini követség jelentése a magyar-román viszonyról, beszélgetésről Hencke államtitkár-helyettessel 1943.nov. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-17150 A bukaresti követség jelentése Davidescu megnyilatkozásáról a magyar-román kollaborációról 1944.febr. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-17560 A Belügyminisztérium átirata romániai hírek tárgyában 1944.jan-febr. 1-4
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-17655 Forrai Tibor követségi előadó észrevételei 1943 decemberében -1944 januárjában tett dél-erdélyi látogatása kapcsán 1944. jan. 660-666
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-21595 Tárgyalás az iskolák ügyének kölcsönös rendezéséről 1944. ápr.–máj. 366-369
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-22673 Iparengedélyekkel, tanoncszerződésekkel, munkakönyvekkel kapcsolatos sérelmek kölcsönös orvoslása 1944. máj. 371-372
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-25691 Hazatérési igazolványok elismerésének kérdése a magyar-román viszonylatban 1944.jún-aug. 373-375
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-25800 A Külügyminisztérium átirata a jogtalan fegyvertartásért Romániában és Magyarországon kiszabott büntetések tárgyában 1944.júl-aug. 1-4
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-25801 A Külügyminisztérium átirata iparosengedélyek, tanoncszerződések, munkakönyvek terén fennálló sérelmek kölcsönös orvoslása tárgyában 1944.aug. 1-3
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-26365 A Belügyminiszter átirata a Nagykendtől nyugatra történt határincidens tárgyában 1944.aug. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-O-26504 A belügyminisztérum átirata hazatérési igazolványok tárgyában 1944.szept. 1-2
9. 21. tétel Magyar-román viszony 1944-R-17514 Stetz (Stetiu) Sándor ügyvéd új transilvanista mozgalmi szervezkedésével kapcsolatos vizsgálat 1944. jan.–jún. 1-15
9. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1941-R-18308 Magyar jugoszláv viszony problémái c. anyag összeállítása 1941. ápr.–jún. 1-186 Benne az összeállítás, illetve az ehhez kapcsolódó mellékletek, térképek
9. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1940-R-19690 A Külügyminisztérium átirata a Ljotic-féle párt orgánaumában foglaltakról a magyar-jugoszláv kiegyezésről 1940.aug. 2-6
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1941-R-18337 Zágrábi követ feljegyzése Budák Milán jugoszláv közoktatásügyi miniszterrel folytatott beszélgetéséről 1941. máj. 7 1-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1942-R-16659 Jelentés a Belgrádból hazatelepítet magyarok helyzetéről 1941 júl.–1942 febr. 1-8
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1942-R-21144 Külügyminisztériumi átírat a horvát lakosság Muraközből történt kiűzéséről 1942. máj. 30 1-6
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1942-R-21923 Bizalmi egyén jelentése a horvátországi helyzetről 1942 júl. 19 16-21
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1942-R-24489 Jelentés a Turner Staatsrat jelenlétében megtartott Bürgermeister-Tagungról 1942.aug. 2-4
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1942-R-28347 Zágrábi követ feljegyzése Oltyán miniszterrel folytatott beszélgetésről 1942. nov. 12 31-35
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-15069 A berlini követség jelentése a magyar-szerb viszony a berlini szerb újságírók általi interpretálásáról 1942.dec. 2-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-17402 Külügyminisztériumi jelentés a bánáti magyar és szerb lakosság viszonyáról 1943. jan.–febr. 39-55
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-17652 A belgrádi főkonzulátus jelentése a magyar-szerb közeledésről Ilics Vladával folytatott beszélgetésről 1943.jan-febr. 2-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-18083 Szabó Pál Zoltán egyetemi magántanár jelentése a magyar-horvát viszonyról 1943 jan.–febr. 61-67
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-29967 Zágrábi követ jelentése Budak külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséről 1943 szept. 15 2-6
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-30587 A Honvéd Vezérkar főnökének átirata honvédelmi határzár elrendelése tárgyában magyar-horvát viszonylatban 1943.okt.1. 1
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1943-R-31634 Horvát őrség magyar területen való átvonulásának engedélyezése Varasd-Sándorovec között 1943.okt.22. 1
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-15037-1 Magyar-horvát menekültügyi egyezmény 1944 máj. –szept. 1-57 Benne: zimonyi bombakárosultak hazatérése, belovári járás magyarságának hazatelepítése
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-15037-2 Horvátországi magyarok hazatelepítésének ügye és a hazatelepítés elvi szabályozása 1943. okt.–1944 máj. 1-67 Benne: Muraközi horvátok letartóztatása
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-15037-3 Horvátországi magyarok helyzete, vagyoni állapota és hazatelepítése 1943. máj.–1944. máj. 1-145
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-15037-4 Horvátországi magyarok hazatelepítése 1944. jan.–máj. 1-140 Benne: egyezmény szövege németül
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-16899 A Belügyminisztérium átirata a novigradaci magyar menekültek helyzete tárgyában 1944.jan-febr. 1-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-22414 A belgrádi konzulátus átirata gyermekek eltávolítása tárgyában bánáti városokból 1944.máj.23. 1
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-24884 A zágrábi követ jelentése az Alajbegovic külügyminiszternél tett bemutatkozó látogatásról 1944.júl. 1-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-25046 Külügyminisztériumi feljegyzés a magyar-horvát viszonyról 1944. jún.–júl. 1-15
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1944-R-25559 A horvát-magyar viszony egyes kérdései 1944.júl. 1-3
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1939-L-16628 A német kormány javaslata új magyar-német határforgalmi és vámsegélynyújtási egyezmény kötésére 1939.márc-máj. 2-88
10. 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony 1939-L-17468 A Kereskedelemügyi Minisztérium megküldi a magyar-német kisebb határszéli forgalom szabályozása tárgyában készülő megállapodás gazdasági forgalomra vonatkozó részét 1939.jún. 2-10
10. 22. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony (egyezmények, tárgyalások menekültügyi- hazatelepítési- stb. ügyekben, helyzet-, sajtójelentések) II.rész 1944-R-22908 A veszélyeztetett vidéken lakó horvátországi magyarok hazaköltöztetésének tervezett menetrendje és a jelenlegi nehézségek, valamint Nagy Endre brekinszkai református lelkész áthelyezése tárgyában 1944.05.-07. 1-16
10. 22. tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony (egyezmények, tárgyalások menekültügyi- hazatelepítési- stb. ügyekben, helyzet-, sajtójelentések) II.rész 1944-R-23005 Ágoston Sándor bácsfeketehegyi esperes levele valamint Sipos Mihály horvátországi esperes levelének továbbítása a miniszterelmöknek, az ottani helyzet és a magyarok átmenekültetése tárgyában 1944.05.-06. 1-3
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-C-20116 Franz Basch, a Magyarországi Németek Szövetségének elnöke és a miniszterelnök közötti távirat-váltás a második bécsi döntés, ill. a magyar-német kisebbségi egyezmény alkalmából 1940. szept. 1-5
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-C-20358 A német-magyar egyezmény kapcsán készíett összeállítás megküldése a Külügyminisztériumnak 1940.okt. 1-2
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-L-15800 A volt cseh-szlovák köztársaság államadósságának és államvagyonának felosztása 1940.febr. 1-16
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-L-17968 A Külügyminisztérium átirata a Német Birodalommal kötendő jogsegélyegyezmény tárgyában 1940.máj-jún. 1-6
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-L-18969 A Külügyminisztérium átirata a magyar-német kormánybizottsági tárgyalások befejezése tárgyában 1940.júl. 1-2
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1940-L-20085 A Külügyminisztérium átirata a Bécsben 1940. szeptember 8-án kelt magyar-német jegyzőkönyv szétküldése tárgyában 1940.szept. 1-3
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-C-15439 Ismeretlen tárgyazású kísérőlevél 1941.jan.18. 1
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-C-16708 Jelentés a bukovinai német lakosság hazatelepítéséről 1941. márc. 1-3
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-C-18512 A visszacsatolt délvidéki területekre vonatkozó magyar-német bizalmas jegyzőkönyv szétküldése 1941.máj. 1-18
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-C-26638 A tartási ügyben keletkezett bírósági és gyámhatósági határozatok kölcsönös elismerésére és végrehajtására vonatkozó magyar-német egyezmény aláírása 1941.dec. 1-10
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-C-26985 Magyar munkások kiküldése Németországba 1941. dec.–1942. febr. 1-8
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-L-18561 A társadalombiztosítási viszonosság iránt Németországgal kötött szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában 1941.máj. 1-29
10. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-P-19336 Felvidéki területeken végrehajtandó földbirtok rendezési egyezmény 1941. máj.–jún. 1-40
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1943-P-15083 Felvidéki területeken végrehajtandó földbirtok rendezési egyezmény 1942. dec.–1943. nov. 1-59
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-L-22962 A Kassa-Oderberg Vasút tárgyában Berlinben 1940. november 15-én kelt magyar-német-szlovák megállapodás életbeléptetése 1941. okt-nov. 1-20
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1941-P-19336 Az elköltözők szem,élyének és tulajdonának kezeléséről szóló magyar-német megállapodás végrehajtása 1941.máj-jún. 1-75
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1942-C-28670 A személyállapotra vonatkozó közlések és megkeresések tárgyában kihirdetett magyar-német egyezmény végrehajtása 1942.nov-dec. 1-17
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1942-C-30623 Repülőgépipari munkások kiküldése Németországba 1942.dec. 1-4
11. 23. tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények 1943-R-28776 A honvédelmi miniszter megküldi a bánáti tiszai halászati megállapodás szövegét 1943.júl-aug. 74-77
11. 24. tétel Magyarország és az USA közötti hadiállapot 1922-A-27191 Külügyminisztérium tájékoztatója USA és Magyarország között beállt hadiállapot tárgyában 1942. júl.–okt. 1-9
11. 25. tétel Cseh-német viszony 1944-P-18743 Prágai magyar követség jelentése a cseh-német viszonyról 1944. márc. 7-13 1-4
11. 26. tétel Szlovák-horvát kapcsolatok alakulása 1940-P-20321 Pozsonyi követség jelentése a szlovák-horvát viszonyról 1940. szept. 28 2-3
11. 26. tétel Szlovák-horvát kapcsolatok alakulása 1942-P-18503 Pozsonyi követség jelentése a szlovák-horvát közeledésről 1942.márc.- 27-30 1-4
11. 26. tétel Szlovák-horvát kapcsolatok alakulása 1942-P-25771 Pozsonyi követség jelentése a szlovák-horvát viszonyról 1942. aug.–szept. 1-3
11. 27. tétel Szovjet-magyar kapcsolatok 1940-P-18937 Magyar-szovjet gazdasági tárgyalások előkészítése tárgyában 1940. júl. 19-26 1-36 Benne: magyar-szovjet hajózási egyezmény szövege
11. 28. tétel Szovjet-német áttelepítési egyezmények 1940-20037 Német-szovjet egyezmény a besszarábiai és észak-bukovinai németek áttelepítéséről 1940. szept. 1-3
1941-15807 Német-szovjet egyezmény az áttelepítésről 1941. jan-febr. 1-5
11. 29. tétel Ukrán-kozák viszony 1942-P-17902 Külügyminisztérium jelentése az ukrán-kozák viszonyról 1942. márc.–ápr. 1-6
11. 30. tétel A román-szlovák kulturális egyezményt célzó tárgyalások 1942-O-26067 Jelentés a román-szlovák kulturális egyezmény megkötése érdekében folytatott tárgyalásokról 1942. szept.–okt. 1-2
11. 30. tétel A román-szlovák kulturális egyezményt célzó tárgyalások 1942-O-30702 Jelentés a román-szlovák kulturális egyezmény megkötését célzó tárgyalásokról 1942. dec. 18 1
11. 31. tétel Román-szovjet kapcsolatok 1940-O-20038 Külügyminisztérium jelentése a román-szovjet viszonyról 1940. aug.–szept. 1-5
11. 31. tétel Román-szovjet kapcsolatok 1941-P-15806 Moszkvai magyar követség jelentése a román-szovjet viszonyról 1941. jan.–febr. 1-3
11. 31. tétel Román-szovjet kapcsolatok 1943-O-32399 Belügyminisztériumi jelentés a román-szovjet összeköttetésről 1943. okt.–nov. 5-6
11. 32. tétel Román-szerb, román-horvát viszony 1943-O-15527 Román igények és szervezkedés a Nyugat-Bánságban az Astra Közművelődési Egyesület vezetésével 1942. nov.–1943. febr. 3-18
11. 32. tétel Román-szerb, román-horvát viszony 1943-O-27405 A zágrábi követség jelentése a román-horvát kulturális egyezmény megkötése körüli nehézségek tárgyában 1943.júl. 23-24
11. 32. tétel Román-szerb, román-horvát viszony 1943-R-28992 A belgrádi konzuli képviselet jelentése Antonescu román miniszterelnök-helyettes külpolitikai akcióiról 1943. szept. 26-28
11. 33. tétel Szerb-horvát viszony 1941-R-25331 Belgrádi nagykövetség jelentése a szerb-horvát viszony alakulásáról 1941. okt. 25 2-3
11. 33. tétel Szerb-horvát viszony 1943-R-29971 Berni követség jelentése a jugoszláv emigráción belüli szerb-horvát ellentétről 1843. szept. 21. 2-3
11. 34. tétel Bolgár-román viszony 1940-O-21740 A bukaresti követség jelentése a bolgár-román megállapodásokról Dél-Dobrudzsa átadására és a dél- és észak-dobrudzsai népességcseréről 1940.nov-dec. 1
11. 34. tétel Bolgár-román viszony 1940-R-21902 A szófiai követség beszámolója a román-bolgár lakosságcseréről 1940. dec. 4-6
11. 34. tétel Bolgár-román viszony 1943-O-20726 Szófiai követség jelentése a román-bolgár viszonyról 1943. márc. 29 8-11
11. 34. tétel Bolgár-román viszony 1943-O-22608 Román-bolgár tárgyalások a craiovai szerződés vitás kérdéseiről, bánsági bolgárok áttelepítése Bulgáriába 1943. ápr.–nov. 13-18
11. 34. tétel Bolgár-román viszony 1943-O-34345 Szófiai követség jelentése a román-bolgár tárgyalásokról a craiovai egyezmény végrehajtását illetően 1943. dec. 11 20-21
11. 35. tétel Bolgár-jugoszláv, bolgár-horvát viszony 1940-R-21738 Belgrádi követség jelentése a szerb-macedón viszonyról 1940. dec. 2 2-3
11. 35. tétel Bolgár-jugoszláv, bolgár-horvát viszony 1941-R-20919 Belgrádi követség jelentése a szerb-horvát viszonyról