Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1952. március 26-27. Gheorghe Gheorghiu-Dej a szűkebb nyilvánosság előtt, a Nagy Nemzetgyűlésen először említi meg, hogy ... Bővebben Gheorghe Gheorghiu-Dej
1952. június 2. Összeül a Nagy Nemzetgyűlés XImájI. ülésszaka. Ezen felmentését kéri Constantin I. Parhon, helyette ... Bővebben Constantin I. Parhon, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej
1952. szeptember 24. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új alkotmányt (mely az 1936-os szovjet alkotmány román adaptációja) ... Bővebben
1953. március 14. A nagyváradi területi katonai törvényszék Kolozsvárott ítéletet hoz az ún. IKESZ-ügyben. A tizennyol ... Bővebben Kolozsvár Palocsay Ádám, Palocsay Zsigmond
1954. október 4-8. A Legfelső Törvényszék Katonai Kollégiuma Alexandru Voitinovici hadbíró vezérőrnagy vezetésével Buka ... Bővebben Bukarest Legfelső Törvényszék Katonai Kollégiuma, Alexandru Voitinovici, Luka László, Jakab Sándor, Solymos Iván, Dumitru Cernică
1955. május 27. Petru Groza, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának elnöke kegyelmi rendeletének köszönhetően szabadl ... Bővebben Petru Groza, Jordáky Lajos, Demeter János, Balogh Edgár, dr. Csőgör Lajos,
1956. június 16. Bukarestben a hadbíróság újratárgyalja dr. Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János és Jordáky Lajo ... Bővebben Bukarest dr. Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János, Jordáky Lajos
1960. december 22. Megkezdi munkálatait a Nagy Nemzetgyűlés 9. ülésszaka. 23-án Nicolae Ceauşescu előterjeszti a pártve ... Bővebben Bukarest Nicolae Ceauşescu
1965. március 7. Parlamenti választásokat tartanak az országban. Az új öszetételű Nagy Nemzetgyűlésbe negyvenhárom ma ... Bővebben Kovács György,Bisztray Mária, Fejes Gyula
1965. augusztus 21. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új alkotmányt. (A 20. században ez a hatodik érvényben lévő alaptör ... Bővebben Ion Gheorghe Maurer, Mogyorós Sándor, Fazekas János, Szenkovits Sándor, Levente Mihály, Takács Lajos, Gere Mihály
1968. február 16. A Nagy Nemzetgyűlés megszavazza a 2/1968. sz. törvényt az ország közigazgatási-területi átszervezésé ... Bővebben Nicolae Vereş, Branis László, Király Károly.
1968. május 13. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új oktatásügyi törvényt. Ez három és hat éves kor között fakultatív ... Bővebben
1968. augusztus 21-22. Nicolae Ceauşescu a sebtiben összehívott Központi Bizottság tagjai és a Nagy Nemzetgyűlés képviselői ... Bővebben Nicolae Ceauşescu,
1968. november 29. Ünnepi ülést tart Erdély és Románia „egyesülésének” 50. évfordulója alkalmából a Nagy Nemzetgyűlés. ... Bővebben Nicolae Ceauşescu
1978. december 21. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új oktatási törvényt, mely tíz évre emeli a kötelező oktatás idejét ... Bővebben
1982. május 20. Az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága ülésén ismételten heves vita tör ki Fazekas János és Nicol ... Bővebben RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága Fazekas János, Nicolae Ceauşescu, Dăscălescu, Ion Lăncrănjan, Elena Ceauşescu