Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1948. augusztus 30. Megjelenik a 221. számú rendelet, az Országos Népbiztonsági Főigazgatóság (Direcţia Generală a Secur ... Bővebben Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Nagyszeben Országos Népbiztonsági Főigazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului), Országos Állambiztonsági Főigazgatóság – Direcţia Generală a Securităţii Statului Pantelimon Bodnarenco, Gheorghe Pintilie, Boris Grünberg (alias Alexandru Nikolschi)
1959. április 20-23. Az RMP Politikai Bizottság ülésén elfogadják a két „egyesítendő” egyetem új struktúráját (ezen belül ... Bővebben RMP Politikai Bizottság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Gheorghe Gheorghiu-Dej
1960. december 22. Megkezdi munkálatait a Nagy Nemzetgyűlés 9. ülésszaka. 23-án Nicolae Ceauşescu előterjeszti a pártve ... Bővebben Bukarest Nicolae Ceauşescu
1963. őszétől megkezdik a közintézmények, közterek elnevezésének megváltoztatását. Ennek során egyrészt eltűnnek a ... Bővebben
1964. december 18. A Hivatalos Közlönyben megjelent 799. sz. rendelet több erdélyi magyar többségű település megváltozo ... Bővebben
1965. július 19-24. Bukarestben tartják a kommunista párt IX. kongresszusát, mely jóváhagyja a márciusi plenáris döntése ... Bővebben Bukarest Román Munkáspárt, Román Kommunista Párt Fock Jenő, Mogyorós Sándor, Fazekas János, Gere Mihály, Mihail Dalea, Petre Borilă, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Gheorghe Stoica, Domokos Géza, Takács Lajos, Sütő András, Létay Lajos, Koppándi Sándor,
1965. augusztus 21. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új alkotmányt. (A 20. században ez a hatodik érvényben lévő alaptör ... Bővebben Ion Gheorghe Maurer, Mogyorós Sándor, Fazekas János, Szenkovits Sándor, Levente Mihály, Takács Lajos, Gere Mihály
1974. október 16. Ünnepi nagygyűlést tartanak – Nicolae Ceauşescu jelenlétében – „Kolozsvár fennállásának 1850. évford ... Bővebben Kolozsvár, Drobeta-Turnu-Severin Nicolae Ceauşescu
1984. április 4. Miniszteri utasításra nevet változtat a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem: ettől kezdve Kolozs ... Bővebben Kolozsvári Tudományegyetem (Universitatea din Cluj-Napoca)
1988. június 27. Budapesten mintegy negyven-ötvenezren tüntetnek a romániai falurombolás ellen. (1956 óta ez az első ... Bővebben Budapest Magyar (és Német) Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsa