Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1948. december 12. Kiadják az RMP Központi Vezetősége Politikai Irodájának Határozatát a nemzetiségi kérdésben. (A lapo ... Bővebben Gerald Patrick O’ Hara, Pacha Ágoston, Boros Béla
1953. január 29. Az Igazságban megjelenik Gheorghe Gheorghiu-Dej írása: „A népi demokratikus rendszer további erősödé ... Bővebben Gheorghe Gheorghiu-Dej,
1966. március 15. Népszámlálást tartanak Romániában. Az ország összlakossága a végleges adatok szerint tizenkilencmill ... Bővebben
1967. december 30. Az RKP KB Végrehajtó Bizottsága ülésén heves vita folyik a „megyésítés” végrehajtásáról. Alexandru D ... Bővebben Székelyföld, RKP KB Végrehajtó Bizottsága Alexandru Drăghici
1968. augusztus 26. Nicolae Ceauşescu és kísérete (Fazekas János és Vasile Patilineţi) a koradélután Sepsiszentgyörgyön, ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Torda, Kolozsvár Nicolae Ceauşescu, Fazekas János, Vasile Patilineţi
1968. szeptember 6. Nagyváradon meghal Bélteki Ferenc (Fugyivásárhely, 1909.) vikárius, az 1948-as kultusztörvény után a ... Bővebben Nagyvárad Bélteki Ferenc, Sipos Ferenc, Hosszú László, Gáll Ernő, Huszár Sándor, Nicolae Ceauşescu, Balogh Edgár, Benkő Samu, Földes László, Kányádi Sándor, Kós Károly, Létay Lajos, Mikó Imre, Rácz Győző, Senkálszky Endre, Szervátiusz Jenő, Tóth Sándor
1968. november 29. Ünnepi ülést tart Erdély és Románia „egyesülésének” 50. évfordulója alkalmából a Nagy Nemzetgyűlés. ... Bővebben Nicolae Ceauşescu
1972. február 24-25. Több évi halogatás után Bukarestbe látogat Kádár János, az MSZMP KB első titkára, valamint Fock Jenő ... Bővebben Bukarest Kádár János, Fock Jenő
1974. április 4-5. Összehívják Bukarestbe, a KB székházába a magyar és német „nemzetiségi dolgozók” országos plénumait ... Bővebben Bukarest Nicolae Ceauşescu, Emil Bodnăraş, Manea Mănescu, Fazekas János, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Miron Constantinescu, Gere Mihály, Fazekas Lajos, Takács Lajos, Sütő András, Gáll Ernő, Gálfalvi Zsolt, Toró Tibor, Domokos Géza, Martin Ferenc, Ilie Verdeţi
1977. november 9. Biczó György nagykövet arról tájékoztatja a budapesti külügyminisztériumot, hogy a legfelsőbb szintű ... Bővebben Biczó György
1979. április 26-27. Puja Frigyes külügyminiszter hivatalos, baráti látogatásra Bukarestbe látogat. A tárgyalások során f ... Bővebben Bukarest Puja Frigyes, Ştefan Andrei
1982. november 30. Az RKP Központi Bizottságában – a szokásos főszerkesztői értekezleten – tájékozatást adnak arról, ho ... Bővebben RKP Központi Bizottsága
1983. március 30-31. Összehívják Bukarestben a magyar és a német „nemzetiségi dolgozók tanácsai” országos plénumait. (Eze ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Nagy Ferdinánd, Nicolae Ceauşescu, Domokos Géza, Gálfalvi Zsolt
1984. január 6. Pár napos előkészítés után Bukarestben összehívják a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa országos pl ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa Petru Enache, Emil Bobu,
1988. február 13. A Magyar Nemzetben megjelenik az MSZMP KB Külügyi Osztálya munkatársainak, Szokai Imrének és Tabajdi ... Bővebben Szokai Imrének, Tabajdi Csabának