Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyvei (1895-1948)

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) 1894-ben alakult meg Budapesten. Külföldi zsidó és honi egyházi (katolikus és protestáns) társulatok példái lebegtek a szervezők szeme előtt. Az IMIT a magyarországi "haladó" (ún. neológ) zsidóság szellemiségét tükrözte, fő célja a vallási-tudományos ismeretterjesztés és a valláskulturális élet felpezsdítése volt, elsősorban felolvasások és kiadványok révén. Számos önálló, forrásértékű tudományos könyv megjelentetése mellett a Társulat neve mindenekelőtt az IMIT által kiadott évkönyvekkel forrott össze. Az Évkönyvek 1895-től 1918-ig, majd 1929-től 1943-ig jelentek meg. A vészkorszak után az IMIT már csak egy rövid időre újíthatta fel a működését (1947 végén) - ebből már csak egy évkönyv megjelentetésére futotta, 1948-ban. (Ezen évkönyvek utódainak tekinthetők a Scheiber Sándor szerkesztésében 1970-ben, majd 1971-től 1984-ig kétévente - a Magyar Izraeliták Országos Képviselete égisze alatt - megjelentetett Évkönyvek, továbbá néhány, az Országos Rabbiképző Intézet által ezután megjelentetett évkönyv.)

 

      A zsidósággal foglalkozó tudomány legkülönbözőbb ágaihoz (magyar és általános zsidó történelem, irodalomtörténet, vallástörténet, stb.) tartozó tanulmányok az Évkönyvekben többnyire annotáció nélkül vagy minimális apparátussal jelentek meg. Többségükben így is tudományos beccsel bírtak a maguk idejében, és bírnak - részben - ma is. A tudományos és ismeretterjesztő tematika mellett a szépirodalom, a memoár-irodalom, a kortörténet is jelentős súllyal szerepel az Évkönyvek lapjain. Az IMIT működésének története egyelőre nincs részletesen feldolgozva (az Évkönyvek éves jelentései, melyek részletesen beszámolnak az IMIT működéséről, ehhez jó kiindulópontul szolgálnak), ahogyan kiadványai (mindenekelőtt: az Évkönyvek) bibliográfiailag sincsenek átfogóan és kellő mélységben feltárva. Az Évkönyvek 1930 előtt megjelent 25 kötetének szerzői repertóriumát Friedmann Dénes (Évkönyv, szerk. Szemere Samu, Bp.: Izr. Magyar Irodalmi Társulat,1930, 349-386), az 1930-tól 1979/80-ig megjelent 21 kötet szerzői repertóriumát pedig Szécsi József (Évkönyv, szerk. Scheiber Sándor, Bp.: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1982, 548-572) állította össze. (E repertóriumokat lásd: http://www.zsido.hu/tortenelem/IMIT.htm.) Az IMIT 1895-1914 közötti kiadványainak (nem csak az Évkönyveknek) "analitikus" bibliográfiáját Robert Meister és Daniela Todor készítették el (Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat kiadványai [1895-1914], Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga," 1995), három nyelven: románul, magyarul és angolul (http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/54952).

 

Az IMIT évkönyvek feldolgozásaként: Laczó Ferenc: Magyar zsidó identitásopciók.Tudományos szövegek identitásdiskurzusainak
elemzése a Horthy-korban megjelent IMIT évkönyvek alapján
. Regio, 2010. 3. sz. 91-115.
valamint Uő: Felvilágosult vallás és modern katasztrófák közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Osiris, Budapest, 2014.,

Uő: Hungarian Jews in the Age of Genocide: An Intellectual History, 1929–1948. Brill, Boston, 2016.

 

A honlap adatbázisának/gyűjteményének elkészítésében közreműködött:

 

Szerkesztő Cím Évfolyam Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető szöveg (pdf)
Bacher Vilmos, Mezey Ferencz Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 1. évfolyam 1895 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 483 Letöltés
Bacher Vilmos, Mezey Ferencz Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 2. évfolyam 1896 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 372 Letöltés
Bacher Vilmos, Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 3. évfolyam 1897 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 365 Letöltés
Bacher Vilmos, Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 4. évfolyam 1898 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 372 Letöltés
Bacher Vilmos, Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 5. évfolyam 1899 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 406 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 6. évfolyam 1901 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 440 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 7. évfolyam 1902 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 368 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 8. évfolyam 1903 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 332 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 9. évfolyam 1904 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 345 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 10. évfolyam 1905 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 326 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 11. évfolyam 1906 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 394 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 12. évfolyam 1907 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 403 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 13. évfolyam 1908 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 450 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 14. évfolyam 1909 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 454 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 15. évfolyam 1910 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 440 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 16. évfolyam 1911 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 460 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 17. évfolyam 1912 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 462 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 18. évfolyam 1913 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 442 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 19. évfolyam 1914 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 415 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 20. évfolyam 1915 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 439 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 21. évfolyam 1916 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 432 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 22. évfolyam 1917 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 398 Letöltés
Bánóczi József Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 23. évfolyam 1918 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 350 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 24. évfolyam 1929 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 360 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 25. évfolyam 1930 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 388 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 26. évfolyam 1931 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 338 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 27. évfolyam 1933 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 334 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 28. évfolyam 1934 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 360 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 29. évfolyam 1935 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 382 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 30. évfolyam 1936 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 374 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 31. évfolyam 1937 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 344 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 32. évfolyam 1938 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 313 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 33. évfolyam 1939 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 372 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 34. évfolyam 1940 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 360 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 35. évfolyam 1941 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 362 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 36. évfolyam 1942 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 380 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 37. évfolyam 1943 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 387 Letöltés
Szemere Samu Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve 38. évfolyam 1948 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Budapest 335 Letöltés